Sikeresnek értékelik a közfoglalkoztatási programot

Kategória: Közélet 2015. szeptember 21. hétfő, 09:33

gyiA csepeli közfoglalkoztatási programban résztvevők harmada tért vissza a munkaerőpiacra, ez több mint harminc százalékos elhelyezkedési arányt jelent. A további lehetőségekről, a program folytatásáról György Istvánt,  Budapest Főváros Kormányhivatalának kormánymegbízottját kérdeztük.

- A programban résztvevők hány százaléka kerül vissza a munka világába?

- Csepelen az elmúlt évben a szakrendszerek kimutatása alapján a közfoglalkoztatásban összesen 479 álláskereső volt érintett.  A közfoglalkoztatás szempontjából sikeresnek mondhatjuk azokat, akik a közfoglalkoztatásba kerülésük alatt vagy azt követően foglalkoztatási jogviszonyba kerültek. Ők valamennyien munkaviszonyt, közszolgálati jogviszonyt vagy megbízási jogviszonyt létesítettek, és munkavállalásukat követően nem kerültek vissza közfoglalkoztatásba. A programban résztvevők közül 152 főnek sikerült a közfoglalkoztatást követően munkához jutnia, ami a 479 összlétszámot tekintvejelentős, 31,7 százalékos elhelyezkedési arányt jelent. A csepeli lakosok esetében tehát elmondható, hogy a közfoglalkoztatásban résztvevők harmada tért vissza a munkaerőpiacra. A csepeli példa is azt mutatja, hogy a közfoglalkoztatás betölti szerepét, igen sok munkanélkülinek nyújt valódi kitörési lehetőséget a program.  Az is a csepeli közfoglalkoztatási programok hatékonyságát mutatja, hogy a rendelkezésre álló forrásokat a kerület lakosságszámához mérten jóval nagyobb arányban tudtuk a programra fordítani.  A hivatal is abban volt érdekelt, hogy segély helyett minél több csepeli lakosnak biztosítson jövedelmet.

- Milyen munkákat kapnak, akik visszakerülnek a munka világába?

- Csepelen jellemzően a szolgáltató és az ipari szektorba térnek vissza kiemelkedő számban a korábbi közfoglalkoztatottak. Ugyanakkor a szállítmányozás és a logisztika területén a környéken fellelhető munkalehetőségek kínálata is nőtt az elmúlt időszakban. Budapest Főváros Kormányhivatala igyekszik a keresleti oldalhoz igazodni, így számos képzési programot és támogatási forrást nyitott meg a szállítmányozás területén, támogatva az álláskeresőket, hogy hivatásos vezetői vagy C típusú jogosítványra tegyenek szert. Minden kezdeményezést megvizsgálunk és támogatunk, ami a fővárosi és egyben a csepeliek elhelyezkedését támogatja.

- Kiknek van jobb esélyük, hogy rendes munkákat kapjanak?

- Alapvető cél a magyar gazdaság kifehérítése. A munkaadók csak abban az esetben juthatnak akár hazai, akár uniós támogatásokhoz, ha garantálják a munkavállalóknak a foglalkoztatáshoz, illetve a munkavédelmi szabályokhoz való jogát. Cél az, hogy aki munkát vállal, az bejelentett állással rendelkezzen, a cégek, a munkaadók pedig ne spórolják le a munkavállalók egyéb jogos juttatásait, mint az egészségügyi vagy nyugdíjbiztosítási járulékát. A munkavállalók érdekeit teljes körűen kell képviselnünk, aminek jelentős lépése az idei évben végrehajtott integrációs programunk. Ebben a munkafelügyeletet és a foglalkoztatás szerveit egységesítettük, fővárosi szinten is összevontuk. Az intézkedés következtében a munkavállalók nagyobb biztonságban és támogatott figyelem kíséretében vállalhatnak munkát.

- Hogyan lehet tovább segíteni a munkákat keresőket?

- A munkavállalás összetett kérdés. Vannak olyan csepeliek, akik akár képzettség, akár egyéb okoknál fogva nem tudtak a program első részében visszatérni a munka világába. Mindazok számára, akik együttműködve igénylik a támogatást, a Fővárosi Kormányhivatal az illetékes kerületi hivatalokon keresztül az álláskeresőknek foglalkoztatást helyettesítő támogatást folyósít.  Mindazok részére, akik a támogatáson túlmenő jövedelemmel kívánnak rendelkezni, de a munkaerő piacra nem tudtak visszatérni, a hivatal további közfoglalkoztatási programokat ajánl fel. A korábbi csepeli közfoglalkoztatottaknak a 44,9 százaléka további folyamatos figyelmet és aktív támogatást kap.

- Hogyan folytatódik a program?

- A programok stafétaszerűen illeszkednek egymáshoz. Egyik előkészíti a másikat, az előző ráerősít a következőre. A programok folyamatosan működnek, a legfrissebb most nyáron indult, és már teljes kapacitással készítjük elő a következő etapot. Mindaddig figyelemmel kísérjük és támogatjuk a munkavállalókat, amíg munkaerő-piaci helyzetük rendeződik. Megelégedésünkre szolgál, hogy az elmúlt időszakban számos sikeres programot indíthattunk és zárhattunk le, és az is örömünkre szolgál, hogy egyre több esetben kezd önjáróvá válni a rendszer. Természetesen ehhez elengedhetetlen a csepeli és fővárosi munkahelyteremtő cégeknek, szervezeteknek, a csepeli önkormányzatnak, továbbá a kormányzati programoknak a támogató hozzáállása is. Külön köszönet a XXI. kerületi hivatal vezetőjének és munkatársainak, akiknek elkötelezett feladatellátásának köszönhetően egyre jobbak a csepeli munkavállalási mutatók. Ezúton is bátorítok minden csepeli lakost, hogy keressék a hivatal programjait.

A csepeli példa azt mutatja, hogy a közfoglalkoztatás betölti szerepét, igen sok munkanélkülinek nyújt valódi kitörési lehetőséget a program.

Csepel.hu

 

Utoljára frissítve: 2015. október 07. szerda, 14:49