Tájékoztatás

Kategória: Közérdekű 2022. május 20. péntek, 14:04

korcimerTájékoztató illegális hulladék-elhelyezéssel kapcsolatos hatósági intézkedésekrőlés a köztisztasági problémákkal szembeni közös együttműködés lehetőségeiről

Az Önkormányzat folyamatos és fontos céljának tekinti a kerület köztisztaságának minél magasabb minőségben való biztosítását. Mindazonáltal szükséges kiemelni, hogy egyes esetekben, illetve helyszíneken sajnos problémák is megjelennek, különösen az illegális hulladékelhelyezés kapcsán.

A XXI. Kerület területén több olyan helyszín is található, amely jelentősen érintett – akár nagyobb mennyiségű – illegális hulladék elhelyezésével. Ilyen helyszín többek között Háros településrészen a Lámpás utca, Almafa utca, Szilvafa utca környéke, Rózsadomb településrészen a II. Rákóczi Ferenc út és a Duna-part közötti terület, a Szigetcsúcson a Francia öböl környéke, továbbá a volt Csepel Művek területe. Időszakosan jelentkezik továbbá lakótelepi környezetben is a hulladékgyűjtők melletti jogszerűtlen hulladékelhelyezés problémája.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény előírja, hogy a hulladéktól csak kijelölt vagy arra fenntartott helyen, a környezet veszélyeztetését kizáró módon lehet megválni. A törvény értelmében az ingatlanon (ideértve a közterületet és a magánterületet is) más által, az ingatlantulajdonos hozzájárulása nélkül, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállításának és kezelésének kötelezettsége elsősorban a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát terheli.

A fenti kötelezettségek betartásának hatósági eszközökkel való biztosítására 2021. március 16-tól a Kormány a megyei kormányhivatalokat – Budapest területére a Pest Megyei Kormányhivatalt – jelölte ki eljárni jogosult hulladékgazdálkodási hatóságként, így jogellenesen elhelyezett hulladék esetén a korábbiakkal ellentétben már nem a jegyző adhat ki a hulladék megfelelő felszámolása vonatkozásában kötelezést, illetve szabhat ki hulladékgazdálkodási bírságot. Ugyanakkor az Önkormányzat továbbra is minden esetben jelzi az illetékes hatóságok felé, ha illegális hulladékelhelyezést észlel vagy ilyenről szerez tudomást.

Fentiek kapcsán szükségesnek tartjuk külön is kiemelni, hogy a jelzett problémák felszámolása érdekében az Önkormányzat az elmúlt időszakban is számos intézkedést tett, illetve kezdeményezett. Ezek körében 2020. január 1-je óta mintegy 60 db köztisztasági tárgyú felszólítást adtunk ki, valamint 30 db feljelentést és más kezdeményezést tettünk.

Az Önkormányzattal párhuzamosan a XXI. Kerületi Rendőrkapitányság – amely szintén kiemelt tevékenységet folytat az illegális hulladékelhelyezésekkel szemben – 2020. január 1-je óta köztisztasági ügyekben mintegy 100 esetben szabott ki helyszíni bírságot, 190 esetben tett szabálysértési feljelentést, valamint – súlyosabb ügyekben – 20 esetben indított büntetőeljárást.

Miben tudja segíteni az Önkormányzat a kerületi köztisztaság fenntartásával, javításával kapcsolatos közös céljainkat?

-        Az Önkormányzat folyamatosan tartja a kapcsolatot a Fővárosi Közterület-fenntartóval (FKF), és szükség esetén segítséget nyújt számára. Az FKF a főváros területén kizárólagos szolgáltatóként, rendszeresen végzi a lakossági kommunális és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos feladatokat, a zöldhulladék-gyűjtést, a hulladékgyűjtő udvarok üzemeltetését, valamint az időszakos lomtalanítást.

-        Az Önkormányzat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. közreműködésével saját feladatkörben folyamosan gondoskodik a közterületek általános tisztántartásáról és a zöldfelületek kezeléséről. Magánterületek közvetlen tisztántartására viszont ilyen módon az Önkormányzatnak nincs lehetősége.

-        A fentebb már jelzetteknek megfelelően az Önkormányzat soron kívül kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező hatóságok (például Pest Megyei Kormányhivatal, rendőrség) eljárását, amennyiben illegális hulladékelhelyezés történik, vagy más köztisztasági probléma kapcsán az szükséges.

-        Az Önkormányzat a 2022. évtől megújítja és kiterjeszti a kerületi közterületi kamerarendszert, hogy ezzel is segítse a közbiztonsági, köztisztasági és közlekedésrendészeti problémák feltárását, valamint a megelőzést.

-        Az Önkormányzat megkezdte a lakótelepek környezetében található régi beton hulladékkonténer-tárolók felújításának előkészítését, és hamarosan elindul a felújítás több szakaszban történő megvalósítása is.

-        Az Önkormányzat a lakótelepi lakóházak számára mobil, zárható hulladékkonténer-tárolók beszerzésének támogatására pályázati lehetőséget biztosít (a pályázat megtalálható az Önkormányzat honlapján: www.csepel.hu).

