315206194 657864809234700 3212149722083991627 nA csepeli kisposták ügyében személyes tárgyalást kezdeményezek a Magyar Posta új vezérigazgatójával. A csepeli embereknek - különösen az időseknek, betegeknek - nagyon fontos, hogy újra a jól megszokott helyeiken tudjanak ügyeket intézni anélkül, hogy kilométereket kelljen utazniuk a következő postahivatalig – írja Borbély Lénárd polgármester a közösségi oldalán.

Rendorkepzes 2022A következő rendőrjárőr képzés 2023. február elején indul, amelyre a jelentkezési határidő: 2023. január 10. A képzés nappali rendszerű, 10 hónap időtartamú és magába foglalja a rendőrségnél töltött gyakorlatot is.

korcimer 15

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő, az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló 12/2019. (VII.03.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 15. számú háziorvosi körzetben, vállalkozási formában, határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződés keretében vagy helyettesítés útján történő felnőtt háziorvosi feladatok ellátásra.

 

Az ellátandó terület utcajegyzéke megtekinthető: 

https://www.csepel.hu/anyagok/dokumentumtar/Testuleti_anyagok/2020/07.09/12_2019_korzetrendelet_egyseges_2020.12.09._frissitve.pdf

 

 

A háziorvosi rendelő címe:

Budapest, 1215 Budapest, Táncsics Mihály utca 10-12.

Egyéb információk:

– az alapellátáshoz szükséges, 2019-ben teljes körűen felújított rendelő rendelkezésre áll, melynek használatáért használati, vagy bérleti díjat az Önkormányzat nem érvényesít
– Képviselő-testület döntése értelmében a közüzemi költségeket (áram, víz, csatorna, fűtés, szemétszállítás) az Önkormányzat viseli

– ügyeleti kötelezettség nincs

 

  1. 1)A pályázati feltételek:

-      A pályázó megfelel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben foglaltaknak, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak,

-      büntetlen előéletű,

-      magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,

-      Magyar Orvosi Kamarai Tagság

 

  1. 2)Pályázathoz csatolni kell:

-        részletes szakmai életrajz,

-        motivációs levél,

-        iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,

-        egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,

-        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

-        Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,

-        a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)

-        A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat bizottsági véleményezése, valamint közgyűlési tárgyalása során Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46. §-a alapján, hogy a pályázat zárt vagy nyílt ülésen történő tárgyalását kéri

-        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

-        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek.

 

 

  1. 3)A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:

-        A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére. A praxisjog a tevékenység végzésére személyében kötelezett orvost illeti meg.

-        A háziorvosi tevékenység ellátásához a feladat-ellátási szerződés keretében ingyenesen rendelkezésre bocsájtandó háziorvosi rendelő épülete a 2019-es évben teljes külső-belső felújításon esett át (https://www.csepel.hu/hireink/fejlesztesek/item/12307-megujult-a-tancsics-mihaly-utcai-haziorvosi-rendelo)

-        Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 200/2016. (V.25.) Kt. számú határozata értelmében az önkormányzattól átvállalt feladatok ellátásához szükséges rendelő közüzemi költségeit – áram, víz, csatorna, fűtés, szemétszállítás – az Önkormányzat átvállalja.

 

  1. 4)A feladat-ellátási szerződés időtartama:

A nyertes pályázóval az Önkormányzat határozatlan idejű, de legalább 5 év időtartamra feladat-ellátási szerződést köt.

                                                           

  1. 5)A pályázat benyújtásának határideje:

2023. január 15. napja 12 óra. A postán benyújtott pályázatoknak is ezen időpontig be kell érkezniük. A határidő után érkezett pályázatokat az elbírálás során nem tudjuk figyelembe venni.

 

  1. 6)A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton vagy személyesen, Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti Ágazatára (cím: 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.). Személyesen ügyfélfogadási időben a fenti címen: szerdai napokon 9.00 óra és 15.00 között, vagy elektronikus úton az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

 

A pályázatokat 1 példányban sértetlen, zárt borítékban szükséges benyújtani, illetve postára adni. A borítékon kérjük feltüntetni: „15. sz. háziorvosi praxis”.

 

  1. 7)A pályázatok elbírálása:

A pályázatok elbírálásáról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázati határidő lejártát követő ülésén dönt. Az ülés időpontjáról a pályázók az ülést megelőző 5 nappal írásos meghívóval értesülnek.

 

  1. 8)A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás:

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a következő e-mail címen: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

  1. 9)A pályázati kiírás közzétételének helye:

https://dokumentumtar.csepel.hu/?f=194

            https://oali.aeek.hu/listings/

            https://www.tiesz.hu/index.php/home/allasajanlatok

parkolo csepelCsepelen az elmúlt években jelentősen megnőtt azon agglomerációból napi rendszerességgel érkezők száma, akik gépjárműveiket a kerületünkben helyezik el a belvárosba történő továbbjutásukhoz, egyfajta P+R parkolónak használva a kerületünket.

TBE 8742Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Közterület-Felügyelet központi telefonszáma 2022. 11.15-től 2022. 11.21-ig megváltozik.

korcimer 15

Tisztelt Társadalmi, Érdekvédelmi, Érdekképviseleti és Civil szervezetek!

vezetekAz MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. beruházásában a Kossuth Lajos u. 18. - Jókai u. 11. szám között gázvezeték rekonstrukciós munkálatok kezdődtek meg, melyek várható befejezési időpontja 2022. november 18-a.

995823c525d44635bfa60de4ff547a2fA kormány úgy döntött, hogy a friss tojás és az étkezési burgonya ára a 2022. szeptember 30-i áránál nem lehet magasabb – jelentette be Gulyás Gergely a ma délelőtti rendkívüli kormányinfón.