70 éves a Jedlik Ányos Gimnázium

2015. szeptember 27. vasárnap, 15:28

70dA második világháborúban elpusztult hidak miatt a gyerekeknek nem volt módjuk a megszokott módon bejárni a budapesti gimnáziumokba. Ez a szükség hívta életre a Jedlik Ányos Gimnáziumot 1945 szeptemberében, pontosan hetven évvel ezelőtt. Az évfordulóra kétnapos rendezvénysorozattal emlékezett az iskola, melynek záróakkordja a szeptember 26-án megrendezett ünnepség volt.

A rendezvény igazi ablak volt a múltra, hiszen a diákok szavalatai és a vendégek gondolatai hitelesen idézték vissza az alapítás körülményeit. Bese Benő igazgató beszédéből derült ki, hogy a gimnáziumot az akkor elérhető legmagasabb színvonalon szerették volna működtetni, ezért Pannonhalmáról hét bencés szerzetes-tanár érkezett az iskolába. „Amikor államosították az intézményt, egyetlen szerzetes maradt őrködni a gimnázium felett: Jedlik Ányos.” A rendszerváltás után a Jedlik újra felvette a kapcsolatot Pannonhalmával, így vált lehetségessé, hogy az alapítás időszakára Pintér Ambrus atya, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium tanára tartson beszédet az ünnepségen.

Utána Morovik Attila alpolgármester lépett a színpadra, aki Németh Szilárd levelét olvasta fel a közönségnek. Az országgyűlési képviselő, aki egyben a Jedlik öregdiákja is, nem tudott jelen lenni az ünnepségen, de üzenetében biztosította támogatásáról a gimnáziumot. 2010 óta az önkormányzat rengeteget segít az intézmény fejlődésében – ilyen például a Vermes Miklós Terv keretében megvalósult, több mint háromszáz millió forintos beruházás, mely során megújultak az iskola természettudományos előadói. „Öröm, hogy itt tanulhattam, életre szóló tudást kaptam tanáraimtól. Kívánom, hogy hasonló magas színvonalon érje meg a gimnázium a következő hetven évet is.”

MN

 

Németh Szilárd országgyűlési képviselő ünnepi üdvözlő levele

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Ünneplő közönség! Kedves Jedlikes Barátaim, Tanárok, Diákok!

Elnézéseteket kérem, hogy ma, ezen a rendkívül fontos ünnepségen nem tudok személyesen is jelen lenni. Lélekben azonban itt vagyok a Jedlikesek között, és meghatódva osztozom a diákok, tanárok továbbá, minden egykori tanuló, tanító örömében.

Ma rendkívüli, s talán nem túlzok, ha azt mondom, drámai időket élünk. Mindannyian látjuk, halljuk, olvassuk a tudósításokat: idén már több, mint negyedmillió illegális bevándorló lépte át törvénytelen módon hazánk, s egyben az Európai Unió határait. Ebben a válsághelyzetben a legfontosabb feladatunk Magyarország és európai életformánk megvédése. Azonban, ebben a drámai helyzetben is kell, hogy legyen kedvünk ünnepeinket megtartani, kell, hogy legyen akaratunk „normális üzemmódban élni”, mert a jövőnk építésének ez is biztosítéka.

Zárójelben jegyzem meg, büszkeséggel tölthet el bennünket, Jedlikeseket, hogy az új honvédelmi miniszter, Simicskó István is itt végzett ebben a kiváló iskolában. De én is büszkén mondhatom, hogy jómagam is e remek alma mater növendéke voltam. Mindig is nagy megtiszteltetésnek tartottam, és tartom most is, hogy egy olyan régmúltra visszatekintő oktatási intézmény falai között tanulhattam, mint a Jedlik Ányos Gimnázium. Én személyesen, egy életre szóló tudást, hitet, akaratot kaptam kiváló tanáraimtól, osztályfőnökömtől, Ferencz Győzőtől, fizika szakkörön Vermes Miklóstól, „Muki bácsitól”, Krassói tanárnőtől, mindenki „Nelli nénijétől”, Kövesi, Sándorné Szakálos Erzsébet és Kiss Ágnes tanárnőktől. Páratlan és felejthetetlen osztályunk pedig a mindennapok biztonságát, jókedvét és a közösség élményét, a barátságot jelentette mindannyiónknak, a ’82-ben végzett 4. B-seknek. Köszönet és hála nekik!

