Nyomtatás

Felhívás a parlagfű irtására, gyommentesítésre, kertek, zöldfelületek gondozására

Kategória: Közérdekű 2022. június 20. hétfő, 09:39

korcimerAz élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény hatályos előírásai értelmében a földhasználó köteles a földterületén a károsító gyomnövények elleni védekezésre. A védekezési kötelezettség nem kizárólag a parlagfűre, hanem az egyéb károsító, allergén gyomnövényekre is vonatkozik. Budapest Főváros Közgyűlésének a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.) sz. önkormányzati rendelete előírja továbbá, hogy az ingatlanhasználó nem csak az ingatlanát, hanem az ingatlana előtti, úttestig terjedő területet is köteles gondozni.

Fontos, hogy az ingatlan tulajdonosa, használója egész évben köteles az ingatlana, valamint belterületen az ingatlana előtti járda, zöldsáv szemét- és gyommentes állapotát fenntartani. A parlagfű az egyik legerősebben allergén gyomnövényünk, a védekezési, valamint a gyommentesítési kötelezettség azonban az egyéb allergén gyomnövényfajokra (fekete üröm, fehér libatop, szőrös disznóparéj) is vonatkozik.

A parlagfű és az allergén gyomnövényfajok felismerésében, valamint az ellenük való védekezésben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal weboldalán elérhető tájékoztató anyagok nyújtanak segítséget: https://portal.nebih.gov.hu/parlagfu .

A gyomnövényfajok megtelepedése szempontjából az elhanyagolt, hasznosítatlan földterületek, továbbá a nyílt, bolygatott, gondozatlan talajfelszín különösen kedvező. A gyomnövények elleni védekezés leghatásosabb módja a megelőzés, a rendszeres kertgondozás, a gyomnövények tavaszi megjelenésétől kezdve a virágzás előtti korai gyomlálás (gyökérrel együtt kihúzás, amelyet védőkesztyűben ajánlott végezni). Kapálással talajszinten, a gyökérnyak részt elvágva akadályozhatjuk meg a növény kifejlődését. Tömeges előfordulás esetén indokolt a virágzás előtt végzett rendszeres kaszálás. Ez esetben fontos a területek utóellenőrzése, a gyökér felett megmaradt szárrészen az újabb hajtások megjelenése esetén a kaszálást meg kell ismételni.

Amennyiben az ingatlanhasználó a fenti kötelezettségét elmulasztja, és az ingatlanán virágbimbós állapotú parlagfű található, a hatóság azonnali kényszerkaszálást rendelhet el, amiről az ingatlanhasználót előzetesen nem kell értesíteni. Az emberi egészséget veszélyeztető más allergén gyomnövények esetében a hatóság határidő tűzésével kötelezi az ingatlanhasználót a gyommentesítés elvégzésére. Amennyiben a megadott idő eredménytelenül telik el, szintén elrendelhető a kényszerkaszálás. A kényszerkaszálás teljes költsége a föld tulajdonosát, illetve használóját terheli, amelyen felül növényvédelmi bírság megfizetésére is köteles. A növényvédelmi bírság összege 15 ezer Ft-tól 5 millió Ft-ig terjedhet.

Az ingatlan előtti, úttestig terjedő terület gondozásának elmulasztása esetén a hatóság közigazgatási bírságot szabhat ki, amelynek legmagasabb összege természetes személyek esetén akár százezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén pedig akár egymillió forintig is terjedhet.

A fenti feladatok elvégzésével Ön is sokat tehet egészséges környezetünkért, Csepel esztétikus városképéért!