2010.11.16. - Fenntartható Fejlődés Bizottsága

2010. november 10. szerda, 15:13
"

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Fenntartható Fejlődés Bizottsága 2010. november 16-án (kedden) 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.) tartandó ülésére.

  

Napirend-tervezet 1. pontja: (233. számú előterjesztés)
Javaslat a 210671/36 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Budapest XXI. kerület Tejút u. – Rakéta u. sarkán található ingatlan üzemeltetésre történő adására
Előterjesztő:     Borbély Lénárd alpolgármester


Napirend-tervezet 2. pontja:
(235. számú előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Kossuth Lajos utca 109. sz. Társasház vonatkozásában hozott 328/2009.(VII.13.)SZLEB számú határozat módosítására
Előterjesztő:     Németh Szilárd polgármester


Napirend-tervezet 3. pontja:
 (bizottsági előterjesztés)
Javaslat lakbér, illetve közüzemi díjak meg nem fizetése miatt jogcím nélkülivé vált lakáshasználókkal való lakáshasználati szerződés megkötésére
Előterjesztő:     Németh Szilárd polgármester


Napirend-tervezet 4. pontja:
(212/1. számú előterjesztés)
Javaslat a 2011. évben elvégzendő belső ellenőrzési vizsgálatokra
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző


Napirend-tervezet 5. pontja:
EgyebekZárt ülés:


Napirend-tervezet 6. pontja:
(236. számú előterjesztés) (postafiókba helyezve)
Javaslat lakbér, illetve közüzemi díjak meg nem fizetése miatt jogcím nélkülivé vált lakáshasználókkal való lakáshasználati szerződés megkötésére
Előterjesztő:     Németh Szilárd polgármester

Budapest, 2010. november 15.

                       Zupkó János   bizottsági elnök
 

"