Bízom benne, hogy az utánam következő generációk is olyan kimagasló értékeket szerezhettek, szerezhetnek az iskolában, mint én az itt eltöltött éveim során.

Kedves Ünneplők!

A 70 éves múlt nem csak büszkeségre ad okot, de számos felelősséggel is jár. Nem elég a hangzatos név, tartalommal is meg kell tudni azt tölteni. A Jedlik Ányos Gimnázium alapítója a Szent Benedek Rend mondhatni biztosíték volt arra, hogy megfelelő alapokat nyújtson az induló intézménynek. Olyan alapokat, amelyek egy erős erkölcsi, lelki tartást, adnak mind a tanulóknak, mind a tanároknak, hogy azok magas színvonalon legyenek képesek elsajátítani a tanulás és oktatás folyamatát. Ma, a 70. születésnap megünneplésekor, az elmúlt hét évtized értékelésekor érdemes lenne azon elgondolkodni, hogy mennyire nyúljunk vissza a dicső múltba, az alapítói értékekhez és szándékokhoz a Jedlik jövőjének építése kapcsán. Iskolánk nemcsak a miénk, hanem egész Csepelé, ha úgy tetszik, azt várják tőlünk, hogy ismét a kerület oktatási-nevelési „zászlóshajója” legyünk. Hogy mi kell ehhez, milyen külső és belső feltétetek, mit kell tennünk, akarjuk-e, tudjuk-e? Nos, mindezeket magunknak kell eldöntenünk, meghatároznunk. Én, ígérem, hogy mindenben a segítségetekre leszek, s ezen az úton mindenben számíthattok rám.

Polgármesterségem idején Csepel Önkormányzata 2010 óta számos esetben támogatta a nagy múltra visszatekintő iskolát, hogy az oktatás minél kiemelkedőbb színvonalon folytatódhasson. A Vermes Miklós terv részeként Csepel 303 millió forintot nyert pályázaton, amit a Jedlik Ányos Gimnázium használhatott fel új, speciális természettudományos labor létesítésére. Új öltözőszekrényeket vásároltunk, 15 millió Ft-tal támogattuk a tornaterem parketta felújítását, illetve döntöttünk a Jedlik Oktatást Stúdió részére ingyenes terembérlet engedélyezéséről. De támogattuk az új tagozatok indítását és az öregdiák találkozókat is.

Kedves Tanárok, Tanulók! Tisztelt Csepeleiek!

Kívánom, hogy a Jedlik Ányos Gimnázium az elődök által lefektetett szilárd alapokon haladva, hasonló magas színvonalon érje meg a következő 70 évet, és gyarapítsa nemzetünket sok kiválósággal, akikre mi csepeliek és az egész ország büszkén nézhetünk fel.

Boldog születésnapot, Jedlik!

Tisztelettel és nagyrabecsüléssel:

Németh Szilárd

országgyűlési képviselő

 

7070b70e70f

Illegalitásba vonul a Csepeli Munkásotthon?

2015. szeptember 25. péntek, 07:45

Csepeli-MunksotthonTovábbra sem fogadja el a balliberális pártokhoz kötődő Csepeli Munkásotthon, hogy átvilágítsák a működését. Ezt még úgy is megtagadta az intézmény, hogy a csepeli önkormányzathoz került működtetés joga, tehát a most kért gazdasági adatokat kötelesek lettek volna átadni  - értesült a Csepel.info.

A Csepeli Munkásotthon közadakozásából épült, a rendszerváltásig köztulajdonban volt, utána azonban a gyári cégek privatizációját, megszűnését kihasználva az MSZP érdekkörébe került. Bár a kerület fideszes vezetése több tízmillió forinttal támogatta volna az intézményt, az önkormányzat feltételül szabta a működtetés átláthatóvá tételét. A támogatást ezért többször visszautasították - utoljára harminc millió forintra mondtak nemet.

