Tájékoztatás engedély nélkül létesített, helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó kutak fennmaradásának engedélyezési eljárásáról

Kategória: Közérdekű 2019. január 09. szerda, 15:07

kutTavaly októberben nagy médiaérdeklődés övezte az engedély nélkül létesített, helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó kutak fennmaradásának engedélyezési eljárásáról szóló törvényt, mely  2018. december 21. napján ismét módosult.

Az engedély nélkül létesített kutak fennmaradásához továbbra is vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérnie annak létesítőjének, illetve jelenlegi üzemeltetőjének. (Azokra a kutakra, amelyek a létesítés idején jogszerűen létesültek vízjogi engedély nélkül, üzemeltetési engedélyt kell kérnie a kút létesítőjének, illetve jelenlegi üzemeltetőjének.) A fennmaradási engedély abban az esetben adható meg, ha a kút megfelel a vízjogi létesítési és üzemeltetési engedély kiadására vonatkozó, jogszabályban meghatározott követelményeknek, hatósági előírásoknak. A fennmaradásról szóló döntéssel egyidejűleg a hatóságnak a vízilétesítmény értékéhez igazodó (magánszemélyek esetén legfeljebb 300.000 Ft összegű) vízgazdálkodási bírság megfizetéséről is rendelkeznie kell, melynek megfizetésére a kút kivitelezőjét kell köteleznie a hatóságnak. Ha a kivitelező kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a jogellenes létesítésért való felelősség nem őt terheli, vagy annak személye nem ismert, a bírságot a létesítővel szemben kell kiszabni. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) 2018. december 21. napján hatályba lépett módosítása értelmében, mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki 2018. december 21. napját megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet kutat, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi. A kérelem benyújtása 2019. január 1. napjától illetékmentes, az engedélyeztetésre vonatkozó előírások további tekintetben nem változtak.

Helyi vízgazdálkodási jogkörbe (jegyzői hivatal) tartozik a kút, ha az alábbi feltételeket együttesen teljesíti:

  • vízbázis védőterületet nem érintő ingatlanon van,
  • a vízkivétel nem haladja meg az 500 m3/év mennyiséget,
  • talajvíz vagy parti szűrésű víz felhasználásával működik,
  • épülettel (vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel) rendelkező ingatlanon van,
  • magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja,
  • nem gazdasági célú a vízigény.

A fentiektől eltérő esetben a kút fennmaradását a területi vízügyi hatóságnál (Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály, 1081 Budapest, Dologház u. 1., 1443 Budapest, Pf.:154) kell kérelmezni.

A helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó kút fennmaradása iránti kérelmet Budapest Főváros XXI. Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal Városrendezési Iroda Környezetvédelmi Csoporthoz lehet benyújtani. A kérelemhez a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklet II. fejezete szerinti dokumentációt kell csatolni.

A kérelem benyújtható postai úton (1751 Budapest, Pf. 85.) vagy ügyfélfogadási időben a 1211 Budapest, Kossuth L. u. 65. szám alatti irodában. A kérelem benyújtását segítő nyomtatvány a www.csepel.hu honlapról letölthető (https://dokumentumtar.csepel.hu/?f=57), vagy személyesen átvehető a Környezetvédelmi Csoportnál. Elektronikus úton történő benyújtásra ügyfélkapu és e-papír szolgáltatás igénybevételével van lehetőség.

   Copyright © 2015 Csepel.hu | Impresszum | Adatvédelmi szabályzat | Csepel.hu webmail