-        A fentiek kapcsán és mindezektől függetlenül is, igyekszünk minden esetben ügyfélközpontú, gyors, szolgáltató szemléletű eljárást és együttműködést fenntartani a lakossággal, amiben számítunk az Önök közreműködésére is.

Miben tudja segíteni a Lakosság a kerületi köztisztaság fenntartásával, javításával kapcsolatos közös céljainkat?

-        A háztartási hulladékgyűjtők közterületi kihelyezésének minimalizálása: Mivel az illegális hulladékelhelyezés a legtöbbször a közterületre kihelyezett háztartási hulladékgyűjtők környékén fordul elő, indokolt, hogy az ilyen hulladékgyűjtők elsősorban magánterületen, illetve épületen belül legyenek elhelyezve. 2022. január 1-től a hulladékgyűjtők tartós közterületi kihelyezéséhez már közterület-használati hozzájárulás szükséges, amely díjmentes. Ezzel kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal Közterületi Csoportjához fordulhatnak (email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., tel.: (1) 427-6100).

-        Az illegális hulladékelhelyezések megelőzése magánterületen: A fentieken túl figyelembe kell venni azt is, hogy a hulladékról szóló törvény szerint az illegális hulladékelhelyezések megelőzése magánterületen az ingatlantulajdonosok kötelezettsége is. Mindezt a tulajdonosok megfelelő kerítéssel, jogszerűen üzemeltetett kamerával, a hulladékgyűjtők lezárásával, illetve zárt tárolóban való elhelyezésével, adott esetben figyelmeztető táblával tudják leginkább biztosítani.

-        Az ingatlan előtti területek tisztántartása: A fővárosi közgyűlés vonatkozó rendelete szerint az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és az út közötti terület gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, a hó eltakarításáról és síkosságmentesítéséről.

-        Közszolgáltatási szerződés a Fővárosi Közterület-fenntartóval: Tekintve, hogy a hulladék rendezett kezeléséhez és elszállításához elengedhetetlen, kérjük fordítsanak figyelmet arra, hogy a Fővárosi Közterület-fenntartóval (FKF) megfelelő közszolgáltatási szerződés álljon rendelkezésre, és hogy az FKF megfelelően hozzáférhessen az elvinni szánt hulladékhoz. Ezen felül a hulladék megfelelően elhelyezhető az FKF által üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarokban, illetve közterületi szelektív hulladékgyűjtő pontokon is (részletesebben mindezekről itt tájékozódhatnak: https://www.fkf.hu).

-        Az illegális hulladékelhelyezések utólagos bejelentése: Ha illegális hulladékelhelyezést észlelnek utólag, akár magánterületen, akár közterületen, kérjük mielőbb jelentsék be a Pest Megyei Kormányhivatalnak (1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12., e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) és a rendőrségnek (telefonszám: 112), továbbá közterület esetén a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.-nek (az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. emailcímen).

-        A tetten ért illegális hulladékelhelyezések bejelentése: Amennyiben az illegális hulladékelhelyezés még folyamatban van, magánterület és közterület kapcsán kérjük értesítsék a rendőrséget (telefonszám: 112), illetve közterület kapcsán a közterület-felügyeletet (telefonszám: 06 (1) 278-0150). A hatóságok soron kívül intézkednek.

-        Patkányok és más kártevők bejelentése: Mivel a felhalmozott hulladék környékén a rágcsálók és más kártevők is jelentősen elszaporodhatnak, ha ilyet észlelnek, kérjük jelentsék a Főpolgármesteri Hivatal erre fenntartott elérhetőségein (telefon: (1) 327-1957, bejelentési felület: https://patkanybejelentes.budapest.hu). Az intézkedés a lakosság számára díjmentes, a szakemberek 1-2 napon belül kimennek a helyszínre.

-        Közterületek, zöldfelületek általános tiszta állapotban tartása: Nemcsak az illegális hulladékelhelyezés megelőzése és felszámolása, hanem a kerületi közterületek és különösen a zöldfelületek általános tisztántartása, szennyezésektől, illetve szemeteléstől való megóvása is fontos, legyen szó akár eldobott cigarettacsikkekről, italozás nyomairól, állatok ürülékéről. Ezt csak mindannyiunk közös odafigyelésével tudjuk biztosítani.

Fontos továbbá, hogy korábban már részletes tájékoztató anyagok kerültek közzétételre az Önkormányzat honlapján többek között az illegális hulladék-elhelyezéssel kapcsolatos hatósági hatáskörök tavalyi megváltozásáról, valamint az illegális hulladék-elhelyezések és a patkányészlelések kapcsán rendelkezésre álló bejelentési, jelzési lehetőségekről. A korábbi tájékoztatók ezeken a linkeken érhetők el:

https://csepel.hu/hireink/kozerdeku/item/13826-tajekoztatas-az-illegalis-hulladek-elhelyezessel-kapcsolatos-hatosagi-hataskorokrol

https://csepel.hu/hireink/kozerdeku/item/13838-lakossagi-tajekoztato-a-patkanymentesitessel-kapcsolatban

A fentieken túl további információkért a Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Csoportjához fordulhatnak a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. emailcímen, illetve az (1) 427-6100-as telefonszámon, ahol természetesen lehetőség van bejelentések megtételére is.

Szíves együttműködésüket továbbra is köszönjük.