A köztulajdonba való visszakerülés ellen először “élő lánccal”, majd fáklyás felvonulással tiltakoztak a pártaktivisták, volt munkásőrök, titkosszolgák és KISZ tagok. Még egy pedofília miatt börtönviselt ex-MSZP-s képviselő is besegített Kunhalmi Ágnes mellett az élőláncba, a Munkásotthon MSZP-hez kötődő vezetői pedig többször ígéretet tettek a működtetés átvilágítására. Mivel azonban ez nem történt meg, a patthelyzetet Németh Szilárd csepeli országgyűlési képviselő törvénymódosítással oldotta meg. Az új törvény lehetővé tette, hogy a megszűnt vagy eltűnt alapítójú alapítványokat a helyi önkormányzatok vegyék át - ezzel pedig élt is a kerület vezetése. Így került a Csepeli Munkásotthon 25 év után ismét köztulajdonba, méghozzá az alapító atyák akaratának megfelelően csepeli köztulajdonba.

Az önkormányzat ez után nevezte ki a Munkásotthon kurátorává Németh Szilárd országgyűlési képviselőt, akinek az első lépése ismét a működés átvilágítása lett volna. Erre mondott most nemet az intézmény még fennálló vezetése - már amennyiben lehet hinni a Munkásotthon nem hivatalos Facebook-oldalának. A Csepel.info mindenesetre úgy tudja, hogy az elmúlt hónapokban az intézmény MSZP-hez közel álló vezetői igyekeztek több éves bérleti szerződésekkel bebiztosítani partnereit, amelyek - talán nem meglepő - nem egy esetben szintén az MSZP-hez vagy a csepeli balliberális pártokhoz kötődnek. Lapunk úgy tudja, hogy itt talált menedéket a kerületben csak "gyilkos iskolának" nevezett intézmény is, ahol 2009 januárjában a két halálos áldozatot követelt egy MSZP-n belüli leszámolás.

Csepel.info

Nemzeti akarat

2015. szeptember 23. szerda, 07:35

bpszMenekült az, aki az életéért küzd, aki igazolni tudja, hogy háborús övezetből jött. Az nem menekült, aki megafonnal vagy speciális drótvágóval a kezében érkezik a határhoz – mondta Németh Szilárd, a Nemzetbiztonsági Bizottság alelnöke, aki az V. kerületi Belvárosi Polgári Szalon vendégeként tartott előadást az illegális bevándorlásról.

Németh Szilárd szerint fontos, hogy különbséget tegyünk menekült, és illegális bevándorló között. A menekült köteles együttműködni a hatóságokkal, és nem mondhatja, hogy ő egy biztonságos európai országból egy másik európai országba szeretne tovább menni. Illegális bevándorló vagy gazdasági migráns az, aki a jobb élet reményében indult el Európa fel, és útját embercsempészek szervezik. Ezzel kapcsolatban ismertette az Interpol tavalyi adatát, miszerint az embercsempészet 36 milliárd eurós üzlet volt. Megjegyezte, Magyarországon több mint 1600 embercsempészt fogtak el.

- A menekültügyi politikát a legtöbb nyugati politikus – főleg Németországban – összekeveri a népesedési politikával, a demográfiai problémákkal. A jóléti társadalmak az olcsó, kétkezi munkát a bevándorlókkal akarják elvégeztetni. Nemcsak a munkaalapú társadalomban való bizalmuk rendült meg, hanem a családba vetett bizalmuk is. Nem vállalnak harmadik, negyedik gyermeket, mert akkor rosszabbul fognak élni. Úgy gondolják, hogy a demográfiai problémákat bevándorlással meg lehet oldani. Németországban évente plusz 250 ezer emberre van szükség ahhoz, hogy ki tudják fizetni a nyugdíjakat, és fenntartható legyen a GDP-növekedés – mondta a képviselő, aki szerint semmi garancia nincs arra, hogy a bevándorlók dolgozni jönnek Európába. Rámutatott, olyanok is vannak, akik munka nélkül csak a jóléti államok vívmányaiból akarnak részesülni, és vannak, akik csak azért jönnek, hogy terrorcselekményeket hajtsanak végre.

