Munkasszallo

A csepeli önkormányzat és Jellinek Dániel, az Indotek Group tulajdonosa megállapodtak arról, hogy nem zárják be a csepeli Zászlós szállót, ahonnan 250 embernek, közöttük ötven gyereknek kellett volna kiköltöznie – jelentette be szeptember 28-án Borbély Lénárd, Csepel polgármestere. Bár Karácsony Gergely ígéretet tett a szálló lakóinak megsegítésére, nyilatkozatokon és üres ígéreteken kívül nem történt semmi.

Télre bezár a strand

2022. október 05. szerda, 10:21

308345126 619394246560739 109047866113145338 nAz elmúlt években rengeteget fejlődött és szinte teljesen megújult a csepeli strand, az önkormányzat döntéseinek köszönhetően pedig nemcsak a csepeli családok, hanem a nyugdíjasok is számtalan kedvezményt vehetnek igénybe a fürdőben. 

HEV Csepel2

Karbantartás miatt 2022. október 8-án és 9-én (szombaton és vasárnap) a H7-es HÉV nem közlekedik.

korcimer

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő, az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló 12/2019. (VII.03.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 14. számú háziorvosi körzetben, vállalkozási formában, határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződés keretében vagy helyettesítés útján történő felnőtt háziorvosi feladatok ellátásra.

korcimer

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő, az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló 12/2019. (VII.03.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 31. számú háziorvosi körzetben, vállalkozási formában, határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződés keretében vagy helyettesítés útján történő felnőtt háziorvosi feladatok ellátásra.

308498141 621752649512583 1712904615542987946 nÚgy döntöttünk, hogy az 1956-ban halálraítélt hős Wittner Máriáról, kerületünk díszpolgáráról nevezzük el a volt Görgey iskola helyén álló gyönyörűen megújult parkunkat – írja közösségi oldalán Borbély Lénárd polgármester.

Pályázati felhívás háziorvosi praxis betöltésére

2022. szeptember 29. csütörtök, 13:13

korcimer 15Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő, az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló 12/2019. (VII.03.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 15. számú háziorvosi körzetben, vállalkozási formában, határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződés keretében vagy helyettesítés útján történő felnőtt háziorvosi feladatok ellátásra.

Az ellátandó terület utcajegyzéke megtekinthető: https://www.csepel.hu/anyagok/dokumentumtar/Testuleti_anyagok/2020/07.09/12_2019_korzetrendelet_egyseges_2020.12.09._frissitve.pdf

A háziorvosi rendelő címe:

Budapest, 1215 Budapest, Táncsics Mihály utca 10-12.

Egyéb információk:

– az alapellátáshoz szükséges, 2019-ben teljes körűen felújított rendelő rendelkezésre áll, melynek használatáért használati, vagy bérleti díjat az Önkormányzat nem érvényesít
– Képviselő-testület döntése értelmében a közüzemi költségeket (áram, víz, csatorna, fűtés, szemétszállítás) az Önkormányzat viseli

– ügyeleti kötelezettség nincs

  1. 1)A pályázati feltételek:

-      A pályázó megfelel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben foglaltaknak, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak,

-      büntetlen előéletű,

-      magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,

-      Magyar Orvosi Kamarai Tagság

  1. 2)Pályázathoz csatolni kell:

-        részletes szakmai életrajz,

-        motivációs levél,

-        iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,

-        egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,

-        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

-        Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,

-        a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)

-        A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat bizottsági véleményezése, valamint közgyűlési tárgyalása során Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46. §-a alapján, hogy a pályázat zárt vagy nyílt ülésen történő tárgyalását kéri

-        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

-        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek.

 

  1. 3)A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:

-        A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére. A praxisjog a tevékenység végzésére személyében kötelezett orvost illeti meg.

-        A háziorvosi tevékenység ellátásához a feladat-ellátási szerződés keretében ingyenesen rendelkezésre bocsájtandó háziorvosi rendelő épülete a 2019-es évben teljes külső-belső felújításon esett át (https://www.csepel.hu/hireink/fejlesztesek/item/12307-megujult-a-tancsics-mihaly-utcai-haziorvosi-rendelo)

-        Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 200/2016. (V.25.) Kt. számú határozata értelmében az önkormányzattól átvállalt feladatok ellátásához szükséges rendelő közüzemi költségeit – áram, víz, csatorna, fűtés, szemétszállítás – az Önkormányzat átvállalja.

  1. 4)A feladat-ellátási szerződés időtartama:

A nyertes pályázóval az Önkormányzat határozatlan idejű, de legalább 5 év időtartamra feladat-ellátási szerződést köt.

                                                           

  1. 5)A pályázat benyújtásának határideje:

2022. október 31. napja 12 óra. A postán benyújtott pályázatoknak is ezen időpontig be kell érkezniük. A határidő után érkezett pályázatokat az elbírálás során nem tudjuk figyelembe venni.

  1. 6)A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton vagy személyesen, Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti Ágazatára (cím: 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.). Személyesen ügyfélfogadási időben a fenti címen: szerdai napokon 9.00 óra és 15.00 között, vagy elektronikus úton az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

 

A pályázatokat 1 példányban sértetlen, zárt borítékban szükséges benyújtani, illetve postára adni. A borítékon kérjük feltüntetni: „15. sz. háziorvosi praxis”.

  1. 7)A pályázatok elbírálása:

A pályázatok elbírálásáról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázati határidő lejártát követő ülésén dönt. Az ülés időpontjáról a pályázók az ülést megelőző 5 nappal írásos meghívóval értesülnek.

  1. 8)A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás:

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a következő e-mail címen: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

  1. 9)A pályázati kiírás közzétételének helye:

https://dokumentumtar.csepel.hu/?f=194

            https://oali.aeek.hu/listings/

            https://www.tiesz.hu/index.php/home/allasajanlatok

Irodai tajekoztatoTisztelt Ügyfeleink!

A NISZ Zrt. tájékoztatása alapján a társaság egyes elektronikus ügyintézési szolgáltatásokkal kapcsolatban 2022. október 1. (szombat) 20:00 órától 2022. október 2. (vasárnap) 06:00 óráig karbantartást végez.

korcimer 26Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. szeptember 29-én (csütörtök) 09.00 órai kezdettel ülésezik, melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme (1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint).