korcimerTisztelt Ügyfeleink!

A Magyar Kormány veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. március 11. napja 15:00 órától hatályba lépett a 40/2020. (III.11.) számú rendeletével.

Bizonyára Önök is követik a híradásokat a koronavírus járvánnyal kapcsolatban. A járvány terjedésének megelőzésében, illetve megfékezésében az egyéneknek komoly szerepük van.

fovarosi torvenyszekTájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. április 1-jével megszűnnek a közigazgatási és munkaügyi bíróságok.
A közigazgatási perekben 2020. április 1. napjától nyolc törvényszék (Fővárosi Törvényszék, Budapest Környéki Törvényszék, Debreceni Törvényszék, Győri Törvényszék, Miskolci Törvényszék, Pécsi Törvényszék, Szegedi Törvényszék és a Veszprémi Törvényszék) fog eljárni, melyek regionális illetékességgel rendelkeznek (ld. az illetékességi térkép).


A bírósági tárgyalótermek távmeghallgatásra alkalmas összekötése folyamatos, már 184 ponton biztosított, ezek között a közigazgatási perben eljáró törvényszékeken a közigazgatási perben tartott tárgyaláson megjelenés – a regionalitás ellenére – nagyobb idő- és költségigénnyel nem jár, ha a felek a távmeghallgatási rendszer használatát igénylik.


A Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességébe tartoznak azok az ügyek, amelyek korábban a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagos illetékességébe tartoztak, így pl. a vízum és hontalansági ügyek. A Fővárosi Törvényszéknek a kizárólagos illetékességébe tartozó, a központi államigazgatási szervekről szóló törvény szerinti önálló szabályozó szerv, autonóm államigazgatási szerv és kormányzati főhivatal, a vasúti igazgatási szerv és a légiközlekedési hatóság, az egyes köztestületek (kamarai) felügyeleti és belső ügyeivel összefüggő, továbbá a minősített adatok megismerésével és Magyar Nemzeti Bank közigazgatási tevékenységével kapcsolatos perekben a jogi képviselet kötelező marad.


A Kúria a közigazgatási perekben a törvényszék által hozott fellebbezhető végzések és egyes ítéletek tekintetében fellebbviteli bíróságként jár el, más esetben felülvizsgálati (rendkívüli jogorvoslati) fórum.
Közigazgatási perben 2020. március 15. napját követő időpontra - az ügyek átadására tekintettel az átadó bíróságon - tárgyalási határnap nem tűzhető.
A hatásköri változásokat a bíróságok a törvény átmeneti rendelkezéseinek betartásával kezelik, a folyamatban lévő ügyekben külön tájékoztatást adva.
A közigazgatási szervek döntéseivel (határozatok és egyes végzések) szemben a per megindítására szolgáló keresetlevelet annál a közigazgatási szervnél kell benyújtani, amely azt meghozta, kivéve, ha az a közigazgatási eljárásban a fellebbezés folytán eljárt másodfokú közigazgatási szerv, mert ez esetben az első fokon eljárt szervnél. A keresetlevél közigazgatási szervnél történő benyújtásáról a támadott határozatból is tájékoztatást kaphat. Amennyiben az Ön ügyében a közigazgatási eljárásban első fokon járási (fővárosi kerületi) hivatal vagy megyei (fővárosi) kormányhivatal járt el, úgy a keresetlevél elektronikus előterjesztésére az IKR rendszer használatával van lehetőség.

A közigazgatási per megindításához a jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban [6/2019. (III. 18.) IM rendelet] meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti, amely a https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-peres-elektronikus-urlapok oldalon szerkeszthető formában is elérhető.

m0Az M0 gyorsforgalmi út déli szektor bal pályáján végzett korszerűsítési munkálatok a téli üzemeltetési időszakot követően tovább folytatódnak, és várhatóan idén szeptemberben befejeződnek. A halásztelki csomópont környezetében 2020. március 16-tól tervezetten 2020. május elejéig jelentős forgalmirend-változásra kell számítani.

korcimerBorbély Lénárd polgármester ismét összehívta a kerület irányítását végző intézmények vezetőit, valamint a tankerület vezetőit, hogy a koronavírus-járvány kapcsán eddig hozott kerületi és országos intézkedéseket összegezzék. A megbeszélésen további konkrét rendelkezéseket is hoztak.

Elektronikusan is befizethetők az adók

2020. március 11. szerda, 08:33

korcimerTisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Adóügyi Irodánkon bevezetésre került az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer, melynek következtében lehetővé vált az adók, díjak, illetékek elektronikus úton történő befizetése.

4695Korszerű lépcső felvonót adtak át a tüdőgondozóban március 9-én. Az új eszköznek köszönhetően a mozgásukban korlátozottak is könnyebben bejuthatnak az épületbe.

Tájékoztató a koronavírusról

2020. március 10. kedd, 10:41

89319440 3562011010538260 9040768878040317952 oMit kell tudni a vírusról?

A koronavírusok alapvetően állatok között terjednek, azonban egyes koronavírus törzsek képesek emberről állatra és állatról emberre is terjedni. 2019-es év végén egy olyan új vírustörzs került azonosításra, mely korábban még nem okozott emberi megbetegedést. Az új vírus a COVID-19 nevet kapta.

Negyven éves a Tátika Tagóvoda

2020. március 09. hétfő, 11:03

TBE 2938

Népi gyermekjátékos műsorral készültek az ovisok a Tátika Tagóvoda 40. születésnapjára március 6-án. A jubileum alkalmából a fenntartó önkormányzat díszoklevelét Borbély Lénárd polgármester adta át Kakuszi Imréné tagóvoda vezetőnek. Az ünnepségen részt vett Morovik Attila alpolgármester és Nagyné Kovács Tímea, a HSZI intézményvezetője.

infoblokk kedv final felso cmyk ka 0Március 18. – Az újrahasznosítás világnapja

Ahogy a Föld lakossága gyarapodik, úgy növekszik az általunk megtermelt hulladék mennyisége is. A hulladék legnagyobb része a kijelölt lerakókban végzi, illetve az illegális hulladéklerakás következtében sajnos rengeteg szemét kerül a folyókba, majd az óceánokba. A megnövekedett hulladék hatalmas mértékben szennyezi a környezetünket, lebomlásuk során jelentős mennyiségű üvegházhatású gáz keletkezik.

korcimerTisztelt Ügyfeleink!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 2020. március 6-án, pénteken a félfogadás technikai okok miatt 10.30-ig tart.
Szíves megértésüket megköszönöm!
dr. Szeles Gábor sk.
jegyző

   Copyright © 2015 Csepel.hu | Impresszum | Adatvédelmi szabályzat | Csepel.hu webmail