Filemon Zsolt lett az új baptista lelkipásztor Csepelen

Kategória: Egyéb 2021. május 25. kedd, 10:01

TBE 9099A Magyarországi Baptista Egyház csepeli gyülekezete a lelkipásztori szolgálat betöltésére meghívta és május 22-én ünnepélyes keretek között hivatalába iktatta Filemon Zsolt lelkipásztort. Az új prédikátor 15 év Fóton végzett szolgálat után érkezett feleségével a csepeli parókiára.

A beiktatási istentiszteleten Mészáros Kornél, az MBE főtitkára hirdetett igét János evangéliumának első fejezetéből. Prédikációjában a lelkipásztorok küldetését hangsúlyozta, mely nem öncélú, hanem Jézusról szól, akit meg kell mutatni a világnak, embertársainknak.

Az igehirdetés után a főtitkár beiktatta lelkipásztori tisztébe az újonnan megválasztott lelkészt, akinek ünnepi fogadalomtételét fennállva hallgatták a gyülekezeti tagok.

Ezt követően a szolgálati előd, Sinkovicz Sándor lelkipásztor jelképesen nyitva átadta a szószéki Bibliát utódjának.

Az istentisztelet énekszolgálattal és üdvözlésekkel folytatódott. Elsőként Nemeshegyi Zoltán ügyintéző lelkipásztor köszöntötte a beiktatott lelkészt, majd a Fóti Baptista Gyülekezet képviseletében Szabó Sándor meghatódva szólt távozott lelkészükhöz, akivel továbbra is baráti kapcsolatban marad. A jelenleg ötven lélekszámú Csepeli Baptista Gyülekezet részéről Mucsi Gyula gyülekezetvezető mondott köszöntést. Az új lelkipásztor feleségét Vörösné Új Ildikó köszöntötte. A helyi önkormányzat képviseletében Ábel Attila alpolgármester, a Csepeli Lelkészi Kör nevében pedig Kispál György plébános adtak át ajándékot.

A beiktatott lelkipásztor összefoglaló bizonyságtételében kiemelte, hogy Isten küldése és a gyülekezet hívásának eleget téve érkezett a szolgálatra. Kérdésünkre elmondta: céljuk a 120 éve fennálló gyülekezettel együtt folytassák a munkát, építsék, erősítsék a közösséget lelki, szellemi, kapcsolati szinten. Jövőbeni terveik között szerepel az imaház külső felújítása.

AZS