mellenyek8A mindennapos közlekedésben segíti a csepeli kisiskolásokat az a láthatósági mellény, amelyet több mint nyolcvan első osztályos tanuló kapott meg a Karácsony Sándor Általános Iskolában szeptember 11-én.

Csepel önkormányzata tovább folytatja a 2013-ban Németh Szilárd országgyűlési képviselő javaslatára indított kezdeményezést, miszerint minden csepeli első osztályos gyermek kapjon láthatósági mellényt.

Az új tanév kezdetén a városvezetés nem csak a rendőri jelenlétet növeli meg az iskolák környékén, hanem a fenti intézkedéssel az iskolába járók testi épségére is vigyáz. A Csepel címerével ellátott fényvisszaverő ruházat sötétedés után is jól látható, kerékpáron viselve pedig különösen előnyös. A gépjárművezetők jobban odafigyelnek a hasznos ruhadarabot viselőkre, ha például a zebrán haladnak át.

A csepeli önkormányzat minden év szeptemberében láthatósági mellényt fog biztosítani az első osztályosoknak – jelentette be Morovik Attila alpolgármester az iskolában tartott jelképes átadáson.

Köszöntésében Borbély Lénárd polgármester üdvözletét tolmácsolta a jelenlévőknek, majd közölte, hogy 2013-ban háromezer kerületi alsó tagozatos diák kapta meg a „Csepel vigyáz rám!” feliratú élénk színű mellényt.

Ezután Zádorvölgyiné Szabó Ildikó intézményvezető megköszönte az önkormányzatnak a gyerekek biztonságosabb közlekedése érdekében tett hasznos intézkedést.

A Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola és a Karácsony Sándor Általános Iskola megjelent első osztályosainak Ábel Attila alpolgármester, Morovik Attila alpolgármester, Tóth János tankerületi igazgató, valamint a jelenlévő kerületi iskolák intézményvezetői adták át a mellényeket.

A többi kerületi iskolába a Csepeli Városkép Kft. munkatársai a délelőtt folyamán juttatták el a mellényeket.

AZS

Fotó: Tóth Beátamellenyek5

mellenyekmellenyek2mellenyek3mellenyek4mellenyek6mellenyek7mellenyek9

15 éves lett az Olajág Otthonok Csepelen

péntek, 11 szeptember 2015 08:03

olajag4Fennállásának 15. évfordulóját ünnepelte a csepeli Olajág Otthonok szeptember 10-én. Ez alkalomból köszöntötték az első lakókat és a régi dolgozókat, valamint egész napos programokkal ünnepeltek az otthon lakói.

Az időskorúaknak már reggel zenés frissítő tornával indult a nap. Utána elidőztek az udvaron felállított alkalmi sátraknál, ahol felidézték a régmúlt emlékeit és nosztalgiáztak a fényképfal készítésénél.

A kora délután kezdődött ünnepi műsort a dolgozói kórus születésnapi dallal nyitotta meg. A megjelent vendégeket dr. Szirmai Viktor főigazgató köszöntötte. Az intézmény gördülékeny működéséért köszönetet mondott Bocz Renáta intézményvezetőnek, Hárosi Gabriella volt intézményvezetőnek, valamint háláját fejezte ki a munkatársaknak, akiknek köszönhetően a megfelelő ellátás biztosításával nyugodtan és derűsen élik mindennapjaikat a lakók.

Szintén a munkatársak körültekintő munkavégzését hangsúlyozta ünnepi beszédében dr. Klár András főigazgató-helyettes. A dolgozók szeretettel és odaadással fordulnak a lakók felé – tette hozzá.

A 2000-ben nyílt idősotthon kezdeti éveit idézte fel beszédében Bocz Renáta. Beszámolt a folyamatos építési munkálatokról, emlékeztetett azokra az időkre, amikor a lakóknak még mini konyhájuk sem volt.

Ezután a főigazgató virágcsokrot adott át Jámbor Árpádné és Korom Antalné első lakónak, valamint köszöntötte Belényessiné Bessenyei Beatrix, Márton János Tiborné és Vasvári Andrásné régi dolgozót.

A jubileumi ünnepség zenei hangulatfelelősei a fellépő előadóművészek voltak. Duo Nicole komolyzenei koncertet adott, a Nefelejcs Népdalkör magyar népdalokat énekelt, Szeredi Krisztina operett előadással készült, Bokor Marianna nosztalgiadélutánra várta az érdeklődőket. A koncertezők táborában Tabáni István énekes is fellépett.

A születésnapi program zenés mulatsággal zárult.

AZS

olajag5olajag6olajag7olajag8olajag9olajag10olajag11olajag12Fotó: Tóth Beátaolajag1olajag2

olajag

hftAz elmúlt hónapokban komoly változások zajlottak kerületünk óvodai hálózatában. A szervezeti felépítést érintő racionalizálás eredményeként jött létre a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda, melynek intézményvezetője, Hierholczné Faragó Tünde beszélt lapunknak az átalakítás hasznáról, az eddigi tapasztalatokról és a tervekről.

- Az új intézmény vezetőjeként lényegéből a semmiből kellett felépítenie egy új rendszert. Milyen kihívásokkal járt ez?

