Elektronikus ügyintézés

2017. december 19. kedd, 13:38

Tájékoztatás az elektronikus ügyintézésről

Az Országgyűlés az elektronikus ügyintézés széles körű elterjedése, az eljárások gyorsítása és az adminisztratív terhek csökkentése, a magánjogi jogviszonyok, továbbá az állam és polgár közötti jogviszonyok szélesebb körű elektronizálása, az elektronikus ügyintézést biztosító szervek együttműködésének biztosítása, valamint a lakosság számára a korszerűbb és hatékonyabb közszolgáltatások nyújtása érdekében megalkotta az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényt. A törvény rendelkezései értelmében 2018. január 1-étől általánossá válik az ügyek elektronikus intézésének lehetősége a közigazgatásban és magánjogi területen egyaránt.

A törvény szerint az elektronikus ügyintézést biztosító szervek az államigazgatási szervek, a helyi önkormányzatok, a törvény vagy kormányrendelet által közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására feljogosított egyéb jogalanyok, az Országos Bírósági Hivatal és a bíróságok, az alapvető jogok biztosa, az ügyészség, a közjegyzők, a bírósági végrehajtók, a hegyközségek kivételével a köztestületek, a közüzemi szolgáltatók, a törvényben vagy kormányrendeletben elektronikus ügyintézésre kötelezett közfeladatot ellátó vagy közszolgáltatást nyújtó jogalanyok, valamint a törvényben meghatározott ügyek elektronikus intézését önkéntesen vállaló szervezetek ha az előírt feltételeket biztosítani tudják.

A fenti rendelkezések, és ez alapján az arra kötelezettek által biztosított e-ügyintézés lényege, hogy az egyes szolgáltatásokat igénybe vevők - legyen az közigazgatási, igazságszolgáltatási vagy akár közszolgáltatási ügy - a polgárok helyhez, időhöz kötöttség nélkül, az esetek döntő többségében a személyes megjelenést is mellőzve tudják elintézni ügyes-bajos dolgaikat.

A modern technológia ma már adott arra, hogy biztosítsa azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik a fentiek mindannapokban való megjelenését.

Az elektronikus ügyintézést biztosító szervezetek biztosítják azokat a technológiákat, amely alapján az ügyfelek, partnerek személyi számítógépen futtatott webes alkalmazások és a már ismert és elterjedt ÁNYK kitöltő programmal továbbíthatják kérelmeiket az ügyintéző szerveknek. Kérelmeiket az azonosításra visszavezetett dokumentum hitelesítési és a központi azonosítási ügynök teszi letagadhatatlanná és igazolja a beküldő személyét.

A közműszolgáltatóknál már megszokott hagyományos hangalapú telefonos ügyintézés is számos szakterületen lesz majd elérhető.

A fentiekhez mindössze annyi kell, hogy a polgárok nyissanak maguknak ügyfélkaput. Az ügyfélkapu nyitása vagy e nélküli telefonos ügyintézés elérése érdekében keressék fel a kormányablakokat.

Fontos tudni, hogy az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szolgáltatások térítésmentesen vehetők igénybe.

A Csepeli Polgármesteri Hivatal 2018. január 1-től az ügyek teljes körében az ÁNYK űrlap benyújtási támogatás és a központi ePapír szolgáltatás útján biztosítja majd az ügyfeleknek az elektronikus ügyintézés lehetőségét.

 

 

Elektronikus ügyintézés dokumentumai

 

docxIntézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

docxÖnkormányzati ügyek. Mindenkinek. Bárhonnan.

 Az elektronikus ügyintézési portálrendszer itt érhető el.

 Az E-Önkormányzati Portálról bővebb információt itt talál.

 

Tájékoztató kisfilmek az online ügyintézés lehetőségeiről:

Egy vállalkozás üzemeltetése sosem egyszerű feladat, de a helyi iparűzési adó bevallás már nem jelent gondot.

Egy új iroda berendezése sosem egyszerű feladat, de az adóegyenleg lekérdezése már nem jelent gondot.

Az új szokások kialakítása sosem egyszerű feladat, de a gépjárműadó mentesség bejelentése már nem jelent gondot.

Egy szálláshely beindítása sosem egyszerű feladat, de annak nyilvántartásba vétele már nem jelent gondot.

Egy esküvő megszervezése sosem egyszerű feladat, de a születési anyakönyvi kivonat kiállítása már nem jelent gondot.

 
Utoljára frissítve: 2019. október 25. péntek, 10:04