2011.04.27. Ügyrendi és Vagyonnyilatkozati Bizottság

2011. április 22. péntek, 17:21
"

 

 

M E G H Í V Ó

 

az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozati Bizottság

2011. április 27-én (szerda) 17.00 órai kezdettel

tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Kistanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I/5)

 

Zárt ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja: (114. sz. előterjesztés)
Javaslat bírósági ülnökök 2011. évi megválasztására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 2. pontja: (99. sz. előterjesztés)
Javaslat aljegyző kinevezésére
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend-tervezet 3. pontja: (116. sz. előterjesztés)
Javaslat krízislakások kialakítására
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester


Nyílt ülés:

Napirend-tervezet 4. pontja: (98. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata egyes rendeleteinek a Képviselő-testület bizottságainak névváltozásával összefüggő módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 5. pontja: (108. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.)Kt. számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Reznicsek Zoltán fejlesztési tanácsnok

Napirend-tervezet 6. pontja: (111. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a burkolatbontások engedélyezésének rendjéről szóló 15/2008. (V.15.) Kt. számú rendeletben meghatározott díjtételek módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 7. pontja: (120. sz. előterjesztés)
Javaslat Bírósági ítélet alapján kártérítési összeg, törvényes kamata és perköltség megfizetésére (1212. Budapest, Magyar utca 56. fsz. 4. ingatlan ügyben)
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 8. pontja: (109. sz. előterjesztés) + könyvvizsgálói jelentés
Beszámoló a 2010. évi költségvetés teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 9. pontja: (110. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2010. évi pénzmaradvány felhasználására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 10. pontja: (96. sz. előterjesztés)
Javaslat Együttműködési Megállapodás felmondására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 11. pontja: (102. sz. előterjesztés)
Javaslat a Jövő Záloga Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-ben fennálló üzletrész értékesítésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 12. pontja: (106. sz. előterjesztés)
Javaslat a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Tanács tagjának megválasztására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 13. pontja: (105. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Birkózó Club támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 14. pontja: (101. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat intézményvezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 15. pontja: (121. sz. előterjesztés)
Javaslat háziorvosi praxisok működtetésével kapcsolatos döntésekre
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 16. pontja: (97. sz. előterjesztés)
Javaslat a 203.497 hrsz. alatti ingatlan (Szent István út 219.) forgalomképesség szerinti besorolására és a vagyonkezelő kijelölésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 17. pontja: (118. sz. előterjesztés)
Javaslat pályázat kiírására a Budapest XXI. kerület Ady Endre út 100. szám alatti, 209838/1. hrsz-ú ingatlan hasznosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 18. pontja: (103. sz. előterjesztés)
Javaslat helyiségbérleti szerződés felmondásának visszavonására, a helyiségbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő helyreállítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 19. pontja: (119 sz. előterjesztés)
Javaslat az Oktatási és Szolgáltató Intézmény ellátási körébe tartozó intézmények felújításaira korábban elfogadott határozatok módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 20. pontja: (100. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Zrínyi utca 3-3/a-4. sz. Társasház az ÖKO-Program keretében történő támogatása vonatkozásában hozott 321/2009. (VII.13) SZLEB számú határozat módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 21. pontja: (113. sz. előterjesztés)
Javaslat ingó vagyontárgyak használatba adására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 22. pontja: (117. sz. előterjesztés)
Javaslat intézkedések tételére a központi szennyvíztisztító környezetvédelmi engedélyével kapcsolatban
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 23. pontja: (94. sz. előterjesztés)
Javaslat pénzeszköz-átadásra a Házunk tája verseny lebonyolításához a Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület részére
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 24. pontja: (112. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Csepp Tv Kft. 2010. évi tevékenységéről, javaslat a 2011. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Vida István Csepp TV Kft. ügyvezető igazgató

Napirend-tervezet 25. pontja: (107. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft. CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt-be történő beolvadásával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Napirend-tervezet 26. pontja:
Beszámoló a Képviselő testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Napirend-tervezet 27. pontja:
Egyebek

Budapest, 2011. április 22.


 Balogh Ernő s.k.
                  elnök

 

"