2011. 03.30. Ügyrendi és Vagyonnyilatkozati Bizottság

2011. március 25. péntek, 13:38
"

M E G H Í V Ó

 

az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozati Bizottság  

2011. március 30-án (szerdán) 17.00 órai kezdettel  

a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében (1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.) tartandó

ülésére

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (….sz. előterjesztés)

Javaslat az Oktatási Szolgáltató Intézmény vezetői megbízására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (79. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendelet módosításáról (a Tamariska-domb kerületi szabályozási terv területi hatályával érintett ingatlanokra vonatkozó építési tilalom meghosszabbításáról)

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (84. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Kt. sz. rendelet módosítására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (67. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003. (X.21.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosításáról

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (74. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003. (X.21.) Kt. számú rendelet módosításáról

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (….sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló 23/2009. (VI.18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosításáról

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (73. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről szóló 35/2007. (X.24.) Kt. számú rendelet módosításáról

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (76. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (75. sz. előterjesztés)

Javaslat a BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitányság 2010. évben végzett munkájáról készült beszámolóról szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (71. sz. előterjesztés)

Javaslat lakóépületek ÖKO-Program keretében történő támogatása tárgyában hozott SZLEB határozatok módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (80. sz. előterjesztés)

Javaslat a közoktatási intézményhálózat működésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (83. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata fenntartásában működő általános iskolák 2011 szeptemberében indítható első osztályok számának meghatározására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (72. sz. előterjesztés)

Javaslat könyvvizsgáló megválasztására a CSEVAK Zrt-nél a 2011. üzleti év könyvvizsgálói feladatainak ellátásra

Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (78. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a CSEVAK Zrt. között vagyonkezelési megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (82. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata területén lévő közterületek elnevezésére, továbbá elvi állásfoglalás megtételére

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (70. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Szabadidősport Egyesület által megrendezendő 12. Országos Diákolimpia Döntőjének rendezési költségeihez való hozzájárulásra

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (…. sz. előterjesztés)

Javaslat az Algernon Alapítvánnyal és az Összefogás Nonprofit Közhasznú Kft-vel kötött együttműködési megállapodás módosítására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (77. sz. előterjesztés)

Javaslat Fenntarthatósági stratégia kidolgozására Csepelen

Előterjesztő: Tenk András környezet- és természetvédelmi tanácsnok

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (81. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja:

Egyebek

Budapest, 2011. március 25.

Balogh Ernő s.k.

        elnök 

"