2011.02.22. - Humánerőforrás Bizottság

2011. február 22. kedd, 13:59
"

M E G H Í V Ó 

a Humánerőforrás Bizottság
2011. február 22-én
(kedden) 17.00 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében tartandó ülésére

(
1211 Bp. Szent Imre tér 10. fszt. 5.)

Napirend-tervezet 1. pontja: (48. sz. előterjesztés) + könyvvizsgálói vélemény
Rendelettervezet a 2010. évi költségvetésről szóló 5/2009. (II.23.) Kt. rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 2. pontja: (45. sz. előterjesztés) + melléklet + könyvvizsgálói tájékoztató
Rendelettervezet a 2011. évi költségvetésről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 3. pontja: (35. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában lakások bérbeadásának feltételeiről
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 4. pontja: (39. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzat 2011. évi kiemelt céljainak meghatározására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 5. pontja: (33. sz. előterjesztés)
Javaslat az általános iskolák módosított pedagógiai programjainak jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 6. pontja: (41. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2011. évi „Önkormányzatok érdekeltségnövelő, közművelődési fejlesztő támogatása” című pályázat alapján önkormányzati önrész vállalására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 7. pontja:
Javaslat a Humánerőforrás Bizottság 2011. I. félévi munkatervének módosítására
Előterjesztő: Szuhai Erika bizottsági elnök

Napirend-tervezet 8. pontja
Egyebek


ZÁRT ülés:

Napirend-tervezet 9. pontja: (229. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 10. pontja: (230. sz. előterjesztés)
Javaslat kiskorúak támogatásának ügyében benyújtott fellebbezés tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 11. pontja: (237. sz. előterjesztés)
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Budapest, 2011. február 16.                                                                                Szuhai Erika s.k.
                                                                                                                                  
bizottsági elnök 


"