Lakhatási támogatás: kik jogosultak?

Kategória: Közérdekű 2022. december 01. csütörtök, 13:25

lakhatasi

Borbély Lénárd polgármester javaslatára  a képviselő-testület elfogadta a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló rendelet módosítását.

Ennek értelmében a lakhatási támogatás összege a jelenlegi havi ötezer forintról tizenötezer forintra emelkedik. Kik jogosultak a támogatás igénybevételére és hogyan kell azt kérelmezni? Tamás Juditot, a Családtámogatási Iroda vezetőjét kérdeztük.

„Nemcsak az ellátás havi összege emelkedett, hanem a jövedelemhatárok is, így bővülhet a támogatottak köre. Egyedülálló személyek esetében a jövedelemhatár 108300 forintról 114 ezer forintra, 70 év feletti egyedülálló személyek esetében 128 250 forintról 133 950-re emelkedik. A családban élőnél 94 050 forintról 99750 forintra, a 70 év feletti házastárssal, élettárssal, fogyatékos gyermekkel élőnél pedig 108 300 forintról 114 ezer forintra emelkedik” – hangsúlyozta Tamás Judit.

 

Mi a támogatás feltétele?

 

A kérelemhez jövedelem- és vagyonnyilatkozatot is csatolni kell, mert a támogatás feltétele, hogy a lakásfenntartás havi költsége elérje vagy meghaladja a háztartás összjövedelmének 20 százalékát. További feltétel, hogy sem a kérelmezőnek, sem a vele egy háztartásban élőnek nem lehet vagyona. Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a kérelmező életvitelszerűen él, illetve a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű. A támogatást egyéves időtartamra állapítják meg, amely a kérelem benyújtását követő hónap első napjától jár. Ha a kérelmező a lejárat hónapjában új kérelmet ad be és ismét megfelel a feltételeknek, akkor további egy évre jogosult lesz a támogatásra.

 

Az összeg célzottan jár

 

„Fontos, hogy a lakhatási támogatás célzottan jár, az összeget a Családtámogatási Iroda nem a kérelmezőnek, hanem a közműszolgáltató részére utalja át, így az biztosan a rezsiköltségek csökkentésére fordítódik” – hívta fel a figyelmet a Családtámogatási Iroda vezetője. Hozzátette: a kérelemben meg kell jelölni, hogy a lakhatási támogatást melyik közműszámlánkra szeretnénk fordítani. Ez lehet bármelyik közmű – Főtáv, MVM, Díjbeszedő Holding Zrt. – vagy közös költség esetén a társasházkezelő cég. A szolgáltató a kérelmező számlájában érvényesíti a kedvezményt és a csökkentett összegről küld számlát a kérelmezőnek, akinek csak a fennmaradó összeget kell kifizetnie. Kérdésünkre elmondta, az is igényelhet támogatást, aki albérletben lakik és/vagy nincs a nevén az adott közmű. Ez esetben a Családtámogatási Iroda bekéri az ingatlan tulajdonosától a kérelmező által megjelölt közműszámlát, továbbá írásban kell nyilatkoznia arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy albérlője lakhatási támogatás iránti kérelmet nyújtson be.

 

Hol lehet igényelni?

 

Az igényléshez szükséges nyomtatvány letölthető a csepel.hu internetes oldalról. („Hivatal, ügyintézés”, azon belül „Ügyféltájékoztatók, nyomtatványok” menüpontba belépve a Családtámogatási Irodára kattintva). Személyes ügyfélfogadás a Családtámogatási Irodán (Petz Ferenc utca 1–3.)

 

Nyitvatartás: hétfő: 8.00‒17.30; kedd: 8.00‒15.30; szerda: 8.00‒16.00; csütörtök: 8.00‒15.30, péntek: 8.00‒ 12.00.

 

Az iroda munkatársai e-mailben is szívesen segítenek az igénylésben, e-mail cím: csaladtamogatas@ budapest21.hu