2011. 06.15. Ügyrendi és Vagyonnyilatkozati Bizottság

2011. június 10. péntek, 12:50
"

M E G H Í V Ó

az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozati Bizottság

2011. június 15-én (szerda) 17.00 órai kezdettel
tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Kistanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I/5)


Nyílt ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja: (158. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Kt. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 2. pontja: (155. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 37/2007. (XI.27.) Kt. számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 3. pontja: (156. sz. előterjesztés)
Javaslat a polgármester felhatalmazására, kiemelt jelentőségű önkormányzati ügyek képviseletére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 4. pontja: (157. sz. előterjesztés)
Javaslat a folyószámla-hitel igénybevételével kapcsolatos költségek csökkentésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 5. pontja:
Javaslat a BRFK-val kötendő megállapodásokra
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 6. pontja: (154. sz. előterjesztés)
Javaslat a COL 4 csatornázási projekthez kapcsolódó közterületi-igénybevétellel kapcsolatos megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Napirend-tervezet 7. pontja:(159. sz. előterjesztés)  (Munkaanyag!)
Javaslat az Ady projekt szociális rehabilitációja projekt keretein belül a HUNÉP Zrt. által elnyert és kivitelezett közbeszerzési eljárás elszámolásának érdekében a Társasházak részére történő továbbszámlázás megvalósításához szükséges megállapodás aláírásáról
Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Napirend-tervezet 8. pontja:(160. sz. előterjesztés)  (Munkaanyag!)
Javaslat az 526/2009.(IX.22.) Kt. számú határozat módosítására
Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Napirend-tervezet 9. pontja:
Egyebek


Budapest, 2011. június 14.


                                                                                                        Balogh Ernő s.k. 
                                                                                                                elnök


 

"