A csepeli választási bizottság cáfolta Bangóné kijelentéseit

Kategória: Közérdekű 2018. március 22. csütörtök, 15:00

korcimerBudapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata értesülése szerint a bizottság várhatóan sajtó-helyreigazítást fog kérni a Hír TV-től, a 24.hu-tól, a Magyar Nemzet Online-tól, az Indextől és a HVG-től. A választási bizottság elnöke emellett rágalmazás és becsületsértés miatt fontolgatja a feljelentést Bangóné ellen.

Alább teljes terjedelemben elérhető a 17. számú Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság közleménye.

 

 

 

 

 

 

„17. számú Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság közleménye

(15/2018. (III.20.) 17. számú OEVB jegyzőkönyvbe foglalt döntésének melléklete)

 

Sajnálatos módon a 17. számú Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 2018. március 19-i nyilvános ülésén meghozott döntések kapcsán az elektronikus médiában és egyes országos tv-csatorna esti híradásában is tévesen került ismertetésre az ülésről a helyszínen készült jegyzőkönyv tartalma, elsődlegesen az ott meghozott és a jelenlévő bizottsági tagok egyhangú, jegyzőkönyvben foglalt döntéseihez képest.

Meg kell jegyezni, hogy az ide vonatkozó előírásoknak megfelelően, csakúgy, mint ez idáig is minden bizottsági ülés esetében, a 2018. március 19-i ülésen résztvevő valamennyi bizottsági tag és az Országos Egyéni Választási Iroda munkatársai által aláírt jegyzőkönyv, az annak elválaszthatatlan mellékletét képező feljelentéssel együttesen közvetlenül az ülés befejezése után a nyilvánosság számára a Csepel.hu honlapon az Önkormányzat menüpont Választások almenüjében közzétételre került.

Ennek ellenére ezen dokumentum ismeretében vagy annak hiányában a híradások nem a valóságnak megfelelő információkat tartalmaztak, amely által sérült a nyilvánosság objektív tájékoztatáshoz fűződő joga.

Ennek helyrehozásaként a valóság feltárása érdekében a Bizottság a következők szerint nyilatkozik:

A 17. számú Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 2018. március 13-i ülésén az Elnök javaslatát a jelenlévő bizottsági tagok egyhangúlag elfogadták, amelyet a 9/2018. (III.13.) számú jegyzőkönyvbe foglalt döntés tartalmaz. A javaslatban az állt, hogy az Elnök indítványozza a Bizottságnak az ajánlóívek átvizsgálását a 2018. március 19-i ülés napirendre vételével. Ennek indokaként elhangzott, hogy a jelölőszervezetek jelöltjeinek nyilvántartásba vételéről határozó bizottsági tagok az OEVI előzetes tájékoztatásából és saját tapasztalatukból is meggyőződhettek választási csalásra utaló jelenségek létéről, így például, hogy nem egyedi esetben elhunyt személyek, mint ajánlók a személyes adataikkal és aláírással szerepelnek egyes jelölőszervezetek ajánlóívein.    

A 17. számú Országos Egyéni Választási Bizottság fenti döntése alapján elvégezte a kitűzött feladatát, amelyet a 2018. március 19-i bizottsági ülésen készült jegyzőkönyv hitelesen rögzít a téma szerinti döntésekkel együtt – több más mellett.

Ily módon meg kell állapítani, hogy a valóság az - szemben a 17. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületben induló egyik képviselőjelölt - 2018. március 19-i nyomtatott és elektronikus sajtóbeli nyilatkozatával, hogy nem a szocialisták kérték ki az ajánlóíveket, nem a szocialisták tekintettek bele azokba, hanem a Bizottsági ülésen részt vevő valamennyi választott és delegált tag. A valóság az, hogy „az első betekintés után” az MSZP-Párbeszéd által delegált bizottsági tag nem adott hangot azon gyanújának, hogy a „kamupártokra adott aláírások jelentős részben megegyeznek a fideszes jelölt ajánlási ívein szereplők adataival.”  A valóság továbbá az, hogy a Bizottság a 2018. március 19-i ülésén azon jelölőszervezetek ajánlóíveit vonta vizsgálat alá, amelyek időközben elhunyt személyek adatait, hamisított aláírásaikkal szerepeltették, ezen jelölőszervezetek között nem volt a „fideszes jelöltet” jelölő pártszövetség, ily módon nem fordulhatott elő sem jelentős részben, sem semmilyen mértékben az elhunytakkal megegyező személy/ek szereplése az említett jelölt ajánlási ívein. 

Amennyiben a 2018. március 19-i bizottsági ülés még aznap a világhálóra feltett dokumentumát, a helyszínen készült jegyzőkönyvet a sajtó tisztelt munkatársai tanulmányozták volna, a nyilvánosság nem valósághű tájékoztatása elkerülhető lett volna, nemcsak részükről, hanem a híradásaikból informálódó, ismereteit innen szerző, a választókerületben induló képviselőjelölt részéről is.

A Bizottság éppen ezért felkérte a Bizottság Elnökét, hogy a 17. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 2018. március 19-i nyilvános ülésén meghozott döntések nyomán az elektronikus médiában és egyes országos tv-csatorna híradásaiban történő megjelenések kapcsán tovább vizsgálja a Bizottság és a Bizottság Elnöke által megtehető esetleges további polgári és büntetőjogi lépéseket, melyről tájékoztassa a Bizottságot és a szükséges indítványokat tegye meg.

Budapest, 2018. március 20.

Felkai Péterné

elnök

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

sajtóosztály

Utoljára frissítve: 2018. március 22. csütörtök, 15:37

   Copyright © 2015 Csepel.hu | Impresszum | Adatvédelmi szabályzat | Csepel.hu webmail