2011. 06. 15. Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottság

2011. június 14. kedd, 12:36
"

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottság
2011. június 15-én (szerdán) 15.30 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében

(1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. 5.) tartandó
rendkívüli ülésére


Napirend-tervezet 1. pontja: (157. sz. előterjesztés)
Javaslat a folyószámla-hitel igénybevételével kapcsolatos költségek csökkentésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 2. pontja: (159. sz. előterjesztés)  (Munkaanyag!)
Javaslat az Ady projekt szociális rehabilitációja projekt keretein belül a HUNÉP Zrt. által elnyert és kivitelezett közbeszerzési eljárás elszámolásának érdekében a Társasházak részére történő továbbszámlázás megvalósításához szükséges megállapodás aláírásáról
Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Napirend-tervezet 3. pontja: (160. sz. előterjesztés)  (Munkaanyag!)
Javaslat az 526/2009.(IX.22.) Kt. számú határozat módosítására
Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Napirend-tervezet 4. pontja:
Egyebek

Budapest, 2011. június 14.


                                                                                                                   Pákozdi József s.k.          
                                                                                                                            elnök

"