2011. 03.29. Humánerőforrás Bizottság

2011. március 25. péntek, 13:57
"

M E G H Í V Ó

a Humánerőforrás Bizottság
2011. március 29-én (kedden) 17.00 órai kezdettel
a Lajtha László Általános Iskolában tartandó ülésére
(1215 Bp., Csete Balázs u. 1-11. földszinti előadó)


Napirend-tervezet 1. pontja:
A Lajtha László Általános Iskola bemutatása Kiss Imréné igazgató asszony vezetésével

ZÁRT ülés:

Napirend-tervezet 2. pontja: (. sz. előterjesztés)
Javaslat lakbér, illetve közüzemi díjak meg nem fizetése miatt jogcím nélkülivé vált lakáshasználókkal való lakáshasználati szerződés megkötésére
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 3. pontja: (68. sz. előterjesztés)
Javaslat kiskorúak támogatásának ügyében benyújtott fellebbezés tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 4. pontja: (69. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezés tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 5. pontja:
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmek és otthonmegőrző szolgáltatás iránti kérelem elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

NYÍLT ülés:

Napirend-tervezet 6. pontja: (67. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 7. pontja: (. sz. előterjesztés)
Javaslat a BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitányság 2010. évben végzett munkájáról készült beszámolóról szóló döntés meghozatalára
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 8. pontja: (77. sz. előterjesztés)
Javaslat Fenntarthatósági stratégia kidolgozása Csepelen
Előterjesztő: Tenk András Környezet- és természetvédelmi tanácsnok

Napirend-tervezet 9. pontja: (. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.)Kt. számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 10. pontja: (. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről szóló 35/2007.(X.24.)Kt. számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 11. pontja:
Javaslat a gyermekétkeztetés szociális támogatására felhasználható keretösszegek megállapításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 12. pontja: (…. sz. előterjesztés)
Javaslat a közoktatási intézményhálózat működésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő:
 
Napirend-tervezet 13. pontja: (…. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata fenntartásában működő általános iskolák 2011. szeptemberében indítható első osztályainak meghatározására
Előterjesztő:
 
Napirend-tervezet 14. pontja:
Javaslat általános iskolák módosított felvételi körzetének jóváhagyására
Előterjesztő:

Napirend-tervezet 15. pontja:
Javaslat az óvodák módosított felvételi körzetének jóváhagyására
Előterjesztő:

Napirend-tervezet 16. pontja: (…. sz. előterjesztés)
Javaslat az Oktatási Szolgáltató Intézmény vezetői megbízására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 17. pontja:
Egyebek

 

Budapest, 2011. március 24.

 


                          Szuhai Erika s.k.
                                    bizottsági elnök

 

"