Nyomtatás

Lomtalanítás Csepelen: június 29. - július 11.

Kategória: Közérdekű 2016. június 10. péntek, 08:59

kicsilogoTársaságunk a lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladékokat gyűjti össze és szállítja el.

A lomtalanítási területeket körzetekre osztottuk, amely biztosítja, hogy az adott területről, koncentráltan, nagy erőkkel szállíthassuk el a kikészített lomokat. Ezáltal rövidebb ideig okoz kellemetlenséget a gépkocsival közlekedőknek, illetve a gyalogosoknak.

Az időpontok kialakításánál fokozott figyelmet fordítottunk a nemzeti- és vallási ünnepekre, amikor Társaságunk lomtalanítást nem végez.

 

2016. évi kikészítési időpontok:

V. kerület - február 26.

I. kerület - február 27.

XIII. kerület - február 28. - március 4.

VIII. kerület - március 6-11.

X. kerület - március 16-23.

XIX. kerület - március 31. - április 7.

III. kerület - április 10-19.

XII. kerület - április 22-26.

XV. kerület - május 2-12.

XIV. kerület - május 18-30.

IV. kerület - május 31. - június 9.

XXII. kerület - június 19-28.

XXI. kerület - június 29. - július 11.

XVI. kerület - július 12-24.

Az elszállításra a következő napon kerül sor.

A további kerületek időpontjai folyamatosan kerülnek feltöltésre.

 

Kérjük, hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak a hivatalos tájékoztató levelünkben megjelölt időpontban készítsék ki a lomokat!

 

Kérjük, ne helyezzenek ki:

• a háztartásokban naponta képződő hulladékot
• ipari, mezőgazdasági, szolgáltatatási tevékenység következtében keletkezett hulladékot
• veszélyes hulladékot
• építési törmeléket
• gumiabroncsot
• zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű)
• szénport, hamut
• földet
• elkülönítetten gyűjtött üveg, papír, műanyag és fém hulladékot
• gépjárműroncsot

Társaságunk értesítőlevélben, illetve társasházakban kifüggesztett plakátokon tájékoztatja a lakosokat a  kikészítési időpontról.

 

A lomok kihelyezésének módja

• Kérjük, hogy a lomokat a lakóháza előtti, járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezzék ki!

• Kérjük, hogy a lomokat ne az úttestre tegyék, mert akadályozhatják a forgalmat, illetve balesetet okozhatnak!

Társaságunk a lomtalanítást követően elvégzi az úttest takarítását. Az ingatlan előtti járdaszakasz
tisztaságának biztosítása az ingatlan tulajdonosának, illetve üzemeltetőjének kötelessége.

Kérjük, hogy az újrahasznosítható csomagolási hulladékokat (fehér üveg, színes üveg, papír, műanyag, fémdoboz, italos kartondoboz) ne a lomokkal együtt helyezzék ki! Erre a célra használják az ingatlanhoz kihelyezett szelektív gyűjtőtartályainkat, hulladékgyűjtő szigeteinket, illetve lakossági hulladékudvarainkat!

A háztartásokban keletkező veszélyes hulladékok átvételére Társaságunk minden lomtalanítási
körzetben az elszállítás napján ideiglenes gyűjtőpontot létesít, amelynek címe is megtalálható hírlevelünkben.
 

A veszélyes hulladékok leadására a lomok kihelyezését követő napon van lehetőség.

A gyűjtőpontokon leadható veszélyes hulladékok:

• sütőolaj és göngyölegei
• festékmaradék és göngyölegei,
• olajos műanyag flakon,
• oldószerek, higítók,
• növényvédőszerek,
• akkumulátor, szárazelemek,
• elektromos és elektronikai hulladék,
• gumiabroncs,
• szórópalack,
• fénycső
• gyógyszerhulladék

Lomtalanítás megrendelése

A háztartásoknak, társasházaknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy az értesítőben jelzettől eltérő időpontban, külön díjazás ellenében is rendelhessenek soron kívüli lomtalanítást Társaságunktól.

 

Forrás: fkf.hu

Utoljára frissítve: 2016. június 10. péntek, 09:22