2018.05.29. Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2018. május 25. péntek, 13:48

 

M E G H Í V Ó

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2018. május 29-én (kedd) 17 órai kezdettel tartandó ülésére

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (112. sz. előterjesztés)

Javaslat Erzsébet program keretében megvalósuló Ivói élménytáborba való jelentkezés elfogadására és támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (113. sz. előterjesztés) + melléklet

Javaslat bűnmegelőzési tárgyú projekt megvalósítására kiírt pályázatra jelentkezés elfogadására és támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (114. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda alapító okirata módosítása jóváhagyására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részéről benyújtott 2018. évi pályázatok elbírálására

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (122. sz. előterjesztés)

Javaslat önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (121. sz. előterjesztés)

Javaslat az egészségügyi ellátásban használt eszközök beszerzésének támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (123. sz. előterjesztés)

Javaslat megállapodás megkötésére a Budapest XXI. kerület Tejút u. 10-12. szám alatti, 200543 hrsz-ú. ingatlanra bejegyzett használati jogra vonatkozóan

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (116. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2018. május 29.                                                

 

 

                                    

Szuhai Erika s.k.

elnök

Utoljára frissítve: 2018. május 29. kedd, 14:22