2011. 05.25. Ügyrendi és Vagyonnyilatkozati Bizottság

2011. május 23. hétfő, 18:00
"

M E G H Í V Ó

az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozati Bizottság

2011. május 25-én (szerda) 17.00 órai kezdettel

tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Kistanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I/5)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (129. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet az anyakönyvi események szolgáltatási díjairól szóló 6/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend-tervezet 2. pontja: (140. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Polgármester Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend-tervezet 3. pontja: (130. sz. előterjesztés)

Javaslat önkormányzati alapítású közalapítványok megszüntetésére

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 4. pontja: (138. sz. előterjesztés)

Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 5. pontja: (149. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepel Sport Clubhoz tartozó egyesületek utánpótlás támogatás költségeinek hozzájárulásához

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 6. pontja: (127. sz. előterjesztés)

Javaslat a 246/2011. (III.31.) Kt. számú határozat módosítására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 7. pontja: (139. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 8. pontja: (137. sz. előterjesztés)

Javaslat az Auth Henrik Fúvószenekar támogatására

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 9. pontja: (146. sz. előterjesztés) + ÜVB 2011. 04. 27. ülésének kivonata

Javaslat a települései kisebbségi önkormányzatok támogatására

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 10. pontja: (132. sz. előterjesztés)

Beszámoló a 2010. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 11. pontja: (135. sz. előterjesztés)

Javaslat a Központi Műhely összevonására a Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskolával

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 12. pontja: (133. sz. előterjesztés)

Előterjesztés a 2011. évi nyári gyermekétkeztetéshez szükséges önrész biztosítására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 13. pontja: (134. sz. előterjesztés)

Javaslat alapító okiratok módosítására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 14. pontja: (147. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat Alapító okiratának módosításra

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 15. pontja: (148. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 16. pontja: (141. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft. 2010. évi üzleti tervének teljesítéséről, valamint javaslat a 2011. évi üzleti terve elfogadására

Előterjesztő: Vágvölgyi ügyvezető igazgató, Csepeli Piac Kft.

Napirend-tervezet 17. pontja: (143. sz. előterjesztés)

Javaslat közvilágítás fejlesztésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 18. pontja: (128. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Piac Kft. Felügyelő Bizottsági tagjai munkájának elismerésére, a CSEVAK Zrt. Felügyelő Bizottsága tagszámának növelésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 19. pontja: (144. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2011. évi költségvetésben elfogadott útépítések címjegyzékének és költségének módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 20. pontja: (145. sz. előterjesztés)

Javaslat az Oktatási Szolgáltató Intézmény által ellátott karbantartási-hibaelhárítási feladatok átadására a CSEVAK Zrt. része

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 21. pontja: (142. sz. előterjesztés)

Javaslat prémiumfeladatok kitűzésére a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 22. pontja: (136. sz. előterjesztés)

Javaslat a CSEVAK Zrt. 2011. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Napirend-tervezet 23. pontja:

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 24. pontja:

Egyebek

Budapest, 2011. május 23.

 

 Balogh Ernő s.k.

                                                                                                 elnök

"