Nyomtatás

2010.11.02. - Pénzügyi, Ellenőrzési bizottság

2010. október 28. csütörtök, 14:27
"

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottság

2010. november 2-án (kedden) 17.00 órai kezdettel  

a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében (1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. 5.) tartandó

rendkívüli ülésére 

Napirend-tervezet 1. pontja: (209. sz. előterjesztés)
Javaslat a BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitányság két munkatársának jutalmazására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 2. pontja: (214. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2010. évi lefolyástalan területek víztelenítése feladat tárgyában a céltartalék felhasználására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 3. pontja: (212. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2011. évben elvégzendő belső ellenőrzési vizsgálatokra
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend-tervezet 4. pontja: (208. sz. előterjesztés)
Javaslat korábbi képviselő-testületi határozatok felülvizsgálatára
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 5. pontja: (215. sz. előterjesztés)
Javaslat jelzőlámpás csomópontok kivitelezésére biztosított előirányzatok közötti átcsoportosításra
Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Napirend-tervezet 6. pontja: (216. sz. előterjesztés)
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat bíráló bizottságának megválasztására
Előterjesztő: Szuhai Erika Humánerőforrás Bizottság elnöke

Napirend-tervezet 7. pontja:
Egyebek

-       A Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottság hatásköreire vonatkozó javaslat kialakítása
      
(Dr. Szeles Gábor jegyző felkérése alapján)

Budapest, 2010. október 27.

Pákozdi József s.k.    elnök

"