Felhívta a figyelmet, hogy Magyarország egyedül nem képes megoldani ezt a problémát, csak kezelni tudja, viszont, tette hozzá, hazánknak vannak megoldási javaslatai is, miszerint az Európai Uniónak támogatnia kellene az Európán kívüli menekülttáborokat. – Mind a 28 tagállamnak akár egy kvótarendszer alapján, például a befizetéseihez vagy a GDP-hez mérten kellene hozzájárulnia ahhoz, hogy a menekültek Törökországban, Libanonban emberi körülmények között éljenek, és a polgárháború után visszatérhessek hazájukba. Görögországnak pedig a schengeni határok megvédésében kell segítséget nyújtani – vázolta.

A magyar-horvát határon épülő műszaki határzárról elmondta, a gyorstelepítésű drótakadály eddig 30 kilométernyi szakaszon áll. Ha ez a teljes határszakaszon elkészül, akkor következik a NATO-kerítés építése, ami a terepviszonyoktól függően 3,5-4 méter magas lesz. A műszaki határzár a jelzőrendszerrel, a hőkamerákkal lesz teljes, amely – a honvédséggel kiegészülve – alkalmas lesz arra, hogy a szerb-magyar határszakaszhoz hasonlóan megvédje ezt a határszakaszt is.

Kitért a nemzeti konzultáció fontosságára is, ahogy fogalmazott, nincs még egy olyan ország Európában, ahol a teljes lakosság tizenegy százaléka véleményt nyilvánított volna a migrációról, és a kérdésektől függően az emberek 80-90 százaléka egyetért a kormánnyal. – A Fidesz az egyedüli párt Európában, amelyik a migránskérdéssel kapcsolatban ilyen széles körű felhatalmazás birtokában van. Nincs még egy miniszterelnök Európában, aki úgy előrelátta ezt a problémát, mint Orbán Viktor – hívta fel a figyelmet.

Egy hozzászóló kérdésére válaszolva elmondta, nem szabad összekeverni a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet a háborús helyzettel. – A rendőrök és a katonák a fegyverhasználatra vonatkozó jogszabályok alapján használhatják a fegyvert, úgy, ahogy békeidőben teszik. Ha fegyverhasználatra kerül sor, fontos, hogy egyrészt ehhez meglegyen a kellő jogalap, másrészt hogy az arányos legyen. A határőrizeti feladatokkal továbbra is a rendőrség van megbízva, a honvédség nem vonhatja el a rendőrség hatáskörét – magyarázta, majd kitért arra, hogy a határvédelem terén is az európai kultúrát kell képviselnünk, ahol az erő nem a fizikai megsemmisítésben fejeződik ki, hanem a rendben, a szervezettségben, az emberséges fellépésben. Magyarország európaiságból jelesre vizsgázott – jegyezte meg.

Németh Szilárd szerint Magyarországon széles körű társadalmi összefogás bontakozott ki. – Még a nem Fidesz-szavazók is egyetértenek azzal, hogy a hazánkat, a kultúránkat meg kell védeni. Magyarországon most ez a nemzeti akarat, amit a hamarosan megszerveződő Orbán Viktor melletti tömegtüntetés is bizonyítani fog – zárta gondolatait.

b2A Csepeli Városgazda Zrt. asztalosműhelyét februárban kezdték felépíteni a szakemberek. Először beszerezték a faipari gépeket, melyeket Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata finanszírozott meg. Ezekkel a faipari gépekkel az asztalosok el tudják készíteni a játszóterekre és óvodákba tervezett kültéri játékokat.

A gyártás során keletkezett hulladékot a szakemberek újrahasznosítják az önkormányzat által vásárolt brikettáló gép segítségével.

A Játékgyár megálmodóját, Sárossy Tibor szobrász- és festőművészt kérdeztük az általa készített egyedi tervezésű fajátékokról.

Melyek voltak a legfontosabb szempontok a tervezésnél?

A játékok tervezésénél elsődleges szempont volt, hogy természetes anyagokból készüljenek, és minél élethűbbek legyenek, minél jobban hasonlítsanak az eredeti járművekhez, ezért tartottam fontosnak a felületi kidolgozást és a festést is. A tervezésnél arra törekedtünk, hogy a vonat, a villamos és a repülő az óvodaudvar dísze legyen.

Miért vonat, villamos és repülő?

