Csillagtelep szociális célú rehabilitációja - VEKOP-6.2.1-15-2016-00006

2018. június 26. kedd, 11:36

infoblokk kedv final felso cmyk ERFAAz alábbiakban olvashatnak Csillagtelep szociális célú rehabilitációjáról, a VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 projekt keretein belül.

A PROJEKT INDOKOLTSÁGA ÉS CÉLJA

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2016 augusztusában nyújtotta be Csillagtelep szociális célú rehabilitációja című projektötletét 1 699 755 944 Ft forrásigénnyel, amelyet a kiíró 2017 novemberében érdemesnek talált támogatásra a benne szereplő teljes műszaki és szociális tartalommal együtt. E kedvező döntést a Támogatási Szerződés megkötése, majd pedig a projektfejlesztés 1 éves periódusa követi, amely során a műszaki tervezés és közbeszerzés, valamint a szoft programok előkészítése és a megvalósíthatósági tanulmány összeállítása történik. Az akcióterület fejlesztésének átfogó célja a csillagtelepi társadalmi-fizikai-gazdasági leszakadás megállítása, a kedvezőtlen folyamatok visszafordítása. A fő cél olyan fizikai és szociális környezet megteremtése, ahol a rendezett közterületek és közösségi terek, a minőségi lakásállomány, valamint a komplex, különböző célcsoportok igényeit szolgáló programok lehetővé teszik a helyi lakosság integrációját és életminőségük javulását. Az előkészítés során kiemelt feladat volt az igényfelmérés, amely alapján meghatározásra kerültek a tevékenységek. Így az infrastrukturális fejlesztések, valamint a szoft programok egy széleskörű társadalmasítási folyamatra és az abból születő szociális koncepcióra támaszkodnak.

 

A PROJEKT TARTALMA

A fejlesztések során 11 darab (4-10 emeletes) lakóépület energetikai célú megújítása készül el. Emellett 1-1 közterület és közintézmény környezetének felújítása, térfigyelő rendszer kiépítése, továbbá egy hosszú évek óta kihasználatlan épület foglalkoztatási célú oktató és közösségi központtá történő alakítása valósul meg. Utóbbi különösen jelentős fejlesztés, ugyanis az akcióterület képzettségbeli és foglalkoztatási mutatói jelentősen elmaradnak a csepeli és a fővárosi átlagtól. 2018-ban készülnek el a részletes kiviteli tervek és költségvetések. A tervezett tevékenységcsokor kiegészülve 10 partner szoft tevékenységeivel a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett akcióterületen koncentráltan megnyilvánuló szociális-gazdasági-foglalkoztatási problémák komplex kezelését célozza meg a területen élők munkaerőpiaci integrációjának elősegítésével. Mivel az akcióterület krízistömböket is tartalmaz, így a szoft tevékenységek elérik a támogatás több mint 30%-át. A beruházások a „soft” projektelemekkel kiegészülve, valamint az előkészítési és az egyéb megvalósítási tételekkel együtt megközelítik az 1,7 milliárd forintot. Mindezen elveket és feltételeket szem előtt tartva tervezhető és valósítható meg Csepelen immáron 4. ütemben szociális célú rehabilitáció.

 

FINANSZÍROZÁS ÉS PROJEKT ADATOK

Kedvezményezett neve: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

A projekt azonosítószáma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00006

A projekt összköltsége: 1 699 755 945 Ft

Támogatás összege: 1 699 755 945 Ft

Támogatási intenzitás: 100 %

Befejezés tervezett dátuma: 2021. február 28.

Utoljára frissítve: 2018. június 26. kedd, 11:52