Javaslatok a Magyar Köztársaság Alkotmányának elkészítéséhez

 I. A kereszténységre való utalás az Alkotmányban

 Európában az államiság és a kereszténység egymásra hatva alakította ki gondolatrendszereit közösségeik szolgálatára. A legteljesebb értelemben vett magyar államiság a kereszténységnek a világi államra gyakorolt hatása folytán szilárdult meg, s mint erkölcsi útmutató töltött be rendkívül fontos szerepet az évszázadok során. 

Áttekintettem az Európai Unió államainak alkotmányait, és azok alapján leginkább a lengyelhez hasonló gondolat beépítését tartanám megfontolandónak az alaptörvény előbeszédébe: „a Köztársaság valamennyi állampolgára, mindazok, akik hisznek Istenben, mint az igazság, jóság és szépség forrásában, mindazokkal, akik nem osztoznak ebben a hitben, de tiszteletben tartanak más forrásokból származó egyetemes értékeket…”

II. A magyar nyelvről 

A magyar köznyelv nemzeti összetartozásunk elsődleges kifejezőeszköze. Csak az a nemzet képes mások értékeit tisztelni, amely tudatában van saját értékeinek, és azokhoz méltóképpen viszonyul.

 Tájékozódva a mai magyar nyelv állapotáról, és szembesülve európai uniós kulturális bizottsági munkám során a nemzeti nyelveket veszélyeztető irányzatokkal, javaslom, hogy fontolják meg annak rögzítését a készülő alaptörvényben, hogy a magyar köznyelv és a tájnyelvi változatok óvása, ápolása, fejlesztése alapvető és elsődleges nemzeti érdek.

III. A családokról és a gyermekekről

A férfi és nő szeretetén alapuló család a társadalom alapegysége, a gyermek pedig a társadalom különösen védendő tagja, Magyarország és az egységes magyar nemzet jövőjének záloga. Magyarország népessége a hivatalos adatok szerint tíz millió alá csökkent, azonban fontos leszögezni, hogy a demográfiai probléma nem csak gazdasági okokra vezethető vissza. Elveszni látszik ugyanis a családnak, mint alapvető társadalmi közösségnek a kiemelt szerepe közgondolkodásunkban.

 A családot mint egységet, a gyermeket mint egyént kell kiemelt védelemben részesíteni. A család elidegeníthetetlen és sérthetetlen jogokkal rendelkező intézmény, mely a társadalom természetes, elsődleges és alapvető közössége.

 Az európai alkotmányok jelentős része (pl.: a német, a lengyel, az ír, a portugál, a spanyol, a szlovák és a szlovén alkotmány) ezen az elvi alapon állva nyilvánítja ki a gyermekek és a család védelmével kapcsolatos tételeket.

 A Magyar Köztársaság Alkotmányában javaslom megfontolni annak rögzítését, hogy a gyermekek gondozása és nevelése a szülők természetes joga és elsőrendű kötelezettsége, valamint a Magyar Állam szerepe, hogy az anya és apa családalkotó tevékenysége fölött őrködjék, nem sértve ezzel a gyermeknevelés elveinek szabad megválasztásához fűződő, és a gyermek alapvető érdekeivel összhangban gyakorolt jogokat. Különösen védendők az édesanyák és a nagycsaládosok, akiket önként vállalt többletterheik miatt megkülönböztetett erkölcsi és anyagi támogatásban kell részesíteni.

IV. Az élethosszig tartó tanulás támogatása

A magyar tudományos eredmények, a teremtő elme, a találékonyság és alkotókészség miatt is megbecsült nemzetünk és országunk világszerte. A folyamatos képzés és önképzés nem csupán az egyén boldogulásának és érvényesülésének záloga, hanem ahhoz is hozzájárul, hogy életünk során megőrizzük szellemi frissességünket, a világ eseményei iránti fogékonyságunkat.

A látókör kiszélesedéséhez vezet, ha az ember iskolás évei után sem zárkózik el az új ismertek befogadásától, és erre irányuló készségeit tudatos fejlesztéssel ébren tartja, így mindenki részese lehet a jövő tudásalapú magyar társadalmának.

Ezen állami szerepvállalás jegyében megfontolásra javaslom rögzíteni Alkotmányunkban, hogy a Magyar Köztársaság minden rendelkezésére álló eszközzel támogatja állampolgárai élethosszig tartó tanulását.

