2011. 03. 16. Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozati Bizottság

2011. március 11. péntek, 12:03
"

 

M E G H Í V Ó

 

az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozati Bizottság

2011. március 16-án (szerdán) 17.00 órai kezdettel

a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében (1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.) tartandó

rendkívüli ülésére

 

 

 

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (56. sz. előterjesztés)

Javaslat pályázat kiírására aljegyzői álláshely betöltésére

Előterjesztő:     Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (57. sz. előterjesztés)

Javaslat közterület Mansfeld Péterről történő elnevezésére

Előterjesztő:     Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (55. sz. előterjesztés)

Javaslat a „Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata részére 2.500.000.000,-Ft folyószámla-hitelkeret biztosítása” tárgyban lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményének jóváhagyására

Előterjesztő:     Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (60. sz. előterjesztés)

Javaslat ingatlan biztosítására hagyományőrző program céljára

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (59. sz. előterjesztés)

Javaslat az oktatási ágazathoz tartozó intézmények alapító okiratai módosítására

Előterjesztő:     Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (58. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat Alapító okiratának módosítására

Előterjesztő:     Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja

Egyebek

 

 

Budapest, 2011. március 11.  

 

 

 

 

Balogh Ernő s.k.

        elnök

"