Nyomtatás

Ülésezett a képviselő-testület

Kategória: Közérdekű 2022. június 01. szerda, 15:10

TBE 7892A májusi testületi ülésen Borbély Lénárd polgármester köszöntötte a kiemelkedő eredményeket elért csepelieket. Bagi István, a Weiss Manfréd Technikum és Szakközépiskola 10. osztályos tanulója a Kazinczy Ferencről elnevezett Szép Magyar Beszéd országos döntőjében Kazinczy-érmes lett. Czada Szabolcs, a Weiss Manfréd Technikum és Szakképző Iskola tanulója első helyen végzett a Szakma Sztár országos versenyén, így az ország legjobb villanyszerelője címmel büszkélkedhet.

 

A képviselők döntöttek az SZMSZ módosításáról és a Csepeli Városgazda szervezeti átalakulásáról. A Városgazda a jövőben kizárólag a város fenntartásával, üzemeltetésével és karbantartásával foglalkozik, a vállalkozási tevékenységeket (ingatlankezelés és -gazdálkodás, kintlévőségek behajtása, a strand és a piac üzemeltetése) egy piaci szemléletű önkormányzati cég végzi. Ezzel a Városgazda feladatköreibe tartozó közfeladatok működésének hatékonysága is növelhető.

 

Döntés született a szemészeti ellátás újraszervezéséről. Erről eddig a Csillagtelepi Szemészeti Szolgáltató Kft. gondoskodott, amely jelezte az önkormányzatnak, hogy a felnőtt, közfinanszírozott ellátásból szeretne kivonulni. A jövőben a Görgey Artúr téri rendelő feladatait a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat veszi át, míg a Vénusz utcai gyermek- és magánszemészeti ellátást továbbra is a Csillagtelepi Kft. biztosítja. A kerületi szakorvoshiányon kíván enyhíteni Borbély Lénárd polgármester és Pákozdi József alpolgármester előterjesztése, amely a szakorvosokat piaci alapon bérbeadható lakásokkal támogatja. Az óvodapedagógusok megtartása érdekében a csepeli pótlék emeléséről született döntés. Ahol egy óvodapedagógus látja el a feladatokat, a pótlék havi összege a jelenlegi bruttó 40 ezer forintról 80 ezer forintra, sajátos nevelési igényű gyermek ellátásában feladatot teljesítők juttatása pedig 100 ezer forintra emelkedik. A testület bővítette a szociálisan rászorultság alapján igénybe vehető támogatások körét is. A rászoruló csepeli lakosok nyílászárócseréhez támogatást vehetnek igénybe, amelynek mértéke az anyagköltség 30 százaléka, legfeljebb 200 ezer forint. Döntés született a magánterületeken kivágott fák pótlási kötelezettségéről. A polgármester azt szeretné, ha Csepel zöldfelületeit meg tudná őrizni a kerület. A döntés szerint 2022. július 1-jétől – a gyümölcsfák és a 4 cm-nél vékonyabb törzsű fák kivételével – a magánterületen kivágott fákat pótolni kell a tulajdonosnak, a fakivágás pedig a magánterületen is engedélyköteles lesz. Az élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból történt kivágást pedig be kell jelenteni három napon belül. A kérelemhez, bejelentéshez szükséges formanyomtatványok az önkormányzat honlapján lesznek elérhetők.

 

Tóth Sándor (LMP) azt kérdezte a polgármestertől, milyen intézkedést kíván tenni a Széchenyi és a Kassai út kereszteződésének biztonságosabbá tétele érdekében. Borbély Lénárd válaszában elmondta, többször kérelmezte Karácsony Gergely főpolgármesternél, hogy a balesetek nagy száma miatt lámpás kereszteződést létesítsen a főváros. A polgármester felhívta a figyelmet, ez már jogszabályi kötelessége is a fővárosnak, hiszen egy miniszteri rendelet előírja, ha három éven belül legalább hat személyi sérüléses baleset történik egy adott kereszteződésben, azt kötelező jelzőlámpássá tenni. Mint ismeretes, az érintett útszakaszon május elején egy személygépkocsi mentőautóval ütközött, a balesetben egy ember meghalt és többen megsérültek.