Népszámlálás 2022

Kategória: Közérdekű 2022. október 06. csütörtök, 10:54

Nepszamlalas 2022

Október 1-jén kezdődött hazánkban a Magyarország teljes népességére és az összes lakására kiterjedő népszámlálás.

Az adatgyűjtés pontos és részletes képet ad a népesség számáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről. A népszámláláson való részvételt a 2018. évi CI. törvény írja elő, eredményei mindannyiunk mindennapjait, jövőjét befolyásoló szociális és gazdasági döntések, országos, regionális és helyi fejlesztések alapjául szolgálnak.

 

A KSH minden magyarországi lakcímre szeptember utolsó napjaiban postai felkérőlevelet küldött. A levélben a népszámlálásról szóló hasznos információk mellett egy 12 jegyű belépési kód is található, aminek segítségével minden háztartás önállóan, interneten keresztül ki tudja tölteni a népszámlálási kérdőíveket a népszámlálás honlapján nepszamlalas2022.hu weboldalon.

 

Ha valaki nem kapta meg a levelet, akkor ügyfélkapun keresztül is tud belépési kódot igényelni.

 

Kérdőívet kell kitölteni

 

• mindenkiről, aki Magyarországon él,

 

• azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál

 

rövidebb ideig külföldön tartózkodnak,

 

• a külföldi állampolgárokról is, ha legalább

 

3 hónapja Magyarországon tartózkodnak.

 

A népszámlálás során a lakáskörülményekről is nyilatkozunk. Az ország területén minden

 

• lakás,

 

• lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység,

 

• közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézmény összeírása megtörténik.

 

Fontos, hogy a lakáskérdőívet minden, a tulajdonunkban álló, de adott esetben nem lakott, üresen álló lakásról is ki kell tölteni, az arra a címre érkezett felkérőlevél alapján.

 

Minden háztartásnak egy lakáskérdőívet és annyi személyi kérdőívet kell kitölteni, ahányan a lakásban laknak.

 

A kérdőív kérdéseire a 2022. október 1-jén fennálló állapotot alapul véve kell válaszolni.

 

A népszámlálási kérdőívet önállóan, az interneten október 1-je és 16-a között lehet kitölteni, egy, erre a célra létrehozott zárt rendszerű, online felületen keresztül, amelybe a felkérőlevélben szereplő egyedi, 12 jegyű kóddal lehet belépni. Mindazok, akik október 16-áig online kitöltik a népszámlálási kérdőívet, nyereményjátékban vehetnek részt, amelynek keretében az online kitöltési időszak alatt naponta 5 db, egyenként 100 000 forint értékű ajándékutalványt sorsol ki a KSH a kitöltők között. Fontos, hogy a kitöltés végeztével kapott, a kitöltést igazoló kódot mindenki őrizze meg, mert azzal igazolható, hogy valóban megtörtént az online válaszadás, ki lettek töltve a kérdőívek.

 

Azokat a háztartásokat, amelyek október 16-áig nem élnek az online kitöltés lehetőségével, október 17-e és november 20-a között számlálóbiztosok keresik fel, akik tableten rögzítik a válaszaikat. Akik pedig sem online, sem számlálóbiztos által nem teljesítik november 20-áig az adatszolgáltatási kötelezettségüket, november 21-e és 28-a között a település jegyzőjénél jelentkezve tehetnek ennek eleget.

 

Feleljünk, egymásért!