A közlekedésre való tudatos nevelés fontos irányelv volt a játékok tervezésénél. Nem csak ezek a játékok készülnek a gyerekek számára, hanem próbálunk több olyan közlekedési eszközt játékba önteni, melyek a mindennapi életünkben jelen vannak.

Milyen fából készültek a játékok? Miért azt a fajtát választottad?

Az időtlen minőséget kizárólag a természetes anyagok felhasználásával és a szakértelemmel végzett kivitelezéssel érhetjük el. A játékokat borovi fenyőből és különböző kemény fákból, tölgyből és juharból készítettük. Azért választottam ezeket a fajtákat, mert ezek az anyagok időtállóak és masszívak.

Milyen festést kaptak a játékok?

A játékok olyan festékekkel lettek lefestve, melyeket gyermekjátékokra lehet alkalmazni. A festésnél szem előtt tartottuk, hogy minél valósághűbb legyen a játék, a színek antik hatást keltsenek, megmintázásuk pedig század eleji formákat tükrözzön. Arra törekedtünk, hogy ezek a játékok ne a modern kor csodáit, hanem a régi klasszikus formákat idézzék. Úgy éreztük, hogy a megkopott színek jobban illenek hozzá.

Mennyi idő alatt készül el egy-egy játék?

A játékok elkészítése valamivel több időt vett igénybe, mint amire számítottunk, hiszen menet közben kísérleteztük ki a formákat és színeket. Ezek az első mintadarabok, a három játék körülbelül másfél hónap alatt készült el, de ez az idő a következő gyártásnál le fog rövidülni. Törekszünk arra, hogy a játékok ne ismétlődjenek, ne legyen két egyforma darab. Minden játékot próbálunk színeiben és formáiban is egyedivé tenni.

bb3b4b5

Takcs_KrisztinImmár két éve húzódik a sikkasztással vádolt Takács Krisztián szocialista önkormányzati képviselő pere, de most már bizonyos, hogy idén sem fejeződik be. Ügyét elfogultság miatt a Budai Központi Kerületi Bíróságon tárgyalták szeptember 21-én, ahol a három tanú közül csak kettő jelent meg, köztük Tóth Mihály korábbi polgármester. A bíróság végül azzal napolta el a pert, hogy idén már nem tűz ki új tárgyalási napot.

Az ügyészség szerint Takács Krisztián másodrendű vádlottként 1,5 millió forint kár okozott az önkormányzatnak még 2010-ben, de a csepeli képviselő nem ismerte el bűnösségét. Ügyének lényege, hogy egy vagyonhasznosítási szerződés szerint egy műfüves pályát palánkkal és hálóval kellett körülvenni, ami az átadás-átvételt követően az önkormányzathoz került. Mivel a pálya túl hangos volt, a palánkot leszerelték, hogy a helyére labdafogó hálót tegyenek. Bár a tulajdonjog az önkormányzaté volt, a Takács Krisztiánhoz köthető V-TEL Kft. mégis eladta azt az önkormányzatnak másfél millió forintért, mintha a sajátja lett volna. Ráadásul a leszerelés költségeit is az önkormányzat fizette.

A bíróságon V. Zoltán tanúként azt mondta, hogy a műszaki átadásban nem vett részt, az ügyletet pedig nem állt módjában ellenőrizi. Tóth Mihály korábbi polgármester tanúként arra hivatkozott, hogy a beruházásról a képviselő-testület döntött, a lebonyolítás pedig az oktatási ágazatra tartozott. A bíróság több kérdésére azt válaszolta, hogy már nem emlékszik a történtekre. Csupán az rémlett fel neki tisztán, hogy a szomszédok panaszkodtak a hangos labdajáték miatt.

Miután a bíróság berekesztette a tárgyalást, Tóth Mihály a folyosón várta meg Takács Krisztiánt. Kedvesen megveregette a vállát, majd békésen távoztak a budai bíróság épületéből, ahol a vádlottnak legközelebb csak jövőre kell megjelennie.

cs. a.

gyiA csepeli közfoglalkoztatási programban résztvevők harmada tért vissza a munkaerőpiacra, ez több mint harminc százalékos elhelyezkedési arányt jelent. A további lehetőségekről, a program folytatásáról György Istvánt,  Budapest Főváros Kormányhivatalának kormánymegbízottját kérdeztük.

