Felhívás

Kategória: Közérdekű 2015. szeptember 25. péntek, 08:23

posta_3Tisztelt Csepeli Ebtartók és Ebtulajdonosok!

 

Magyar Posta Zrt. a postai kézbesítés biztonságosabbá tétele érdekében kereste meg Hivatalunkat.

A postai kézbesítők munkájuk során évente több, kutyatámadásos sérülést szenvednek el, melyek orvosi ellátást igényelnek, súlyosabb esetben keresőképtelenséget is okoznak.

Főbb okok:

- a kutya a nem megfelelően elzárt kerítésréseken, nyitott kapun kiszökik, ezt követően az utcán szabadon kószál, megtámadja a kézbesítőt,

- a levélszekrények, kapucsengők a kutya által elérhető helyre lettek szerelve, így a kutya eléri és megharapja a kézbesítőt,

- az ügyfél mellett a kapunyitáskor szökik ki az utcára a kutya, és támadja meg a kézbesítőt.

A kutyatámadásos munkabalesetek megelőzhetők lennének, odafigyeléssel!

Ezúton is felhívom az ebtartók, ebtulajdonosok figyelmét a felelős ebtartás szabályaira:

  • Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján

Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.

  • A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint

Az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok - kivéve a ragadozó állatok táplálására szánt élő egyedek -, illetve az ember biztonságát.

Belterület közterületén - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.

Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.

  • A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény értelmében

Aki a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja, szabálysértést követ el.

 

Dr. Szeles Gábor

jegyző

Utoljára frissítve: 2015. október 07. szerda, 14:38