Hadigondozotti ellátás az egykori kényszermunkások leszármazottainak

Kategória: Egyéb 2018. július 18. szerda, 11:02

gulagA hadigondozásról szóló törvény módosítása lehetőséget ad arra, hogy az állam támogatást nyújtson a törvényben meghatározott feltételek mellett az egykori hadiárvák, hadigondozott családtagok és hadigyámoltak esetében. A törvény kiterjesztése érintheti a II. világháború után a Szovjetunióba kényszermunkára hurcolt emberek közvetlen leszármazottait. Csepelről 1945. január 19-én mintegy 300 férfit vittek el az ukrajnai Liszicsanszkba bányamunkára. Az elhurcoltak egy része soha nem tért haza. Az utolsó túlélő Strein Oszkár volt, aki tavaly nyáron 94 éves korában meghalt.

A törvény szerint hadigondozásra jogosult mások mellett az, akit hadigyámoltként, hadiözvegyként, hadiárvaként, hadigondozott családtagként kell gondozásba venni. A törvénymódosítás megnyitja a hadigondozotti jogosultságot azon fentebb említettek számára is, akiknek igénye 1949 január 1-je előtt bekövetkezett veszteségként alapul, de a pénzellátást 16. évük betöltése vagy az ellátás meghosszabbítása hatályának eltelte miatt megszüntették. Ide tartozik az az ok is, hogy a pénzellátást politikai megfontolásból megszüntették vagy szüneteltették, illetve az érintett a pénzellátás iránti kérelmét politikai okból elő sem terjesztette. Az egykori hadiárvák, hadigondozott családtagok és hadigyámoltak esetében a havi járadék az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 30 százaléka. A rendszeres havi járandóságot és az egyösszegű térítést a kérelmező lakóhelye szerint illetékes fővárosi kerületi kormányhivatal járási hivatalában lehet igényelni. A jogosultság hadi eredetét egykorú szolgálati, katonai, kórházi iratokkal és hatósági igazolásokkal, ezek hiányában más hitelt érdemlő módon kell igazolni. A járási hivatal a kérelemről határozattal dönt.

Csepelen eddig többen is beadták igényüket a járandóságra, de még lehetnek olyanok, akiknek a figyelmét elkerülte a lehetőség. A kérelmezők között van többek között Nánási Rezső és Hack Gábor, akiknek az édesapjukat hurcolták el több éves kényszermunkára a Szovjetunióba. Az érdeklődők bővebb tájékoztatást a Csepeli Járási Hivatal Szent Imre tér 3. számú hivatalában kaphatnak.

Cs. A.

Utoljára frissítve: 2018. július 18. szerda, 11:39