2010.12.08. - Ügyrendi és Vagyonnyilatkozati Bizottság

2010. november 25. csütörtök, 12:11
"

M E G H Í V Ó 

az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozati Bizottság
2010. december 8-án (szerdán ) 16:00 órai kezdettel a
Polgármesteri Hivatal kistanácstermében tartandó ülésére
(1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.)  

Napirend-tervezet 1. pontja: (. sz. előterjesztés)
Beszámoló a házi orvosi szerződések megújítására vonatkozó Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő:     Morovik Attila alpolgármester


Napirend-tervezet 2. pontja:
(. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a 2010. évi költségvetésről szóló 5/2010. (II.23.) Kt. rendelet módosítására
Előterjesztő:     Németh Szilárd polgármester


Napirend-tervezet 3. pontja:
(. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről
Előterjesztő:     Németh Szilárd polgármester


Napirend-tervezet 4. pontja:
(. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2011. évi költségvetési koncepcióra
Előterjesztő:     Németh Szilárd polgármester


Napirend-tervezet 5. pontja:
(. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. I. félévi munkatervére
Előterjesztő:     Németh Szilárd polgármester


Napirend-tervezet 6. pontja:

Egyebek

Budapest, 2010. november 25.


Balogh Ernő s.k. 
elnök
 

"