Nyomtatás

Őrtűz a székelyföldi autonómiáért

Kategória: Események 2021. október 31. vasárnap, 21:22

TBE 2909Hetedik alkalommal gyújtottak őrtüzet a székelyföldi autonómiáért Csepelen a Daru-dombnál vasárnap. Csepel idén is csatlakozott a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezéséhez. Az idei őrtüzet Borbély Lénárd csepeli polgármester és Németh Szilárd országgyűlési képviselő gyújtotta meg.

A Székely Nemzeti Tanács szerint az Európai Uniónak felül kell vizsgálnia az önrendelkezési jog merev és elavult értelmezését. Legyen szó akár államon belüli önrendelkezésről, vagy akár függetlenségről, ez a jog nem csak az államok népességét illeti meg, hanem minden olyan közösséget, mely a történelem során is meg tudta őrizni nemzeti, nyelvi, kulturális és vallási sajátosságait a saját szülőföldjén.

A Tanács kiáltványában követeli az Európai Uniótól, hogy a globalizmus erőinek kiszolgálása helyett fordítsa tekintetét Európa történetileg kialakult, ám önálló állammal nem rendelkező, vagy idegen állam területén élő nemzeti közösségeire és ezek hazájára, a nemzeti régiókra.

„A nemzeti régiók nem a fejlődés kerékkötői, hanem Európa rejtett erőforrásai. Székelyföld, Felvidék, Katalónia vagy Baszkföld lakosai számára az elvándorlás és az asszimiláció eddig sem voltak szabadon választott alternatívák. Eljött az idő, hogy helyben teremtsük meg az újjáépítés feltételeit!”

„Igényeljük Székelyföld területi autonómiáját úgy, ahogy azt a Székely Nemzeti Tanács által elfogadott Autonómia Statútum megfogalmazta:
„A régió lakosságának autonómiája azt jelenti, hogy a történelmi szülőföldjén levő többségi kollektivitás joga és tényleges képessége saját felelősségére és az illető népesség érdekében átvenni a közérdekű problémák jelentős részének megoldását, a szubszidiaritás elvének megfelelően, és amely az állam és a kollektivitás között elhelyezkedő választott testülettel rendelkezik, az önigazgatás hatásköreit gyakorolja, illetve államhatósági jogosítványokkal is bír.”

TBE_2858.jpg TBE_2860.jpg TBE_2863.jpg

TBE_2864.jpg TBE_2865.jpg TBE_2869.jpg

TBE_2872.jpg TBE_2874.jpg TBE_2881.jpg

TBE_2883.jpg TBE_2890.jpg TBE_2896.jpg

TBE_2903.jpg TBE_2906.jpg TBE_2909.jpg

TBE_2924.jpg TBE_2931.jpg TBE_2933.jpg

TBE_2937.jpg TBE_2939.jpg TBE_2940.jpg

TBE_2943.jpg TBE_2962.jpg TBE_2968.jpg

TBE_2971.jpg TBE_2976.jpg TBE_2980.jpg

TBE_2983.jpg TBE_2994.jpg TBE_2995.jpg

TBE_2997.jpg TBE_3006.jpg