Prokop Péterre emlékeztek születésének 100. évfordulóján

Kategória: Események 2019. január 19. szombat, 22:52

GMA 1035

Prokop Péter (1919-2003) katolikus pap, festőművész, író születésének 100. évfordulójára emlékeztek január 19-én. Életének utolsó négy évében Csepelen, a Szent József Otthonban élt.

A Béke téri Szent József Otthonnál megkoszorúzták az emléktábláját, majd a polgármesteri hivatal épületében bemutatták a csepeli önkormányzat támogatásával, az évforduló alkalmából megjelentetett könyvet, amelynek címe: Prokop Péter 100 -- Emlékezések könyve. A megemlékezésen mások mellett részt vett Monsignor Michael August Blume apostoli nuncius, Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, Varga Lajos váci segédpüspök, Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, Borbély Lénárd polgármester, Ábel Attila és Morovik Attila alpolgármesterek.

 

Délelőtt a Szent József Otthonnál Prokopp Mária művészettörténész, a Prokop Péter-díj kuratóriumának elnöke méltatta az alkotót és a papot. „Több évtizedes száműzetéséből, Rómából hazatérve Csepelt választotta lakhelyéül, amely szeretettel fogadta híres polgárát. Egész életét Istennek szentelte. Bárhol élt a világban, mindig a magyar kereszténység értékeit hirdette. Nem azért festett bibliai témákat, mert pap volt, hanem azért, mert a krisztusi igazságok a valóban követendő példák” – mondta Prokopp Mária.

 

Az emléktáblát megkoszorúzta Monsignor Michael August Blume apostoli nuncius, a csepeli önkormányzat nevében Borbély Lénárd, valamint a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda, a Szabó Magda Közösségi Tér, a Prokop Péter kuratórium, a Kvasznay Gulyás Margit Baráti Társaság, a Csepeli Alkotó Fórum, a Királyerdei Alkotó Műhely, a Csepeli Hagyományőrző Dalkör, a Mária Rádió és a Művészetbarátok Egyesülete képviselői.

Ezt követően szentmisét tartottak a Jézus Szíve templomban.

 

A polgármesteri hivatalban Borbély Lénárd köszöntötte az emlékezőket. „Megtiszteltetés, hogy ilyen sokan, köztük magas rangú főpapok jöttek el a csepeliek megemlékezésére. Az önkormányzat jó kapcsolatokat ápol az egyházakkal, aminek egyik példája, hogy jó szívvel támogatta a Prokop Péterről szóló könyv megjelentetését. A kötet a csepeliek tisztelete és szeretete jeléül készült el. A csepeli önkormányzat 2010 óta aktívan részt vesz a művész emlékének megőrzésében, kivételes életútjának és életművének bemutatásában. Németh Szilárd országgyűlési képviselő, államtitkár a hagyományok ápolásának fontos szereplője” – mondta a polgármester.

 

Rétvári Bence megköszönte a csepeli Fidesznek, hogy támogatja a magyar és az egyházi kultúrát. Prokop Péter egyházi szempontból azt üzeni, hogy „ne féljetek kereszténynek lenni”. A pap és alkotó bátran kiállt a kereszténység mellett, amikor támadások érték. „Furcsa világban élünk, amikor sokan megkérdőjelezik a normalitást és a keresztény kultúra rovására terjednek el téves gondolatok” – mondta az államtitkár.  

 

Monsignor Michael August Blume ezt mondta: „Az én emlékeim Prokop Péter atyára az 1960-1965 közötti esztendőkre nyúlnak vissza, amikor az Egyesült Államokban a szemináriumi éveim alatt a nyári szünidőben hazamentem, és láthattam a plébániámon egy művészeti együttes alakulását. Valamennyi ennek a magyar művésznek az alkotása. Őt a plébánosunk, Szabó János S. hívta meg, aki a magyarok ügyeinek és vallásszabadságnak lelkes segítője volt a kommunizmus éveiben”.

Németh Szilárd külföldi elfoglaltsága miatt levélben üzent az emlékezőknek. Prokop Péter emléktáblája 2010 óta található a Szent József Otthon falán. Jó érzéssel tölti el, hogy az alkotó Csepelt választotta lakhelyéül. Igazi példakép, a 20. század egyik legnagyobb festője. Köszönet jár az önkormányzatnak, valamint külön Prokopp Máriának, Erdei Kvasznay Évának, a Prokop Péter-díj alapító kurátorának és Feledy Balázs művészkritikusnak, akik értő módon ápolják a hagyományt.

 

Erdei Kvasznay Éva és Feledy Balázs mutatták be a Prokop Péter 100 – Emlékezések könyvét. Ebben egyházi személyiségek, művészek, történészek, közéleti kiválóságok emlékezéseinek köszönhetően elevenedik meg Prokop Péter életútja, munkássága. A kötet végén a csepeli Szent József Otthon gyűjteményéből válogatott képek színesítik a kiadványt. Megemlítették, hogy Prokop Péter képeinek nagy része a Szent József Otthonban látható. A művész 42 évnyi római emigráció után Csepelt választotta otthonául, és életének utolsó négy évében a Szent József Otthonban élt és alkotott. Prokop Péter önmagáról és művészetéről így vallott: „A művészet kisebb-nagyobb mértékben rögtönzött ima. Inaskodás, segédkezés, utánzás a nagy Alkotó műtermében”.

 

Végül Faragó Laura, Kossuth- és Magyar Örökség díjas énekművész adott elő olyan népdalokat, amelyeket Kalocsa környékén gyűjtöttek, s amely hely kedves volt Prokop Péter számára.

 

Cs. A.

 

Utoljára frissítve: 2019. január 22. kedd, 15:16