Versenytárgyalási felhívás bérlakás bérbeadása céljából Kiemelt

Kategória: Közérdekű 2020. május 08. péntek, 08:57

korcimerBudapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Polgármestere (továbbiakban: Polgármester) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján – a Képviselő-testület által a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottságra átruházott hatáskörben, a Bizottság helyett – az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. §-a alapján, önkormányzati bérlakás költségelven történő bérbeadása céljából versenytárgyalást ír ki az alábbi feltételekkel.

A felajánlott lakás fontosabb jellemzői

– A megpályázható lakás címe: 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 97-105. 97-105. B lph. fszt. 6.
– A megpályázható lakás száma: 1 db.
– A pályázható lakás adatait az alábbi táblázat részletezi. A lakáskód első betűje a lépcsőházat, a második száma a szintet, harmadik száma a lépcsőházon és szinten belüli lakásszámozást jelöli.

Lakáskód: B.0.6.
2+2 szoba | Hasznos alapterület terasz(ok) nélkül (m2): 87,15 | Terasz(ok) összterülete (m2): 9,15 | Pincerekesz (m²): 3 | Lakóterület (m2): 93 | Beköltözők száma max: 9 fő

A lakásra általánosan jellemző műszaki paraméterek

– a lakáshoz egy kb. 3 m2 zárható tároló rekesz tartozik a pinceszinten;
– a lakás fűtése és meleg víz ellátása távhőszolgáltatás keretében biztosított, lakásegységenkénti hőmennyiségméréssel, hideg-melegvizes vízmérővel;
– a padlóburkolat a szobákban parketta, egyéb helyiségekben Gres kerámia burkolat;
– a lakáshoz telken belül szabadtéri parkoló tartozik;
– a fenti lakást Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata adja bérbe;
– a lakás helyszíni megtekintésére 2020. május 18. 13-16 között kerülhet sor, előzetes telefonos egyeztetés alapján (Zöldi-Kovács Zsolt gondnok 06306985919) elkerülve a csoportosulás kialakulását;
– a lakás 2004-ben épült.

A lakbér mértéke és egyéb költségek

– a lakbér: 828,- Ft/m2/hó;

– a lakbér kiszámításánál a hasznos alapterületen felül:
— a terasz területének 0,5- szeresét,
— a pincerekesz területének 0,5- szeresét
kell a kiszámítás alapjául szolgáló alapterületként figyelembe venni;

– a lakbért havonta előre szükséges megfizetni;
– különszolgáltatások díja a lakbéren felül: szemétszállítási díj, fűtési alapdíj, elhasznált hőmennyiség díja, vízfelmelegítési díj, víz–csatornadíj*;
– a díjakat a tárgyhónap utolsó előtti napjáig kell megfizetni a bérleti szerződésben meghatározott módon;
– a Képviselő-testület – a lakbér mértékének értékállóságát biztosítandó – annak további növeléséről minden év februárjában dönt.

A lakás határozott időtartamra, 2023.december 31. napjáig adható bérbe.

 

A beköltözés időpontja: a bérleti szerződés megkötése után azonnal.

 

Az ajánlatok benyújtása

Az ajánlatokat kizárólag az erre a célra rendszeresített „Versenytárgyalási ajánlat, adatlap” című nyomtatványon lehet benyújtani. Nyomtatvány igényelhető a kihirdetés napjától a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Lakásügyi Csoportjától e-mail-ben, a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldött megkeresésben (Bp. XXI. ker., Katona József utca 62-64.).

Az ajánlat benyújtásának módja: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Lakásügyi Csoportja (Bp. XXI. Katona József utca 62-64.) részére postai úton kérjük megküldeni.

Az ajánlatok benyújtási határideje: 2020. május 29. (péntek).

Határidőn túli postai bélyegzővel benyújtott pályázat érvénytelen.

A bérbevételi ajánlatot tartalmazó borítékon az alábbi szövegnek kell kizárólag szerepelnie a Feladó neve helyén, más adatnak nem: „2020/1. Költségelvű bérlakás pályázat”

A beérkezett borítékot a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. ügyintézője sorszámmal látja el és ezen sorszám szerint, folyamatosan iktatja.

Az ajánlatokról folyószámos iktatókönyvben vezetett nyilvántartást a benyújtásra megállapított időpont lejártakor a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, esetleges távollétében az erre írásban megbízott dolgozója zárja le.

Hiánypótlásnak csak az ajánlatok beadására nyitva álló határidőn belül van helye, ugyancsak postai úton, feladót vagy más jelet nem tartalmazó, „Hiánypótlás” feliratú borítékban teljesíthető.

Versenytárgyalás elbírálásának ideje

A pályázati határidőt követő 10 napon belül.

FONTOS: Kérjük a teljeskörű, részletes tájékoztatásért töltse le az alábbi linken található Részletes pályázati kiírást!

Részletes pályázati kiírás mellékletekkel, adatlapokkal.

 

 

 

 

 

 

Utoljára frissítve: 2020. május 11. hétfő, 15:08

   Copyright © 2015 Csepel.hu | Impresszum | Adatvédelmi szabályzat | Csepel.hu webmail