2011.04.26. Fenntartható Fejlődés Bizottság meghívó

2011. április 22. péntek, 17:09
"

Budapest XXI. Kerület

 

Csepel Önkormányzata

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Fenntartható Fejlődés Bizottsága

 

Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Fenntartható Fejlődés Bizottsága 2011. április 26-án (kedden) 15,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) tartandó ülésére.

 

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (98. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata egyes rendeleteinek a Képviselő-testület bizottságainak névváltozásával összefüggő módosítására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (108. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.)Kt. számú rendelet módosításáról

Előterjesztő: Reznicsek Zoltán fejlesztési tanácsnok

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (109. sz. előterjesztés) + könyvvizsgálói jelentés

Beszámoló a 2010. évi költségvetés teljesítéséről

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (110. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2010. évi pénzmaradvány felhasználására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (96. sz. előterjesztés)

Javaslat Együttműködési Megállapodás felmondására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (119 sz. előterjesztés)

Javaslat az Oktatási és Szolgáltató Intézmény ellátási körébe tartozó intézmények felújításaira korábban elfogadott határozatok módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (100. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Zrínyi utca 3-3/a-4. sz. Társasház az ÖKO-Program keretében történő támogatása vonatkozásában hozott 321/2009. (VII.13) SZLEB számú határozat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (117. sz. előterjesztés)

Javaslat intézkedések tételére a központi szennyvíztisztító környezetvédelmi engedélyével kapcsolatban

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (94. sz. előterjesztés)

Javaslat pénzeszköz-átadásra a Házunk tája verseny lebonyolításához a Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület részére

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja:

Egyebek

 

Budapest, 2011. április 22.

  

 Zupkó János

                                                                                                                    bizottsági elnök

"