2011.04.27. Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottság

2011. április 22. péntek, 16:56
"

Budapest XXI.

Kerület

Csepel

Önkormányzata

KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottság

 

 

M E G H Í V Ó

 

a Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottság

2011. április 27-én (szerda) 15.00 órai kezdettel

tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Kistanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I/5)

 

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (98. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata egyes rendeleteinek a Képviselő-testület bizottságainak névváltozásával összefüggő módosítására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (120. sz. előterjesztés)

Javaslat Bírósági ítélet alapján kártérítési összeg, törvényes kamata és perköltség megfizetésére (1212. Budapest, Magyar utca 56. fsz. 4. ingatlan ügyben)

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (109. sz. előterjesztés) + könyvvizsgálói jelentés

Beszámoló a 2010. évi költségvetés teljesítéséről

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (110. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2010. évi pénzmaradvány felhasználására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (96. sz. előterjesztés)

Javaslat Együttműködési Megállapodás felmondására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (118. sz. előterjesztés)

Javaslat pályázat kiírására a Budapest XXI. kerület Ady Endre út 100. szám alatti, 209838/1. hrsz-ú ingatlan hasznosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (112. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Csepp Tv Kft. 2010. évi tevékenységéről, javaslat a 2011. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Vida István Csepp TV Kft. ügyvezető igazgató

 

Napirend-tervezet 8. pontja:

Egyebek

 

 

Budapest, 2011. április 22.

 

 

 

 

                                                                                                                       Pákozdi József sk.

                                                                                                                          bizottsági elnök

"