Rendkívüli tájékoztatás az energiaválság csepeli hatásairól

Kategória: Közérdekű 2022. szeptember 23. péntek, 16:11

Csepel felho

Tisztelt Csepeliek!
Tisztelt Képviselő-testület!
 
A mai napon az alábbi fontos tájékoztatást adom kerületünk minden lakója, valamint Önkormányzatunk Képviselő-testülete számára az energiaárak emelkedéséről és annak várható hatásairól, valamint az ezzel összefüggő intézkedések és a kerület működőképességének biztonságos fenntartásáról.


 Folyamatosan vizsgáljuk az energiaválság hatásait, célunk a kerület működésének biztosítása
 
A szomszédunkban zajló orosz – ukrán háború, valamint az ezzel összefüggő európai energiaválság és annak Magyarországra is gyakorolt hatásait Csepel Önkormányzata folyamatosan vizsgálja, elemzi, és megoldási alternatívákon dolgozik. Ebben a munkában az önkormányzat szakemberei és vezetői, a cégek és intézmények vezetői vesznek részt. Jelen pillanatban az energiabeszerzéseink még folyamatban vannak, ezért a kalkulációkra a szakemberek véleménye, más települések lezárult közbeszerzései, valamint egyéb információk alapján került sor. A kialakult helyzetben elsődleges feladatunknak azt tekintjük, hogy biztosítsuk a kerület működését, a szükséges prioritásokat felállítva.
 
Önkormányzatunk energiakiadása sokszorosára nőhet
 
A kalkuláció tekintetében, a jelen pillanatban ismert áraktól kezdve a legpesszimistább egységárakkal kalkuláltuk. Eddig az éves energiára összesen 791.591.201 forintot fordítottunk. Az eddigiekhez képest a villamosenergiát akár hatszoros, a távhőt két-háromszoros, a gázt pedig, akár huszonkétszeres áron is kaphatjuk a szolgáltatóktól. A közbeszerzési eljárásaink még folyamatban vannak. A várható új árak alapján az energiaár-növekedés tekintetében 1.256.022.607 forint és 1.670.452.380 forint között számolunk, így az új számított költségünk akár 2.462.043.581 forint is lehet. Vagy akár több is.

A fenti adatokból egyértelműen kiolvasható, hogy súlyos gazdasági nehézségek előtt állunk, amelyet orvosolni kell tudni Csepel működési biztonságának érdekében.
 
Elsődleges a gyermekek, az idősek, a családok, az egészségügy és a közrend biztonsága
 
Prioritásként kezeljük a bölcsődék és az óvodák biztonságos üzemeltetését, gyermekeink biztonságát, a szociális, valamint a nyugdíjas intézményeinket. A csepeliek egészségügyi ellátása is azok közé a feladatok közé tartozik, amelyeket el kell tudnunk látni, valamint a várható társadalmi hatásokra tekintettel a Közterület-felügyeletet is biztosítanunk kell önkormányzati hatáskörben. Mindezekkel együtt pedig a Polgármesteri Hivatalnak, az intézményvezetéseknek, illetve a cégeinknek is biztosítani kell a működését. Ezen túl hangsúlyt kap, mint önkormányzati alapfeladat, a közművelődés szervezése. Mindezek ellátását a fenntartható működés érdekében racionalizálni szükséges. Ez azt is jelenti, hogy ott, ahol lehetséges több feladatot közös épületben ellátni, ott erre javaslat fog születni.
 
A bölcsődék és óvodák esetében vita nélküli, hogy a jogszabályban előírt hőfokot (minimum 22 fok) biztosítani kell. Ezzel együtt vizsgáljuk, hogy milyen technikai és szerződéses megoldásokkal lehet elérni a legnagyobb energiahatékonyságot. Emellett azzal is tisztában kell lennie mindenkinek, hogy 2015-höz képest az idei nevelési évre a tényleges gyereklétszám 2.541 főről 1.960-ra csökkent, amely 581 gyermekkel kevesebbet jelent. Ezzel együtt ugyanebben az időszakban a csoportlétszámunk 26 csoporttal csökkent, amelynek okai között a pedagógusok hiánya is szerepet játszik. Jelenleg 44 pedagógusunk hiányzik a rendszerből. Az előbbi számok azt is jelentik, hogy ezt a gyereklétszámot jelenleg 80 csoportban is képes lenne ellátni a kerület.  
 
A szociális és nyugdíjas intézmények esetében is az eddig megszokott hőfokot biztosítani fogjuk, továbbra is vigyázunk az itt lévő lakosainkra. Ugyanígy, az egészségügyi intézményeinkben is biztosítjuk a kellő hőmérséklet fenntartását.
 
