Nyomtatás

Megalakult az új csepeli képviselő-testület

Kategória: Közélet 2019. november 07. csütörtök, 09:41

GMA 1336

A Szent Imre téri Országzászló mellett, ünnepélyes keretek között vették át megbízó levelüket és tették le esküjüket az október 13-ai önkormányzati választáson mandátumot nyert csepeli képviselők. Letette az ünnepélyes esküt Borbély Lénárd is, akit másodjára választottak meg a csepeliek polgármesterüknek. Budapesten egyedülálló módon az ellenzék jelentős szerepet kapott a kerület irányításában és az ellenőrző szervezetekben, ám ezt több képviselőjük így is keveselte. Az ellenzéki pártok első javaslata is az volt, hogy elvegyék a frissen megválasztott polgármester összes hatáskörét.

Az alakuló ülésen a polgármester javaslatára döntöttek az alpolgármesterek kinevezéséről. Az ellenzékkel való egyeztetések után két Fidesz-KDNP-s alpolgármestert – Ábel Attilát és Morovik Attilát, valamint egy ellenzéki alpolgármestert – Pákozdi Józsefet – választottak meg titkos szavazáson. Utóbbi a Buckai Szövetség csepeli szervezetének elnöke. Az alakuló ülésen módosították a szervezeti és működési szabályzatot, megválasztották a bizottságok tagjait, döntöttek a tanácsnokok személyéről valamint az illetményekről.

Borbély Lénárd ünnepi köszöntőjében gratulált minden megválasztott képviselőnek, és köszönetet mondott azoknak, akik a jelöltek és a demokrácia mellett szavaztak. Külön kifejezte háláját a családjának, amely végig mellette állt. „Függetlenül az emberek világnézetétől, úgy végzem a munkámat, hogy minden csepeli érdekét szolgáljam, Csepel fejlődéséért fogok cselekedni. Csepelen büszkék lehetünk a közös eredményekre, amelyeket az elmúlt öt évben, és az azt megelőző időszakban elértünk. A választók díjazták a kerület fizikai és erkölcsi megújulását. A csepeli konzultáción megkérdeztük a lakókat, akik a válaszaik alapján kijelölték az utat, hogyan folytassuk tovább a munkát. Ezek a válaszok és a választási ígéreteink jelentik azt a fundamentumot, amely a cselekvési irányunk alapvetése. Folytatjuk a kerület megújítását, az intézmények fejlesztését, és gondoskodunk mindenkiről, aki Csepelen él. Rám és ránk mindenki számíthat. Számarányában most egy kiegyensúlyozott képviselő-testület jött létre. Helye van az értelmes vitának, de a legfontosabb, hogy a közös munka Csepel érdekében történjék. Csepel legyen a béke szigete, dolgozzon mindenki a kerületért” – hangsúlyozta Borbély Lénárd, Csepel polgármestere.

Az ülésen bejelentették a Fidesz-KDNP frakció megalakulását. Az ellenzék részéről a Demokratikus Koalíció kéttagú, az MSZP három tagú, a Jobbik, a Momentum, az LMP és a Buckai Szövetség egy-egy tagú frakciója is megalakult.

A testület elfogadta Pákozdi Józsefnek, a Buckai Szövetség vezetőjének a javaslatát a szervezeti és működési szabályzat módosításáról. Ez tartalmazza egyebek között, hogy a képviselőnek az ülésről való hiányzását hitelt érdemlően, írásos dokumentummal kell igazolnia. Az elmúlt önkormányzati ciklusban komoly problémát jelentett, hogy az MSZP és a DK politikusai rengeteget hiányoztak a testületi és a bizottsági ülésekről. Ezt követően Borbély Lénárd javaslatára, titkos szavazással megválasztották az alpolgármestereket.

