2019.04.24. Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2019. április 18. csütörtök, 15:17

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2019. április 24-én (szerda) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (47. sz. előterjesztés)

Beszámoló a XXI. Kerület Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évben végzett tűzoltási és műszaki mentési tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (48. sz. előterjesztés)

Beszámoló a XXI. Kerület Rendőrkapitányság 2018. évben végzett munkájáról

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (49. sz. előterjesztés)

Javaslat együttműködési megállapodás és túlszolgálat finanszírozása tárgyú megállapodás megkötésére vonatkozó döntések meghozatalára a Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitányságával, illetve a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (76. sz. előterjesztés)

Beszámoló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2018.évi költségvetésének végrehajtásáról

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (77. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2018. évi maradvány megállapítására és felhasználására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (80. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletének módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (69. sz. előterjesztés)

Javaslat a Jedlik Ányos Gimnázium felújításához kapcsolódó szerződéses kérdések rendezésére a Dél-Pesti Tankerületi Központtal

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (75. sz. előterjesztés)

Javaslat bírósági ülnökök 2019. évi megválasztására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja:

A.)Beszámoló a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. között megkötött Feladatellátási Szerződésben meghatározottak teljesítéséről (50. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Trefán László vezérigazgató

B.)Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2018. évi éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására (51. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Trefán László vezérigazgató

C.)Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2019. évre szóló üzleti tervének elfogadására (52. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Trefán László vezérigazgató

D.)Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatója részére 2018. január 1. és december 31. közötti időszakra meghatározott prémiumfeladatok teljesítésének elfogadására (53. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

E.)Javaslat prémiumfeladatok kitűzésére a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatója részére (54. sz. előterjesztés) + cserelap

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

F.)Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására és Alapító Okiratának módosítására (55. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja:

A.)Javaslat a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi Egyszerűsített éves beszámolójának és a 2018. évben végzett tevékenységről szóló beszámolójának elfogadására (70. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Süle László ügyvezető

B.)Javaslat a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2019. évre szóló üzleti tervének elfogadására (71. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Süle László ügyvezető

C.)Javaslat a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője részére 2018-as évre kitűzött prémiumfeladatok teljesítésének elfogadására (72. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

D.)Javaslat prémium feladatok kitűzésére a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője részére (73. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

E.)Javaslat a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának és felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására és Alapító Okiratának módosítására (74. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja:

A.)Beszámoló a Csepeli Városkép Kft. 2018. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról (56/1. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: Vida István ügyvezető

B.)Javaslat a Csepeli Városkép Kft. 2019. évi üzleti tervére (57. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Vida István ügyvezető

C.)Javaslat a Csepeli Városkép Kft. ügyvezető igazgatója részére kitűzött prémiumfeladat teljesítésének elfogadására (58. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

D.)Javaslat prémiumfeladatok kitűzése a Csepeli Városkép Kft. ügyvezetője részére (59. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (65. sz. előterjesztés)

Javaslat lakhatás biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (60. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatások nyújtására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (67. sz. előterjesztés)

Beszámoló a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (68. sz. előterjesztés)

Javaslat nyári szünidőben gyermekétkeztetés biztosítására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (61. sz. előterjesztés)

Javaslat Erzsébet program keretében megvalósuló Ivói élménytáborba való jelentkezés támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (62. sz. előterjesztés)

Javaslat háziorvosi pályázat keretében megvalósuló prevenciós és gondozási program támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (66. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2019. évi nyári napközis tábor megrendezésének helyszínére és időtartamára

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (63. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (78. sz. előterjesztés)

Javaslat „Kolonics György sportérdemérem” adományozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (79. sz. előterjesztés)

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 25. § (3) bekezdés alapján krízislakásban történő elhelyezésre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (64. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatási ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2019. április 24.

 

                                                                                                          Dobák István sk.

                                                                                                           bizottsági elnök

Utoljára frissítve: 2019. április 24. szerda, 16:26

   Copyright © 2015 Csepel.hu | Impresszum | Adatvédelmi szabályzat | Csepel.hu webmail