2010.12.08. - Humánerőforrás Bizottság

2010. november 24. szerda, 13:56
"

M E G H Í V Ó

 a Humánerőforrás Bizottság
2010. december 1-jén (szerdán) 17.00 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében tartandó ülésére
(1211 Bp. Szent Imre tér 10. fszt. 5.) 

 NYÍLT ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja:
Javaslat a bizottság Ügyrendjének módosítására
Előterjesztő: Szuhai Erika HB elnök


Napirend-tervezet 2. pontja:
(... sz. előterjesztés)
Beszámoló a Csepeli Szociális Szolgálatnál 2010. évben lefolytatott felügyeleti ellenőrzésekről
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend-tervezet 3. pontja:
(... sz. előterjesztés)
Beszámoló a házi orvosi szerződések megújítására vonatkozó Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend-tervezet 4. pontja:
(... sz. előterjesztés)
Javaslat a szociális és gyermekjóléti feladatokról szóló ellátási szerződések megújításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend-tervezet 5. pontja:
(... sz. előterjesztés)
Javaslat a bölcsődék alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend-tervezet 6. pontja:
(... sz. előterjesztés)
Az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 2/1998. (I.27.) Kt. számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend-tervezet 7. pontja:
(... sz. előterjesztés)
Javaslat „Az Év Csepeli Sportolója” és „Az Év Csepeli Sportvezetője” címek elismerésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend-tervezet 8. pontja:
(... sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a 2010. évi költségvetésről szóló 5/2010. (II.23.) Kt. rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend-tervezet 9. pontja:
(... sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend-tervezet 10. pontja:
(... sz. előterjesztés)
Javaslat a 2011. évi költségvetési koncepcióra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend-tervezet 11. pontja:

Egyebek

ZÁRT ülés:


Napirend-tervezet 12. pontja:
(... sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend-tervezet 13. pontja:
(... sz. előterjesztés)
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Budapest, 2010. december 1.

Szuhai Erika s.k.
bizottsági elnök
 

"