2011.04.26. Humánerőforrás Bizottság meghívó

2011. április 22. péntek, 16:54
"

Budapest XXI.

Kerület

Csepel

Önkormányzata

KÉPVISELŐ-TESTÜLET

HUMÁNERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA

 

 

M E G H Í V Ó

 

a Humánerőforrás Bizottság

2011. április 26-án (kedden) 16.30 órai kezdettel

a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében tartandó ülésére

(1211 Bp. Szent Imre tér 10. fszt. 5.)

 

ZÁRT ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (95. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (104. sz. előterjesztés)

Javaslat kiskorúak támogatásának ügyében benyújtott fellebbezés tárgyában

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja:

Javaslat adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmek és otthonmegőrző szolgáltatás iránti kérelem elbírálására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (98. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata egyes rendeleteinek a Képviselő-testület bizottságainak névváltozásával összefüggő módosítására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (96. sz. előterjesztés)

Javaslat Együttműködési Megállapodás felmondására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (101. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat intézményvezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (105. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Birkózó Club támogatására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (106. sz. előterjesztés)

Javaslat a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Tanács tagjának megválasztására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

 

Napirend-tervezet 9. pontja:

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Önkormányzati Minőségirányítási Programja hatályának meghosszabbítására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja:

Javaslat a Humánerőforrás Bizottság Ügyrendjének módosítására

Előterjesztő: Szuhai Erika bizottsági elnök

 

Napirend-tervezet 11. pontja:

Egyebek

 

 

Budapest, 2011. április 22.

 

                                                                                                                       Szuhai Erika s.k.

                                                                                                                        bizottsági elnök

"