A Polgármesteri Hivatalban önmagunkon is spórolunk
 
A Polgármesteri Hivatal, valamint a cégek és intézmények tekintetében igazodunk a Kormány döntéséhez. Amennyiben ez lehetséges, a fűtési szezonban 18 fokot biztosítunk munkaidőben az irodákban, munkaidőn kívül pedig takarékos ellátást kívánunk fenntartani. A Polgármesteri Hivatalban a téli közigazgatási szünetet javasoljuk előre hozni december 19-re, ami azt jelenti, hogy az utolsó munkanap 2022-ben december 16-a péntek lesz, és csak január 2-án, hétfőn kezdődik el újra a hivatali munka. Ebben az időszakban a munkatársaink szabadságukat töltik, akiknek munkát kell végezni, azoknál a távmunka lehetőségét vizsgáljuk és tesszük lehetővé, továbbá akinél ez problémát okoz, ott egyedi megoldásokat fogunk alkalmazni. Az így megteremtett hosszított közigazgatási szünet alatt, 16 napon keresztül van lehetőségünk takarékoskodni a fűtéssel. Ebben az időszakban 8 fokon fogjuk temperálni az épületeket.
 
Sürgős energiahatékonysági korszerűsítést indítunk az intézményeinkben
 
A cégek és intézmények vezetőit arra kértük, saját működésük tekintetében ugyanezt a mintát kövessék és tegyenek javaslatokat. A Polgármesteri Hivatalban, valamint a Királyerdei Művelődési Házban (itt technikai okok miatt nem is opcionális) energiahatékonysági korszerűsítést is végzünk, ettől 30–50%-os megtakarítást várunk. Továbbá dolgozunk egy olyan megoldáson, amely alkalmas lehet minden intézményünkben racionalizálni az energiafelhasználást, különös tekintettel az óvodai intézményekre.
 
A Csepeli Strandfürdőt szeptember 19-től a téli időszakra le kellett állítanunk
 
A Csepeli Strandfürdőt szeptember 19-től kezdődően bezárt. A téli átállás feltételei jelen pillanatban nem adottak, a sátor műszaki állapota már nem is alkalmas a használatra. Tekintve, hogy a strandfürdők általában veszteségesek, így a csepeli is, a téli zárással jelentős deficit mérséklésre van lehetőség. Ezzel kapcsolatban a Képviselő-testület is állást tud foglalni.
 
Ablakcsere- és izzócsereprogrammal, új segélyezési rendszerrel segítünk a lakosságnak
 
A lakosság tekintetében, egyrészt módosítjuk az idei évben elindított ablakcsere programunkat. Megemeljük az adható támogatás összegét és az igénylés időtartami megkötését eltöröljük. Emellett állami gondozásban elindult egy izzócsere program, ahol a lakosok a normál izzójuk leadása mellett ledes izzókat kapnak. Ehhez a programhoz kívánunk csatlakozni, illetve csepeli mintaprogrammal szeretnénk tesztelni a hatékonyságát. További segítségként áttekintjük a jelenlegi segélyezési rendszerünket, amelyet jelenleg is fel tudnak használni a csepeli lakosok, azonban az ott megállapított jövedelemhatárokat és a támogatási összegeket érdemes újragondolni. 
 
További nehézségekkel is szembe kell néznünk az energiaválság miatt
 
További társadalmi problémát jelent, hogy 2022. október 15-ével a Központi út 18. szám alatt lévő munkásszálló fenntarthatatlan költségek okán bezár. Erről a tulajdonos adott tájékoztatást. Mivel ez kerületi szinten kezelhetetlen probléma, sőt, országos jelenséggé is válhat, ezért a jelzés a Kormány felé megtörtént. Az érintett szállón a szociális területen dolgozó kollégáink már kint jártak és felmérést végeztek. Több szállóról nincs ilyen információnk a kerületből.
 
Csepel biztonságban van! 
 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy jelen állás szerint a 2022-es évben a megnövekedett kiadásainkat fedezni tudjuk. Idén várhatóan az iparűzési adóbevételünk túlteljesül, valamint a meglévő forrásaink értékpapírokba történő lekötése is többletbevételt biztosít a kerület számára. 
 
A 2023-as költségvetés pedig a kialakult helyzet figyelembevételével, várhatóan a csökkenő adóbevételek mellett kerül megtervezésre. Úgy, hogy a gyerekek, az idősek, a családok és az egészségügyi ellátás prioritást élvezzen, az ilyen intézményi formák fenntarthatóan és biztonságosan működjenek.
 
Politikától függetlenül, fogjunk össze Csepel és az itt élők érdekében!
 
Tisztelt Képviselők! A koronavírus világjárvány korábbi hullámaiban a testületben helyet foglaló politikai közösségeink már megmutatták, hogy képesek vagyunk összefogni az itt élők és Csepel érdekében. Tegyünk így most is. 
 
Segítsük egymást és tartsunk össze továbbra is!
 
Tisztelt Csepeliek! Tisztában vagyunk vele, hogy az elkövetkezendő időszak mindenki számára nehezebb lesz, ezért arra kérjük az itt élőket, hogy segítsük egymást és tartsunk össze. Számítunk mindenki megértő és segítő szándékú észrevételére, javaslatára.
 
Mindenki együttműködésére számítunk!
 
Budapest, 2022. szeptember 21.
 
Borbély Lénárd
Csepel polgármestere