 V. A sportolásról 

A magyar társadalom tagjainak életminősége, az ország és nemzeti közösségünk egészségi állapota számottevő mértékben függ attól, hogy az egyén mennyi időt fordíthat fizikai erőnlétének jobbítására. A sportolás, a munkaerő újratermelésének és az egészség megőrzésének hatékony módja és szociális szempontból oly fontos közösségek megteremtésének színtere, a fiatalok nevelésének hatékony eszköze, mely a mindennapi életben hasznosítható készségek és képességek elsajátítását teszi lehetővé.

 Javaslom megfontolásra, hogy készülő Alkotmányunk – a görög és a portugál alkotmányhoz hasonlóan – tegye egyértelművé, hogy „a Magyar Állam minden tőle telhető módon támogatja, elősegíti a sportoláshoz való jog érvényesülését.” E témával a Lisszaboni Szerződés is foglalkozik, mely a sportot nem csupán a nevelés eszközének, hanem a szociális kiegyenlítődés elősegítőjének is tartja.

VI. A Szent Korona 

Az elmúlt, több mint ezer esztendős történelmünk során és ma is, a magyarok jelentős részének lelkében nagy ragaszkodás és szeretet alakult ki a Szent Korona iránt, mely nemzeti összetartozásunk jelképe.

A Szent Korona szerepeltetésének lehetőségére a készülő Alkotmány előbeszédében javaslom megfontolni az egyházi vezetőkkel folytatott megbeszélésen elhangzott megfogalmazást: „A Szent Korona független európai államiságunk történelmileg megszentelt jelképe.”

Véradás

2010. november 24. szerda, 09:51

veradasEgy baleset, egy nehéz szülés, egy súlyos műtét során a vérre mindig szükség lehet! Ha Ön egészséges, elmúlt 18, de még nem töltötte be a 60. életévét és úgy érzi, hogy segíteni tud a rászoruló betegeken, jöjjön el véradásra december  3-án (péntek)  13-18 óra között a Csepel Plázába! Véradás előtt étkezni, és sok folyadékot kell fogyasztani. Személyigazolvány, lakcímkártya és TAJ kártya szükséges! Adj vért, életet mentesz!

Két tűz egy időben!

2010. november 23. kedd, 19:21

tuzeset

Halálos áldozatot is követelt a tomboló tűz...
Kedden késő délután tűz keletkezett a Hajós u. 5. szám alatti családi házban. Az épületben hárman tartózkodtak. A gyorsan terjedő lángok elől ketten kimenekültek, a felső szinten tartózkodó 73 éves, idős ember azonban életét vesztette. Az elődleges vizsgálatok alapján egy eloltatlan cigaretta okozta a tragédiát. Még el sem oltották a Királyerdőben keletkezett tüzet, amikor – a család elmondása szerint elektromos zárlat miatt - az Erdősor u. 38. szám alatti négyszintes házban is felcsaptak a lángok. A lakásban ott egy felnőtt és két gyermek tartózkodott, ők épségben ki tudtak menekülni. A lángok szerencsére nem terjedtek át a szomszédos lakásokra.Németh Szilárd csepeli polgármester azonnali segítségként mindkét tűzeset helyszínén krízislakást ajánlott fel az érintett családoknak. Mivel az Erdősor utcai lakás esetében az öt fős család a rokonoknál meg tudta oldani az ideiglenes lakhatást, ezt csak a Hajós utcai tragikus tűzeset túlélőinek kell biztosítani.

Amikor a lakosság is segít…!

2010. november 23. kedd, 16:07

Jó példáját láttuk annak, hogy a lakossági együttműködés hogyan teszi hatékonyabbá a hatósági munkát, a közterület rendjének megőrzését. 2010. november 19-én a déli órákban a járőröző közterület –felügyelőknek jelezték a járókelők, hogy a CSEVAK által frissen kiültetett kisfákat egy illuminált állapotban  lévő középkorú férfi tördeli. A lakosok közül, aki szemtanúja volt az eseményeknek,a közterület-felügyelők megérkezése előtt már hívta  a rendőrséget, és vállalta az elkövető azonosítását is.

A rendőrök kiérkezéséig az állampolgárt a helyszínen visszatartották a felügyelők, majd a rendőrök őrizetbe vették, és beszállították a kerületi Rendőrkapitányságra.

A rongálás kárértéke hatvanezer forintot is meghaladta…

Köszönjük az együttműködést…

Rovásírás a Rákóczi-kertben

2010. november 23. kedd, 10:05

rovasirasA rovásíráson keresztül a magyarság múltjával, kultúrájával is megismertetik az érdeklődőket azon a tanfolyamon, amelyet a Rákóczi-kertben tartanak december 13-ig. Csaba László, a civil mozgalomként működő kerületi közösség tagja elmondta, hogy korábban már több előadást is tartottak a témában.

