Véleményezte a pavilonok megjelenését a Csepeli Tervtanács

Kategória: Fejlesztések 2016. május 14., szombat 11:38

TBE 0192Csepel közterületeinek élhetőbbé, rendezettebbé tétele érdekében a képviselő-testület úgy döntött, hogy feltételekhez köti a közterület-használati engedély kiadását 2016. június 30-át követően. A feltételek között szerepel a közterületen álló kereskedelmi létesítmények, pavilonok megjelenésének városképi illeszkedése. Borbély Lénárd polgármester felkérte a Csepeli Tervtanácsot, hogy bírálati szempontok szerint szakmailag véleményezze a pavilonok városképi illeszkedését. A Csepeli Tervtanács a polgármesteri hivatalban vitatta meg a szemlére bocsátott kereskedelmi létesítmények külső megjelenését május 12-én, amelyen az érintett pavilonok használói is részt vettek.

 

A közterületen álló, vagy közterületre tervezett kereskedelmi létesítmény, pavilon, vendéglátó létesítmény

bírálati szempontrendszere számos lényeges elvárást tartalmaz. Ezek figyelembevételével közterületen nem létesíthető, illetve közterület-használati engedély kiadására nem javasolt olyan  pavilon jellegű kereskedelmi létesítmény, mely nem veszi figyelembe a kerületi építési szabályzat kötelező előírásait. A helyi vagy országos védelem alatt álló, illetve védelemre javasolt épület városképi megjelenését, védett épülethez méltó környezetének értékét rontja. A közterületen álló szobor, emlékmű, kulturális érték érvényesülését, láthatóságát korlátozza. Az épített és természeti környezetbe illeszkedés követelményeinek nem felel meg. Különösen érvényes ez abban az esetben, ha az alkalmazott építőanyagok nem illeszkednek a környező beépítés meghatározó hangulatához, építészeti színvonalához, nem biztosítják a kialakult igényes településkép fenntartását. Az elhelyezés, építészeti megjelenés, a látvány színvilága nem illeszkedik a környezetéhez, a területre vonatkozó közterület-alakítási tervhez, illetve egységes színezési tervhez. A pavilon-együttes esetében az egyes pavilon nem illeszkedik a paviloncsoport megjelenéséhez, arculatához.

A Csepeli Tervtanács tagjai a Bánya utca és a Szent László utca sarkán és a Szent István út 1/B szám alatt álló pavilont, a Nyuszi sétányon található együttest, a Széchenyi utca 85., 90 és 92a szám mellett lévő paviloncsoport városképi megjelenését véleményezték. Elhangzott, hogy ezeket a pavilonokat nem az utóbbi években építették, hanem örökölt létesítmények, amelyek korábbi korokban készültek. Általános jellemzőjük, hogy ezek az építmények közterületeken állnak, megjelenésükkel a környezetüktől jelentősen elütnek, ezáltal rontják a városképet. Némely létesítmény a kerület számára kiemelt főútvonal mellett, a többi lakótelepek mentén helyezkednek el. Olyan helyeken, ahol Csepel hosszú távú városképi fejlődésének érdekében különösen fontos a rendezett utcakép, az élhető környezet.

A Bánya utcai, a Szent István úti és a Nyuszi sétányon lévő pavilonokat esztétikailag, műszakilag egyaránt megviselte az idő múlása. Leromlott, romos megjelenésükkel nem kívánt látványt nyújtanak. A Nyuszi sétányon négy üzlethelyiség található egy pavilonegyüttesben. Itt az időközben történt üzletenkénti változtatások és a tervezés nélkül kihelyezett reklámok miatt a valaha egységes kialakítás, egységes arculat eltűnt.  

A királymajori pavilonok rendezettebbek, de kulturált állapotuk ellenére egyedi megjelenésükkel nem illeszkedik a paviloncsoport többi épületéhez, valamint a lakókörnyezethez. Itt az extrém színhasználat, a változatos anyaghasználat, a látványba túlzottan beavatkozó cégérek mind a szép és egységes városkép ellen hatnak. A tervtanács véleményalkotása során Csepel építészeti, városképi értékeit tartja szem előtt tartania, a cél a városkép javulása, ezért nem támogatható a kifogásolt pavilonok fennmaradása.

A pavilonokról a Csepeli Tervtanács szakmai véleményt fogalmazott meg, a döntést az önkormányzat hozza. Az érintetteket június 30-ig értesítik a pavilonok sorsáról.

Csepel.hu 

Utoljára frissítve: 2016. május 14., szombat 11:43

   Copyright © 2015 Csepel.hu | Impresszum | Adatvédelmi szabályzat | Csepel.hu webmail