Tájékoztatás az illegális hulladék-elhelyezéssel kapcsolatos hatósági hatáskörökről

Kategória: Közérdekű 2022. január 17. hétfő, 09:59

korcimerA hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény előírja, hogy a hulladéktól csak kijelölt vagy arra fenntartott helyen, a környezet veszélyeztetését kizáró módon lehet megválni. Mindez kapcsolódik a jogellenesen (akár közterületen, akár magánterületen) elhelyezett hulladékok problémaköréhez, amelynek kezelésére az Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít.

A hulladékról szóló törvény értelmében az ingatlanon (ideértve a közterületet és a magánterületet is) más által, az ingatlantulajdonos hozzájárulása nélkül, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállításának és kezelésének kötelezettsége elsősorban a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát terheli.

A fenti kötelezettségek betartásának hatósági eszközökkel való biztosítására 2021. március 16-i hatállyal a Kormány a megyei kormányhivatalokat jelölte ki az ilyen ügyekben általánosan eljárni jogosult területi hulladékgazdálkodási hatóságként. Ennek megfelelően, jogellenesen elhelyezett hulladék esetén – a korábbiakkal ellentétben – a jegyző már nem adhat ki a hulladék megfelelő felszámolása, elszállítása vonatkozásában kötelezést előíró határozatot, mivel arra Budapest területén már a – Budapest területére is illetékességgel rendelkező – Pest Megyei Kormányhivatal jogosult.

Az illegális hulladéklerakás kapcsán ugyanakkor a polgármesteri hivatal jegyzője nevében és megbízásából eljáró ügyintéző, a közterület-felügyelő és a rendőr az elkövetőt tettenérés esetén a hulladékról szóló törvény alapján helyszíni bírsággal sújthatja. Amennyiben a helyszíni bírság kiszabásának feltételei nem állnak fenn (például nincs tettenérés, vagy az érintett személy az elkövetés tényét nem ismeri el), azonban az elkövető személye megállapítható, fenti hatósági személyek kezdeményezik a Pest Megyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság kiszabására irányuló eljárását. A Pest Megyei Kormányhivatal a hulladékgazdálkodási bírságtól, illetve a helyszíni bírságtól függetlenül elszállításra való kötelezést tartalmazó határozatot is kiadhat az elkövetővel szemben; erre tekintettel helyszíni bírság kiszabása esetén is továbbítjuk számára az ügy iratait.

A fentiek alapján az ügyeknek az említett jogszabályi eljárásrend szerinti egyszerűbb és gyorsabb elintézése érdekében adott esetben javasolható, hogy a bejelentést közvetlenül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, annak Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Bányafelügyeleti és Hulladékgazdálkodási Főosztályához küldjék meg (1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12., e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

Az ismertetett hatósági eszközöktől függetlenül természetesen a kerületi közterületek általános tisztaságának fenntartása – a közterület tulajdonosaként – továbbra is az Önkormányzat feladata marad. Ennek megfelelően amennyiben az elkövető személyét nem sikerül megállapítani, és emiatt a hatóságoknak nem sikerül vele szemben eljárni, illetve őt kötelezni az elszállításra, a közterületeken jogellenesen elhagyott hulladék kapcsán az Önkormányzat intézkedik a hulladék összegyűjtéséről és a megfelelő engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásáról. Ugyanez történik a közterületeken gyakrabban jelentkező kisebb mértékű szemetelés, hulladékelszóródás esetén is. Magánterületek esetén – ha az elkövető személyét nem sikerül megállapítani – a fenti feladatok végső soron szintén az ingatlan tulajdonosát terhelik.

Természetesen a közterületekre vonatkozó fenti intézkedések nem érintik a lakosságnak, illetve a kerületben működő cégeknek a köztisztaság biztosításával kapcsolatos rendes kötelezettségeit, hiszen a vonatkozó fővárosi és a kerületi jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a lakosságnak és a kerületben működő cégek tulajdonosainak, üzemeltetőinek is közre kell működniük a rájuk vonatkozó módon és mértékben a köztisztaság biztosításában.

Amennyiben a fent ismertetett hatáskörökre és intézkedési lehetőségekre is tekintettel közvetlenül az Önkormányzathoz kívánnak fordulni, az erre vonatkozó bejelentéseket a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. emailcímen), Budapest XXI. Kerület Csepeli Önkormányzat Közterület-felügyelete (a 06-1-278-0150 telefonszámon) és a polgármesteri hivatal Környezetvédelmi Csoportja (a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. emailcímen) is fogadja.

A fenti hatósági hatáskörök és önkormányzati intézkedési lehetőségek nem érintik az illegális hulladék-elhelyezéssel kapcsolatos esetleges egyéb, nem az önkormányzat szervei által megállapítható (például büntetőjogi) jogkövetkezményeket.

Utoljára frissítve: 2022. január 17. hétfő, 15:08