Óvodai szakmai napok Csepelen

Kategória: Közélet csütörtök, 15 november 2018 13:34

csodakut logoA csepeli Csodakút Egyesített Óvoda rendezésében óvodai szakmai napokat tartottak november 6-a és 8-a között a kerületben.

A megnyitóbeszédben Morovik Attila alpolgármester elmondta, a Csepeli Óvodai Szakmai Napok programja az év kiemelt pedagógiai feladatához, az „anyanyelvi, értelmi nevelés és fejlesztés megvalósítása” témájához kapcsolódóan került megszervezésre, a továbbképzések támogatására biztosított önkormányzati keretből.

Az idei évben a csepeli jó gyakorlatok, publikációk is nagyobb számban kerültek bemutatásra - szakmaközi együttműködésben. Előadást tartott Egresi Erika és Burány Ivett óvodapszichológus, ismertették Egresi Erika Beszédindító című könyvének őszi és téli kötetét, melyet Burány Ivett illusztrált. Kengyelné Tusor Magdolna gyógypedagógus, logopédus ugyanakkor a „Hátránykompenzáló anyanyelvi csoport működése a Hétszínvirág Tagóvodában nagycsoportosok számára” címmel tartott előadást.

Földi Mária logopédus „A beszédészlelés és a beszédértés fejlesztésének lehetőségei az óvodában” című szakmai programja Farkas Annamária, a Csalitos Tagóvoda mesterpedagógusa, az anyanyelvi munkaközösség vezetője „Az improvizáció szerepe az anyanyelvi nevelésben” című interaktív bemutató foglalkozását követte. Az anyanyelvi nevelés, értelmi fejlesztés a néphagyományok eszközeivel területén köszöntők, mondókák, kicsúfolók, rigmusok, felelgetők, nyelvtörők, kiolvasók, dramatikus, párbeszédes játékok repertoárját bővítették A programvezető, Kreiszné dr. Paál Sára, a Művészpalánták Alapítvány szakmai vezetője volt. Koska Attiláné tagóvoda-vezető és nevelőtestülete a LEGÓ - Játszva tanulni program a Szivárvány Tagóvodában címmel mutatta be a pályázaton nyert eszközök és program alkalmazásának eredményeit.

A meghívott külső előadók neves hazai szakemberek, akik hozzájárultak a módszertani kultúra megújulási folyamatainak inspirálásához. Deák Virág óvodapedagógus, a Neteducatio Kft. fiatal szakmai munkatársa tartott előadást „Együttnevelés a XXI. század óvodájában” címmel. A Neteducatio Kft. könyvvásárt is biztosított a résztvevők számára. Kormos Rebeka népi mesemondó, alkotó-fejlesztő meseterapeuta, interaktív módszerek alkalmazásával mutatta a népmese feldolgozás egy alternatív lehetőségét. A problémamegoldó gondolkodást és a kreativitást fejlesztő játékok készítésére kaptak lehetőséget az érdeklődő kollégák az ALAP Pedagógiai Központ vezető előadói, Balázsné Szűcs Judit és Balázs Gabriella irányításával. Elfogadta meghívásunkat Prof. Dr. Józsa Krisztián, a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet egyetemi tanára, intézetvezető helyettese, aki bemutatta DIFER PROGRAMCSOMAG mérő és fejlesztő eszközeit, különös tekintettel a gondolkodásfejlesztő programcsomagra. Az érdeklődő kollegák a szakmai napok tartalmát, szervezettségét jónak értékelték, a tapasztalatokat, információkat megosztják egymással a tagóvodákban. A kihelyezett képzésekkel lehetővé tették, hogy több nézőpontból kerüljön megvilágításra az év kiemelt szakmai témája, elősegítve az erősségek, szinten tartandó területek és a fejleszthető területek meghatározását, ösztönözve a módszertani megújulás lehetőségeinek kihasználását.

Barnáné Likovszky Márta

   Copyright © 2015 Csepel.hu | Impresszum | Adatvédelmi szabályzat | Csepel.hu webmail