Az ülésen kompromisszumos javaslatként négy bizottság felállításáról döntöttek, amelyből kettőnek az élére az ellenzék tehetett személyi javaslatot. A pénzügyi, ellenőrzési és ügyrendi bizottság elnökének Dukán Andrást (Momentum) választották. A szociális, egészségügyi és fogyatékosügyi bizottság elnöke Szuhai Erika (Fidesz-KDNP) lett. A közrendvédelmi és közbiztonsági bizottság élére Bercsik Károlyt (Fidesz-KDNP) választották. A fenntartható fejlődés bizottság elnökévé Tóth Sándort (LMP) szavazták meg. Döntöttek a bizottságok képviselői és külsős tagjainak megválasztásáról is, akik ezt követően letették az esküt.

Megválasztották a tanácsnokokat is. Infrastruktúra-fejlesztési tanácsnok lett Zupkó János; családügyi tanácsnok Czibulyáné Szonday Szilvia; nemzetiségekért, halmozottan hátrányos helyzetűekért és a hárosi fejlesztésért felelős tanácsnok Balogh Ernő; költségvetési tanácsnok Makray Barbara. A testület nem fogadta el az ellenzék javaslatát, hogy újabb két – sportügyi és testvérvárosi kapcsolatokért felelős – tanácsnoki posztot hozzanak létre.

Döntés született az önkormányzat három cége felügyelőbizottságának tagjairól, akiknek a mandátuma 2020. január elsejétől öt esztendőre érvényes. Ez érinti a Csepeli Városgazda Zrt., a Csepeli Városfejlesztési Kft. és a Csepeli Városkép Kft. cégeket.

A testület tagjai tudomásul vették a polgármester havi illetményét, amelyet törvény szabályoz. Ez bruttó 997 ezer 200 forint, ezen felül pedig a polgármester havi 149 ezer 580 forint költségtérítésre jogosult. Az alpolgármesterek havi illetménye bruttó 897 ezer 500 forint, és 134 ezer 625 forint költségtérítést vehetnek igénybe. Az önkormányzati képviselő havi alapdíja a mindenkori polgármesteri fizetés 25%-a, vagyis bruttó 249 ezer 300 forint. A bizottságok tagjai, elnökei, valamint a tanácsnokok ezen felül is díjazásban részesülnek. A bizottsági tagságért további 149 ezer 580, az elnökségért 99 ezer 720, az alelnökségért 49 ezer 860 forintot kapnak, a tanácsnoki díj pedig 99 ezer 720 forint lett. Az önkormányzat cégeinél a felügyelőbizottsági tagok 200 ezer forint, a felügyelőbizottsági elnökök 250 ezer forint díjazásban részesülnek havonta.

Ellenzéki kérések

A csepeli ellenzék delegációi az október 13-i választás után külön-külön és közösen, több körben tárgyaltak a Fidesz-KDNP képviselőivel és a polgármesterrel. Az MSZP két szocialista alpolgármesteri pozíciót és kilenc önkormányzati bizottság felállítását kérte. Ez hetvennél is több, fizetett politikai pozíciót jelentett volna. Összehasonlításul: az elmúlt öt évben három bizottság működött, ami elégnek és hatékonynak bizonyult.

Az ellenzéki pártok közösen a polgármester hatásköreinek teljes megvonását, az önkormányzati cégek pártok közötti felosztását, a szakmai és civil szervezetek önálló előterjesztési jogának megfosztását valamint két ellenzéki alpolgármester és hét bizottság felállítását javasolták. Erre a kerület vezetése a kilenc bizottsághoz hasonlóan sem anyagi sem szervezeti okokból nem látott lehetőséget.

Az ellenzékkel folytatott tárgyalások után – kompromisszumos javaslatként - a korábbi három helyett négy bizottság felállítását, és azok fele-fele alapon történő kormánypárti-ellenzéki vezetését javasolta Borbély Lénárd polgármester. Az önkormányzati cégek felügyelőbizottságaiban is részt vesznek ellenzékiek. Ezt az ellenzéki pártok többsége elfogadhatatlannak tartotta, és nem szavazta meg. A Buckai Szövetséggel a kerület vezetése ezzel együtt értékelvű, elsősorban Csepel fejlesztésének folytatását célzó megállapodást kötött, így végül ők adták az ellenzék alpolgármesterét.

Cs. A.  

 

 

Az eseményen készült képeket ide kattintva tekintheti meg.

Utoljára frissítve: 2019. november 08. péntek, 09:59