Ezúttal visszatértek az alapokhoz, hogy az újonnan jelentkezők jobban megismerjék az alapismereteket, a rovásírás ABC-jét, történetét. A későbbiekben a legjobbak a Kárpát-medencei rovásírásversenyen öregbíthetik Csepel hírnevét. A rovásírás tanfolyam vezetője Kovács Gyula, aki segített az érdeklődőknek lejegyezni azokat a jeleket, amelyeket a rovásírásban használnak. Jártasságokra tehettek szert, aminek az volt a célja, hogy az egyes betűket hogyan lehet összekapcsolni olyan információkkal, amelyek lehetővé teszik a betűk könnyebb megjegyzését. A további órákon az ismeretek bővítése, elmélyítése a cél. A mostani tanfolyamot december 13-ig tartják, majd a tervek szerint január végén indul újra a Rákóczi-kertben. A legeredményesebb tanulók jövőre elindulhatnak az országos versenyen. A nevezést januárban kell leadni, az elődöntők pedig áprilisban és májusban lesznek különféle helyszíneken. Csepeliek eddig még nem mérték össze tudásukat másokkal, ezúttal azonban szívesen vennének részt a szellemi megmérettetésen. A tanfolyamot elindító közösség felkérte az országos verseny szervezésében is élen járó Friedrich Klárát és Szakács Gábort, hogy Csepelen is tartsanak előadást.

Az érdeklődök köre széles. Mindenféle korosztályból érkeztek jelentkezők, akiket nemcsak a rovásírás, hanem a magyar nemzet, közös múltunk iránt is érdekelődést mutattak. A civil mozgalom célja is az, hogy az emberekben erősítse a nemzeti öntudatot, a közös hazához való tartozás érzését, és felhívja a figyelmet azokra az értékekre, amiket a magyarság adott a világnak, és joggal lehetünk büszkék rá.

Baleset a Kossuth Lajos utcában

2010. november 23. kedd, 10:03

Összeütközött egy 148-as BKV autóbusz és egy kisteherautó a Kossuth Lajos u.-ban, a Szakorvosi Rendelőintézettel szemben. A helyszínen nagy a torlódás.

Közműépítési munkák

2010. november 22. hétfő, 15:47

kozmuepitesNovember 23-án, kedden 8.00 órától december 8-án, szerdán 9.00 óráig közműépítési munkákat végeznek a XXI., Koltói Anna utca és a Kiss János altábornagy utca kereszteződésében. Ezért a fenti időszakban a 38-as, 71-es, 138-as, 152-es, 159-es és 179-es autóbuszok Csepel irányában ezt a szakaszt elkerülik, így nem állnak meg a Koltói Anna utcai megállóban. Az esetleges kényelmetlenségek miatt az utazóközönség megértését és türelmét kérjük.

BKV Zrt.

Karácsonyi Gyermek Party

2010. november 22. hétfő, 14:57

karacsonyi

Képviselő-testületi ülés

2010. november 22. hétfő, 14:05

cimerBudapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 25-én, csütörtökön 17 órakor tartja soron következő rendes ülését. Helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211. Szent Imre tér 10. fsz. 5.)

 

Az ülés napirendje

terfigyeloA Budapest XXI. kerületben az Önkormányzat által üzemeltetett térfigyelő rendszer nem csupán a bűnmegelőzésben, közlekedésben és a rendkívüli esetek során, hanem a közterület rendjének fenntartásában is fontos szerepet tölt be.

2010.11.21-én a délelőtti órákban két különböző esetben fordult elő, hogy a Csepel kapitányságon üzemelő térfigyelő rendszer szolgálatban lévő munkatársa  a Budapest XXI. kerület Erdősor utca - Arany János utca kereszteződésében felszerelt térfigyelő kamerán keresztül észlelte, hogy egy Ford valamint egy Opel típusú személygépkocsi az Erdősor utca – Szabadság utca kereszteződésében lévő behajtani tilos táblát figyelmen kívül hagyva a Nyuszi sétány irányába bekanyarodott.

Mindkét gépkocsi vezetője a Nyuszi sétány parkolójának elején a gépkocsijával megállt és a gépkocsi csomagtartójából egy nagyobb méretű szemetes zsákot kivett, amit a földre helyezett, majd a helyszínről eltávozott.

Az eltelt idő rövidsége miatt a kerületben szolgálatot teljesítő járőr a helyszínen az elkövetőket tetten érni nem tudta, de a térfigyelő rendszer segítségével a cselekmény a cselekmény elkövetése felvételre, valamint kimentésre került, és mindkét elkövető ellen a szabálysértési eljárás a felvételek alapján megindult.

 Forrás: BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitányság