Tájékoztatás engedély nélkül létesített, helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó kutak fennmaradásának engedélyezési eljárásáról

Kategória: Közérdekű 2018. október 18. csütörtök, 08:20

kutAz utóbbi időben rengeteget foglalkozott a média az engedély nélkül fúrt vízilétesítmények (a továbbiakban: kutak) engedélyeztetésének témakörével.

A jelenleg hatályos jogszabályi előírások szerint, az engedély nélkül létesített kutakra fennmaradási engedélyt kell kérni. A fennmaradási engedély abban az esetben adható meg ha a kút – a jogellenes létesítés tényétől eltekintve – megfelel a vízjogi létesítési és üzemeltetési engedély kiadására vonatkozó, jogszabályban meghatározott követelményeknek, hatósági előírásoknak. A törvény rendelkezik arról, hogy mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki a 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül létesített kút fennmaradását 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

Aki a decemberi határidőt elmulasztja azok esetében a hatóságnak a fennmaradásról szóló döntéssel egyidejűleg a vízilétesítmény értékéhez igazodó (magánszemélyek esetén legfeljebb 300.000 Ft összegű) vízgazdálkodási bírság megfizetéséről is rendelkeznie kell.

Helyi vízgazdálkodási (jegyzői hivatali) jogkörbe tartozik a kút, ha az alábbi feltételeket együttesen teljesíti:

  • vízbázis védőterületet nem érintő ingatlanon van,
  • a vízkivétel nem haladja meg az 500 m3/év mennyiséget,
  • talajvíz vagy parti szűrésű víz felhasználásával működik,
  • épülettel (vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel) rendelkező ingatlanon van,
  • magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja,
  • nem gazdasági célú a vízigény.

A fentiektől eltérő esetben a kút fennmaradását a területi vízügyi hatóságnál (Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály, 1081 Budapest, Dologház u. 1., 1443 Budapest, Pf.:154) kell kérelmezni.

A helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó kút fennmaradása iránti kérelmet Budapest Főváros XXI. Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal Városrendezési Iroda Környezetvédelmi Csoporthoz lehet benyújtani. A kérelemhez a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklet II. fejezete szerinti dokumentációt kell csatolni. A kérelem eljárási illetéke 3000,- Ft.

A kérelem benyújtható papíron, postai úton (1751 Budapest, Pf. 85.) vagy ügyfélfogadási időben a 1211 Budapest, Kossuth L. u. 65. szám alatti irodában. A kérelem benyújtását segítő nyomtatvány a www.csepel.hu honlapról letölthető, vagy személyesen átvehető a Környezetvédelmi Csoportnál. Elektronikus úton történő benyújtásra ügyfélkapu és e-papír szolgáltatás igénybevételével van lehetőség. Az eljárási illeték leróható a kérelemre ragasztott illetékbélyegben, vagy a kérelem beérkezését követően, az iktatószám megjelölésével, az önkormányzati adóhatóság 11784009-15521000-03470000 számú illetékbevételi számlája javára teljesített készpénz átutalási megbízás útján.

   Copyright © 2015 Csepel.hu | Impresszum | Adatvédelmi szabályzat | Csepel.hu webmail