Elektronikus ügyintézés

kedd, 19 december 2017 13:38

Tájékoztatás az elektronikus ügyintézésről

Az Országgyűlés az elektronikus ügyintézés széles körű elterjedése, az eljárások gyorsítása és az adminisztratív terhek csökkentése, a magánjogi jogviszonyok, továbbá az állam és polgár közötti jogviszonyok szélesebb körű elektronizálása, az elektronikus ügyintézést biztosító szervek együttműködésének biztosítása, valamint a lakosság számára a korszerűbb és hatékonyabb közszolgáltatások nyújtása érdekében megalkotta az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényt. A törvény rendelkezései értelmében 2018. január 1-étől általánossá válik az ügyek elektronikus intézésének lehetősége a közigazgatásban és magánjogi területen egyaránt.

A törvény szerint az elektronikus ügyintézést biztosító szervek az államigazgatási szervek, a helyi önkormányzatok, a törvény vagy kormányrendelet által közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására feljogosított egyéb jogalanyok, az Országos Bírósági Hivatal és a bíróságok, az alapvető jogok biztosa, az ügyészség, a közjegyzők, a bírósági végrehajtók, a hegyközségek kivételével a köztestületek, a közüzemi szolgáltatók, a törvényben vagy kormányrendeletben elektronikus ügyintézésre kötelezett közfeladatot ellátó vagy közszolgáltatást nyújtó jogalanyok, valamint a törvényben meghatározott ügyek elektronikus intézését önkéntesen vállaló szervezetek ha az előírt feltételeket biztosítani tudják.

A fenti rendelkezések, és ez alapján az arra kötelezettek által biztosított e-ügyintézés lényege, hogy az egyes szolgáltatásokat igénybe vevők - legyen az közigazgatási, igazságszolgáltatási vagy akár közszolgáltatási ügy - a polgárok helyhez, időhöz kötöttség nélkül, az esetek döntő többségében a személyes megjelenést is mellőzve tudják elintézni ügyes-bajos dolgaikat.

A modern technológia ma már adott arra, hogy biztosítsa azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik a fentiek mindannapokban való megjelenését.

Az elektronikus ügyintézést biztosító szervezetek biztosítják azokat a technológiákat, amely alapján az ügyfelek, partnerek személyi számítógépen futtatott webes alkalmazások és a már ismert és elterjedt ÁNYK kitöltő programmal továbbíthatják kérelmeiket az ügyintéző szerveknek. Kérelmeiket az azonosításra visszavezetett dokumentum hitelesítési és a központi azonosítási ügynök teszi letagadhatatlanná és igazolja a beküldő személyét.

A közműszolgáltatóknál már megszokott hagyományos hangalapú telefonos ügyintézés is számos szakterületen lesz majd elérhető.

A fentiekhez mindössze annyi kell, hogy a polgárok nyissanak maguknak ügyfélkaput. Az ügyfélkapu nyitása vagy e nélküli telefonos ügyintézés elérése érdekében keressék fel a kormányablakokat.

Fontos tudni, hogy az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szolgáltatások térítésmentesen vehetők igénybe.

A Csepeli Polgármesteri Hivatal 2018. január 1-től az ügyek teljes körében az ÁNYK űrlap benyújtási támogatás és a központi ePapír szolgáltatás útján biztosítja majd az ügyfeleknek az elektronikus ügyintézés lehetőségét.

 

 

Elektronikus ügyintézés dokumentumai

 
Utoljára frissítve: szerda, 07 február 2018 15:28

   Copyright © 2015 Csepel.hu | Impresszum | Adatvédelmi szabályzat | Csepel.hu webmail