- Fokozatosan csöppentem bele az intézményi átszervezésbe. Az elmúlt közel másfél évtizedben a Kétnyelvű Montessori óvodát vezettem a kerületben. A két nyelven való nevelés-oktatás Montessori módszerét én honosítottam meg Csepelen, sikerre is vittem az óvodát, ami mára az ELTE gyakorlóintézménye lett. Az átszervezéssel úgy ismerkedtem meg, hogy közben a kerület és részben a főváros óvodáiban dolgoztam minősítő szakértőként a pedagógus életpályamodell keretében. Láttam, hogy a Csepelen is tervezett rendszer más kerületekben jól működik, és közben sok csepeli óvónővel is meg tudtam beszélni a részleteket, akik - úgy láttam -, tartanak a változásoktól. Meggyőztek a kollégák, hogy pályázzam meg az állást, hiszen olyan emberre volt szükség, aki picit másként, egyfajta helikopter-szemlélettel, menedzserként látja a szervezeti dolgokat, ugyanakkor van már tapasztalata, és szakmai múltja az óvodapedagógiában. Komoly pályázati anyagot készítettem, de igazából nem küzdöttem az állásért. Eldöntöttem, hogy ha nyerek, akkor mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy az átszervezés a lehető legsimábban, leginkább emberi módon menjen végbe.

- Mi történt a megválasztása után?

- A megvalósításhoz fel kellett állítani egy csapatot – szükség volt például egy olyan igazgatóhelyettesre, aki már régóta a kerületben dolgozik, szakmai és emberi szempontból is ismerik, és elismerik. Szükség volt egy koordinációs szakemberre, aki elvégzi azt a temérdek adatszolgáltatási feladatot, amire egy intézményvezetőnek már nem marad kapacitása. Szerencsére mindenhova sikerült alkalmas embereket találni, így egy nagyon jó csapat kezd kialakulni.

Mindez természetesen nem valósulhatott volna meg a fenntartó segítsége nélkül. Amikor készültem a pályázatommal, nagyon sok nyilvános testületi anyagot megnéztem, láttam, hogy milyen kérésekkel fordultak az akkori intézményvezetők, a szülők az önkormányzathoz – mindezekből próbáltam merítkezni.  Azt gondolom, hogy ezeket a kéréseket a polgármester úr segítségével mind sikerült megvalósítanunk. Mindenki maradt a saját helyén, nem kellett átszervezni embereket másik óvodákba, egyetlen esetet leszámítva, ahol létszámtöbblet miatt - belső intézményi döntés alapján - volt változás. Azonban, ha valaki kérte, hogy másik intézménybe mehessen, nem gördítettünk elé akadályt.

Külön kiemelném, hogy az önkormányzat nagyon együttműködő volt, meghallgatták, és eleget tettek azoknak a kéréseinknek, amik szakmai, humán és tárgyi feltételek területén merültek fel. Ilyen például a vezetők óraszám-csökkentése. Eredetileg az intézményvezetők is egyenlő óraszámban vittek volna csoportokat, én azonban úgy gondolom, hogy az adminisztratív tevékenység mellett ez igen nehézkes lenne, ezért a vezetők óraszámát intézményi csoport nagyságához igazítva csökkentettük. Emellett óriási segítség, hogy mindenhova került pedagógiai asszisztens, és minden hatcsoportos óvodába pedig óvodatitkár, illetve gazdasági vezető is.

- A szülők egy része aggodalommal tekintett az átalakításra.

- Valóban sokan féltek az átalakítástól, központosítást láttak benne, attól féltek, hogy az óvodák elvesztik az arculatukat, más óvó nénik kerülnek a csoportokba, megváltozik a szokott rend. Szeretném kiemelni: a fenntartó önkormányzat is megígérte, a pályázatomban én is leírtam, hogy mindenki marad a saját helyén. Akik nem vállalták tovább a vezetői feladatokat, megértettük, és pályázati úton, teljesen törvényes keretek között kerestünk új vezetőket, akik többnyire a régi kollégák körül kerültek ki.

A szülőket a nyári időszakban nehéz volt tájékoztatni, de szeptembertől ez változik, egyrészt az óvodák helyben, a szokásos módon tájékoztatják a szülőket. Ezen kívül az augusztus 31-ei vezetői értekezletre az összes óvoda szülői munkaközösségének elnökét meghívtuk, ahol beszámoltunk az elmúlt két hónap feladatairól, eredményeiről, de terveink között szerepel az is, hogy külön is meghívjuk őket egy beszélgetésre, ahol személyesen válaszolunk a felmerülő kérdésekre.

- Hogy értékeli az elmúlt két hónap eredményeit?

- Úgy gondolom, hogy a szervezeti átalakítás legnagyobb előnye egy új szakmai váz kialakulása. Ez nagy segítség a tagóvodák számára, hiszen így egységes filozófia alapján alakíthatják ki a dokumentumaikat – a szervezeti és működési szabályzattól a pedagógiai programon át a házirendig, de fontos kiemelni, hogy ettől el lehet térni, így az óvodák mind megtarthatják a saját arculatukat. A munka még csak most kezdődött el. A tagintézmények között is elindult az együttműködés, a felújítások utáni takarítási feladatoknál is átadtak egymásnak szakembereket a biztos óvodanyitás érdekében. Amíg a tagintézmények dolgozói a nyári szabadságokat is töltötték, túlzás nélkül állíthatom, hogy mi napi tíz-tizenkét órában dolgoztunk azon, hogy megfelelő körülmények között indulhasson el az óvodai év. Úgy érzem, sikerült, ezért bizakodva tekintek a jövőbe, és érzem a lendületet és tudást nem csak magamban, de a kollégákban is ahhoz, hogy a Csepeli Csodakút Óvoda és tagóvodái mintaintézményként tudjanak működni akár országos szinten is.

Miss Nándor

fotó: Tóth Beáta

   Copyright © 2015 Csepel.hu | Impresszum | Adatvédelmi szabályzat | Csepel.hu webmail