- A programban résztvevők hány százaléka kerül vissza a munka világába?

- Csepelen az elmúlt évben a szakrendszerek kimutatása alapján a közfoglalkoztatásban összesen 479 álláskereső volt érintett.  A közfoglalkoztatás szempontjából sikeresnek mondhatjuk azokat, akik a közfoglalkoztatásba kerülésük alatt vagy azt követően foglalkoztatási jogviszonyba kerültek. Ők valamennyien munkaviszonyt, közszolgálati jogviszonyt vagy megbízási jogviszonyt létesítettek, és munkavállalásukat követően nem kerültek vissza közfoglalkoztatásba. A programban résztvevők közül 152 főnek sikerült a közfoglalkoztatást követően munkához jutnia, ami a 479 összlétszámot tekintvejelentős, 31,7 százalékos elhelyezkedési arányt jelent. A csepeli lakosok esetében tehát elmondható, hogy a közfoglalkoztatásban résztvevők harmada tért vissza a munkaerőpiacra. A csepeli példa is azt mutatja, hogy a közfoglalkoztatás betölti szerepét, igen sok munkanélkülinek nyújt valódi kitörési lehetőséget a program.  Az is a csepeli közfoglalkoztatási programok hatékonyságát mutatja, hogy a rendelkezésre álló forrásokat a kerület lakosságszámához mérten jóval nagyobb arányban tudtuk a programra fordítani.  A hivatal is abban volt érdekelt, hogy segély helyett minél több csepeli lakosnak biztosítson jövedelmet.

- Milyen munkákat kapnak, akik visszakerülnek a munka világába?

- Csepelen jellemzően a szolgáltató és az ipari szektorba térnek vissza kiemelkedő számban a korábbi közfoglalkoztatottak. Ugyanakkor a szállítmányozás és a logisztika területén a környéken fellelhető munkalehetőségek kínálata is nőtt az elmúlt időszakban. Budapest Főváros Kormányhivatala igyekszik a keresleti oldalhoz igazodni, így számos képzési programot és támogatási forrást nyitott meg a szállítmányozás területén, támogatva az álláskeresőket, hogy hivatásos vezetői vagy C típusú jogosítványra tegyenek szert. Minden kezdeményezést megvizsgálunk és támogatunk, ami a fővárosi és egyben a csepeliek elhelyezkedését támogatja.

- Kiknek van jobb esélyük, hogy rendes munkákat kapjanak?

- Alapvető cél a magyar gazdaság kifehérítése. A munkaadók csak abban az esetben juthatnak akár hazai, akár uniós támogatásokhoz, ha garantálják a munkavállalóknak a foglalkoztatáshoz, illetve a munkavédelmi szabályokhoz való jogát. Cél az, hogy aki munkát vállal, az bejelentett állással rendelkezzen, a cégek, a munkaadók pedig ne spórolják le a munkavállalók egyéb jogos juttatásait, mint az egészségügyi vagy nyugdíjbiztosítási járulékát. A munkavállalók érdekeit teljes körűen kell képviselnünk, aminek jelentős lépése az idei évben végrehajtott integrációs programunk. Ebben a munkafelügyeletet és a foglalkoztatás szerveit egységesítettük, fővárosi szinten is összevontuk. Az intézkedés következtében a munkavállalók nagyobb biztonságban és támogatott figyelem kíséretében vállalhatnak munkát.

- Hogyan lehet tovább segíteni a munkákat keresőket?

- A munkavállalás összetett kérdés. Vannak olyan csepeliek, akik akár képzettség, akár egyéb okoknál fogva nem tudtak a program első részében visszatérni a munka világába. Mindazok számára, akik együttműködve igénylik a támogatást, a Fővárosi Kormányhivatal az illetékes kerületi hivatalokon keresztül az álláskeresőknek foglalkoztatást helyettesítő támogatást folyósít.  Mindazok részére, akik a támogatáson túlmenő jövedelemmel kívánnak rendelkezni, de a munkaerő piacra nem tudtak visszatérni, a hivatal további közfoglalkoztatási programokat ajánl fel. A korábbi csepeli közfoglalkoztatottaknak a 44,9 százaléka további folyamatos figyelmet és aktív támogatást kap.

