Tankerületi Közlemény: beiratkozás a 2018-as tanévre

Kategória: Közérdekű 2018. március 12. hétfő, 11:53

KK logo del pest rgbTisztelt Szülők!

A Kormányhivatal közzétette a tankötelessé vált, 2018. év szeptemberében iskolát kezdő gyermekek beíratásának időpontjait.

  

2018. április 12. (csütörtök) 8.00 – 19 óra között

2018. április 13. (péntek) 8.00 – 19 óra között

A fenti két napon kereshetik fel a Szülők a lakóhely szerint illetékes körzeti iskolát, vagy a választott iskolát. /Amennyiben nem a körzeti iskolába íratják be gyermeküket, az intézményt akkor is tájékoztassák! /

A választott iskola csak akkor veheti fel a körzetén kívüli gyermeket, ha a körzetében életvitelszerűen lakó gyermekek már beiratkoztak, és még van szabad hely. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. §-ának vonatkozó része értelmében; amennyiben az intézmény körzetében lakó tanköteles gyermekek után még vannak üres helyek, akkor a hátrányos helyzetű - és sajátos nevelési igényűeket kell előnybe részesíteni. De figyelemmel kell lennünk a különleges helyzetűekre is (pl. akinek szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő; vagy testvére az adott iskola tanulója stb.), ezután lehetséges a körzeten kívül élőket felvenni az üres helyekre.

Az iskolai körzetekről az óvodákban, iskolákban is tájékozódhatnak, illetve az önkormányzat és az iskolák honlapján is megtalálható a lista.

 

Beiratkozáskor a szülő személyazonosítására alkalmas igazolványa, lakcímkártyája mellett a következő dokumentumokat vigyék magukkal:

 

1.) A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (érvényes személyi igazolvány vagy érvényes útlevél, ezek hiányában anyakönyvi kivonat) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya).

2.) A gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (a gyermek iskolaérettségének igazolása). Ez lehet:

- óvodai szakvélemény;

- nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény;

- sajátos nevelési igényű gyermek esetében a fővárosi Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

 

Tankerületünkben a Nagy Imre - , és a Karácsony Sándor Általános Iskolákban indítunk egy-egy logopédiai osztályt, oda azonban csak a fenti Szakértői Bizottság javaslata alapján lehet beiratkozni!

 

3.) Nyilatkozniuk kell a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (közösen vagy valamelyik szülő egyedül gyakorolja a szülői felügyeleti jogot). A nyilatkozathoz igazoló dokumentumot kell csatolni (pl. bírói végzés).

Beíratáskor a szülőnek nyilatkoznia kell, hogy a gyermek részére melyik tantárgyat választja: erkölcstant (iskola oktatja) vagy a hit-és erkölcstant (a választott egyház oktatja).

Felelősségi nyilatkozatot kell kitölteniük arról is, hogy a lakcímkártyán szereplő ingatlanban életvitelszerűen élnek-e, illetve amennyiben lakcímkártyával nem rendelkeznek, annak okát is szükséges megjelölni!

A nyilatkozatok az óvodákban hozzáférhetőek, de természetesen a beiratkozáskor is rendelkezésre állnak.

6.) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetében a következő dokumentumok szükségesek a gyermek beíratásához:

- regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy

- tartózkodási kártya (maximum 5 évig érvényes); vagy

- állandó tartózkodási kártya (10 évig érvényes, kivéve az EGT-állampolgárokat, akiknek határozatlan ideig érvényes).

 

Ha a gyermek tankötelezettségét külföldön kívánja megkezdeni, a Szülőnek (felügyeleti joggal rendelkezőnek) a törvény értelmében a kerületileg illetékes Kormányhivatalban ezt be kell jelentenie, és erről a körzetes iskolát is szükséges tájékoztatni.

Kérjük, hogy gyermeke érdekében beiratkozáskor tájékoztassa az intézményt a gyermek esetleges gyógyszeres kezeléséről, különleges étkeztetéséről, tartós betegségéről!

Az iskola igazgatója a gyermek felvételéről szóló tájékoztatót vagy az elutasításról szóló határozatot április 21-ig küldi meg a szülőnek. A felvétel elutasítása esetén a szülő 15 napon belül fellebbezést nyújthat be az iskola igazgatójánál, aki azt 8 napon belül továbbítja a Tankerület igazgatójának.

 

Sikeres iskolaválasztást kívánunk:

Tóth János

tankerületi igazgató sk.

Utoljára frissítve: 2018. március 12. hétfő, 12:08

   Copyright © 2015 Csepel.hu | Impresszum | Adatvédelmi szabályzat | Csepel.hu webmail