Lakossági tájékoztatás a hulladékok elégetésének egészség-és környezetkárosító következményeiről

Kategória: Közérdekű 2020. február 06. csütörtök, 14:31

korcimerMagyarország egyik legsúlyosabb környezet-egészségügyi problémája a lakossági fűtés, égetés okozta levegőszennyezés.

Napjainkban a szállópor szennyezettség jelentős része a lakossági fűtésből ered.

Amíg a földgáz használata esetén az egészségügyi szempontból legveszélyesebbnek tekintett kisméretű részecske kibocsátás elhanyagolható, ezzel szemben a szilárd tüzelőanyagok elégetésekor nagy mennyiségű károsanyag kerülhet a levegőbe.

A megfelelő minőségű tüzelőanyag és helyes tüzelési mód megválasztásával szilárd tüzelőanyag használata esetén is jelentősen mérsékelhetjük a károsanyag kibocsátást. Ha fával fűtünk, száraz tűzifát, fapelletet, vagy fabrikettet használjunk. Ha csak fával fűtünk, a keményebb típusú fafajtákat használjuk, ilyen a bükk, a tölgy, az akác és a gyertyán. Ha vegyes tüzelést (szenet és fát) használunk, tüzelőanyagként megfelelő lehet nyár, éger és a kőris is. A puhafák nem alkalmasak tüzelésre, így például a fenyőfajták a magas gyantatartalmuk miatt, vagy a gyümölcsfák, melyeknek alacsony a fűtőértékük, ezen kívül károsítják a tüzelőberendezésünket, illetve a kéményt. Csak 20% alatti nedvességtartalmú tűzifát használjunk tüzelésre. Ezt a nedvességtartalmat kb. 1 év alatt éri el a frissen kivágott fa. Ha száraz fát használunk, a kisebb károsanyag kibocsátás mellett 20-30 %-kal csökkenthetjük a fűtési költségünket is.

Hulladékok kizárólag az erre a célra tervezett, füstgáz-tisztító rendszerrel ellátott égetőműben égethetők el, hasznosíthatók energetikailag (ilyen pl. a fővárosban működő Hulladékhasznosító Mű). A hulladékok jogszabályi előírásoknak megfelelő elégetésére a háztartási tüzelőberendezések nem alkalmasak. A nem megfelelő körülmények között az égetés során keletkező légszennyező szennyezőanyagok közvetlenül és hosszabb távon közvetve súlyosan veszélyeztetik az emberi egészséget.

A hulladékok nyílt téri vagy háztartási tüzelőberendezésben történő égetése jogszabályilag tilos. A főváros közigazgatási területen a kerti nyesedék, avar nyílt téri elégetése sem megengedett. A kertekben keletkező zöldhulladékot lehetőleg komposztálni kell, ahol erre nincs lehetőség, a közszolgáltatóval el kell szállíttatni (https://www.fkf.hu/kerti-zoldhulladek-gyujtes).

A háztartási tüzelőberendezésben, hőtermelési céllal kizárólag kezeletlen fa és a papír hulladék égethető el. Minden más hulladék elégetése tilos, beleértve például az alábbiakat is:

-          úgynevezett „kezelt” fa, tehát festett, lakkozott (pl. régi ablakkeret, ajtók, raklapok stb.),

-          rétegelt lemez, bútorlap,

-          építési fahulladék,

-          színes, „fényes” papírhulladék,

-          petpalack, műanyag hulladék,

-          autógumi, használt ruha, rongy,

-          fáradt olaj, üzemanyag.

Az előbb említett anyagok elégetésekor a bennük található, vagy kezelés következtében felhordott, különböző mérgező vegyületek, illetve égéstermékeik a levegőbe és a hamuba kerülnek, ezáltal szennyezve a környezetet, közvetlenül károsítva az egészségünket. Ezen túl, a nem rendeltetésszerű használat miatt a készülék garanciáját is elveszíthetjük.

Ha a tüzelőberendezés működése nem megfelelő, a tökéletlen égés során felszabaduló gázok egy része nem távozik a kéményen keresztül, így a szobában lévők egészségét – különösen a gyermekekét és időskorúakét – közvetlenül károsítja.

Amennyiben zavaró, irritáló, feltehetően az egészségre ártalmas, lakossági eredetű légszennyezést észlel, első lépésként próbálja meg a szennyezés okozóját megkeresni és személyesen megbeszélni a problémát. Ha a személyes megkeresés nem jár sikerrel és a káros tevékenység tovább folytatódik, bejelentést tehet. Az illetékes hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala, mint levegőtisztaság-védelmi ügyben első fokon eljáró járási (kerületi) környezetvédelmi hatóság.

Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala

Hatósági Osztály

Cím: 1211 Budapest, Szent Imre tér 11.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: (1) 896-4401

Fax: (1) 237-4895

Félfogadás: Hétfő: 13:00 – 16:00, Szerda: 8:00 – 16:00, Péntek: 8:00 – 12:00

Lehetőség szerint, próbálja meg dokumentálni (fotó, videó) az esetet, illetve tanúkkal támassza alá.

A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg levegőtisztaság-védelmi bírságot szabhat ki. A kiszabható bírság összege - a mulasztás körülményeire, a kötelezettségszegés súlyosságára, időtartamára és ismétlődésére figyelemmel - 25.000 Ft-tól 300.000 Ft-ig terjedhet, ismételt elkövetés esetén újra kiszabható.

A vonatkozó legfontosabb jogszabályi rendelkezéseket megtalálja a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 27. és 34. §-ában az alábbiak szerint:

„27. § (1) E § rendelkezéseitől jogszabály eltérően rendelkezhet.

(2) Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék – az elemi kár kivételével – bármilyen okból kigyullad.

34. § (1) A területi környezetvédelmi hatóság vagy a járási környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

(2) A levegővédelmi követelmények megsértésének eseteit és az azokhoz kapcsolódó levegőtisztaság-védelmi bírságok mértékét a 9. melléklet tartalmazza.

9. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez

17.      Bármely anyag a jogszabályi előírásokat megszegve, illetve engedély nélkül háztartási tüzelőberendezésben történő égetése;                     300 000 Ft

18.      Bármely anyag a jogszabályi előírásokat megszegve, illetve engedély nélkül a nyílt téren történő égetése;                                                100 000 Ft

További információk érhetők el a témával kapcsolatban az alábbi oldalakon:

http://futsokosankampany.hu/
www.levego.hu/tisztafutes

   Copyright © 2015 Csepel.hu | Impresszum | Adatvédelmi szabályzat | Csepel.hu webmail