- Hogyan folytatódik a program?

- A programok stafétaszerűen illeszkednek egymáshoz. Egyik előkészíti a másikat, az előző ráerősít a következőre. A programok folyamatosan működnek, a legfrissebb most nyáron indult, és már teljes kapacitással készítjük elő a következő etapot. Mindaddig figyelemmel kísérjük és támogatjuk a munkavállalókat, amíg munkaerő-piaci helyzetük rendeződik. Megelégedésünkre szolgál, hogy az elmúlt időszakban számos sikeres programot indíthattunk és zárhattunk le, és az is örömünkre szolgál, hogy egyre több esetben kezd önjáróvá válni a rendszer. Természetesen ehhez elengedhetetlen a csepeli és fővárosi munkahelyteremtő cégeknek, szervezeteknek, a csepeli önkormányzatnak, továbbá a kormányzati programoknak a támogató hozzáállása is. Külön köszönet a XXI. kerületi hivatal vezetőjének és munkatársainak, akiknek elkötelezett feladatellátásának köszönhetően egyre jobbak a csepeli munkavállalási mutatók. Ezúton is bátorítok minden csepeli lakost, hogy keressék a hivatal programjait.

A csepeli példa azt mutatja, hogy a közfoglalkoztatás betölti szerepét, igen sok munkanélkülinek nyújt valódi kitörési lehetőséget a program.

Csepel.hu

 

fuvos8Második alkalommal rendezték meg Csepelen a fúvószenekarok találkozóját. A négy meghívott zenekar - ETÜD Fúvószenekar (Budapest, 18. kerület), Keil Ernő Fúvószenei Egyesület (Budapest, 13. kerület), Mátyásföldi Fúvószenekar (Budapest, 16. kerület), Wołomini Fúvószenekar (Lengyelország) – valamint a Csepeli Auth Henrik Fesztivál, mint házigazda-zenekar előbb kerületünk különböző közterein – Szent Imre tér, Görgey Artúr tér, Karácsony Sándor utca, Csepeli Piac, Csepeli Piac parkolója – adtak koncertet, majd a Görgey Artúr téren gyűltek össze egy közös zenélésre.

Itt Németh Szilárd országgyűlési képviselő köszöntötte őket, aki hangsúlyozta, örül annak, hogy a II. Csepeli Fúvószenekari Fesztivál egy normális és békés magyar és európai világ képét mutatja, pedig a határainknál egyáltalán nem lehet normális életről, békés viszonyokról beszélni. Megköszönte és tiszteletét fejezte ki a rendőrségnek, a katonáknak, a katasztrófa-védelmiseknek, a büntetés-végrehajtásnak, a hivatalnokoknak és a karitatív szervezeteknek, hogy emberségesen, de nagyon határozottan teszik a dolgukat, és biztosítják hazánk és az Európai Unió határainak védelmét. Az európai és a magyar zenekultúra ápolásának, megvédésének és örömteli élvezetének nevezte a mai napot. Külön köszönetet mondott a fellépőknek, testvérvárosunk, Wolomin zenészeinek, az angyalföldi, mátyásföldi, pestszentlőrinci muzsikusoknak és a főszervező Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar tagjainak és karmesterének, Péntek Jánosnak, illetve Borbély Lénárd polgármesternek az anyagi feltételek megteremtéséért. „Jó látni, hogy a zenekarok öltözetének színei is – fehér-piros, piros-fehér-zöld - a lengyel és magyar barátságot, európaiságunkat fejezik ki." - mondta a képviselő.

A Wolomini Fúvószenekar képviseletében idén először lépett fel külföldi zenekar a fesztiválon. Gönye Anikó, a II Csepeli Fúvószenekari Fesztivál szervezője elmondta, a lengyel muzsikusok három napig vendégeskednek nálunk. A szép számmal összegyűlt közönség olyan népszerű katonaindulókat hallgathatott meg, mint a Fejérváry-induló vagy a Katonavér-induló, és megismerkedhetett a lengyel katonaindulók zenei világával.

