Hirdetmény a bírósági ülnökök 2019. évi választásáról

Kategória: Közérdekű 2019. április 01. hétfő, 10:35

korcimerAz Országos Bírósági Hivatal elnöke 20.Sz/2019. (II.21.) OBHE határozatában megállapította a 2019. évben megválasztandó bírósági ülnökök számát.

Budapest XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság, mint fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság

  1. pedagógus ülnökeit a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közigazgatási területén működő alapfokú és középfokú nevelési oktatási intézmények tantestületei jelölhetnek az általuk foglalkoztatott pedagógusok, illetve a tantestületi állományba már nem tartozó, nyugdíjas pedagógusok közül,
  2. nem pedagógus ülnökeit az egyesületek – kivéve pártokat –, a foglalkozásuk szerinti érdekképviseleti szervek, valamint őket a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 680. § (1) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.


Az ülnökké jelölés a mellékelt formanyomtatvány szabályszerű kitöltésével történhet, melyhez csatolni kell – a szintén mellékelt – a jelölt által szabályszerűen kitöltött elfogadó nyilatkozatot. A jelöltnek a jelölés elfogadását követően haladéktalanul be kell szereznie a bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt (ún. speciális erkölcsi bizonyítvány), melyet eredetben csatolni kell a jelöléshez.


Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó részletes tájékoztatás az önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján megtekinthető. A nyomtatványok a honlapról letölthetőek.
A kerületi bírósági ülnököt jelölő szervezetnek a nyilatkozatokat 2019. április 12-én 11 óráig kell a jegyzői titkárságra eljuttatni.


A kerületi bírósági ülnökök megválasztására vonatkozó napirendet Csepel Önkormányzata Képviselő-testülte áprilisi rendes ülésén tárgyalja.
A kerületi bírósági ülnök választással egyidőben választja meg a Főváros Közgyűlés a Fővárosi Törvényszék, valamint a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeit, amelynek keretében


  1. a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra ülnököt elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdekképviseleti szervei jelölnek.

  2. A fiatalkorúak ügyében eljáró törvényszékre ülnököt a fentiekben már ismertetett módon lehet jelölni.

A Fővárosi Közgyűlés hatáskörbe tartozó, vagyis a törvényszéki ülnök választáshoz szükséges dokumentumokat (jelölés, elfogadónyilatkozat, speciális erkölcsi bizonyítvány) Csepeli Önkormányzat Polgármesteri Hivatal jegyzői titkárságra kell 2019. április 4-én 15 óráig eljuttatni. A törvényszéki ülnök jelölésével kapcsolatos iratok 2019. április 5. napján a Fővárosi Önkormányzat felé továbbításra kerülnek.
A részletes tájékoztatás és mind a kerületi bírósági, mind a törvényszéki ülnökválasztással kapcsolatos nyomtatványok a Csepeli Önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján közzétételre kerülnek.

Budapest, 2019. március 29.

dr. Szeles Gábor sk.
jegyző

 

pdf2019.OBH.XXVII.F.1_61_melleklet1.pdf

pdf2019.OBH.XXVII.F.1_61_melleklet3.pdf

pdf2019.OBH.XXVII.F.1_61_melleklet4_A.pdf

pdf2019.OBH.XXVII.F.1_61_melleklet4_B.pdf

pdf2019.OBH.XXVII.F.1_61_melleklet4_C.pdf

pdf2019.OBH.XXVII.F.1_61_melleklet5.pdf

pdfBirosagi_ulnokok_valasztasa.pdf

Utoljára frissítve: 2019. április 08. hétfő, 10:04

   Copyright © 2015 Csepel.hu | Impresszum | Adatvédelmi szabályzat | Csepel.hu webmail