Csepel.hu

fotó: Tóth Beáta
fuvosfuvos2fuvos4fuvos5fuvos6fuvos7fuvos9fuvos10

Keresztény textilművészet Királyerdőben

2015. szeptember 19. szombat, 19:10

ee„Kortárs szakrális textilek” címmel indult kiállítás szeptember 19-én az Erdei Éva Galériában. A tárlatot az országos Ars Sacra rendezvénysorozat részeként szervezte meg Orient Enikő textilművész. A tizenegy alkotó a keresztény ikonográfiával foglalkozó gondolatokat jelenít meg különböző műfajú textil tárgyakon keresztül.

A kiállítást Prof. Dr. Prokopp Mária művészettörténész nyitotta meg, aki elmondta, hogy páratlan jelentősége van Csepel életében ennek a kiállításnak. „Ezek a textilek a szakrális művészet alkotásai – szakralitás nélkül azonban nem létezik művészet, hiszen a művészet az egy teremtő folyamat.”

A megnyitón a kiállítók nagy része jelen volt, köztük Göbölyös Márta, aki tavaly a Csepel Galéria által szervezett Csendélet Biennálé különdíjasa volt. Az ünnepségnek zenei keretet dr. Szűcs  Lajos csepeli zongoraművész orgonajátéka adta meg.

A kiállítás október 14-ig minden nap megtekinthető az Erdei Éva Galériában.

Csepel.hu - MN

ee2

Mozgáskorlátozottak a családi napon

2015. szeptember 19. szombat, 17:33

csmope7Családi napot tartott a Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete (CSMOE) a Nagy Imre ÁMK udvarán szeptember 19-én. A rendezvényen szalonnát sütöttek és kötetlen beszélgetést folytattak a résztvevők. Hastáncosok fellépése és zenés táncműsor színesítette a délutánig tartó összejövetelt, amelyre Borbély Lénárd polgármester, Szuhai Erika önkormányzati képviselő, a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság elnöke, valamint Czibulyáné Szonday Szilvia önkormányzati képviselő, civil tanácsnok is ellátogatott.

Csepel polgármestere kötetlen beszélgetés alkalmával megköszönte Tóth Endre intézményvezetőnek, hogy helyet biztosított az egyesület tagjainak. Szólt arról is, hogy az önkormányzat szívesen nyújt segítséget a mozgásukban korlátozottaknak, támogatják rendezvényeiket, az éves kirándulást busszal segítik.

Idén nyáron a vácrátóti lovas tanyára látogattak el az érdeklődők – tudtuk meg Szabóné Szőke Hajnalka egyesületi vezetőtől. Kérdésünkre válaszolva tájékoztatott arról, hogy amióta átköltöztek új ügyfélszolgálati irodájukba lényegesen megnőtt a forgalmuk. Legtöbben munkahelykereséssel és közlekedési támogatással kapcsolatosan fordulnak hozzájuk.

Az önkormányzat idén januártól ingyen bocsátja az egyesület rendelkezésére az ÁMK-ban lévő ügyfélszolgálati irodát, ahol hétfőn és csütörtökön intézhetik ügyeiket a mozgásukban korlátozottak.

A 15 éves egyesület tagjai minden hónap utolsó keddjén klubnapot szerveznek, ahová nem csak a mozgássérülteket várják, szívesen fogadják a társasági élet kedvelőit – hívta fel figyelmünket Szuhai Erika a családi napon.

A rendezvény vendéglátásához a kerületi önkormányzat Csepel borával is hozzájárult.

A CSMOE ügyfélszolgálati iroda elérhetősége:

Nagy Imre ÁMK (Simon Bolivár stny. 4-8.)

Telefon: 277-3860/113

Fax: 277-3860

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadási idő: hétfő:14-17;

csütörtök: 9-12 óra között

AZS

Fotó: Benkő-Molnár Fanni

csmoecsmoe2csmoe4csmoe6

csmoe5

Képviselő-testületi ülés szeptember 24-én

2015. szeptember 18. péntek, 15:41

Csepel-cmereBudapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-én (csütörtök) 17.00 órai kezdettel  rendes ülést tart, melynek helyszíne a polgármesteri hivatal nagytanácsterme (1211 Budapest, Szent Imre tér 10.).

A meghívó elérhető ide kattintva.