"

 2011. év jegyzőkönyvei

2011.10.25.

 

2011.11.17.

 

2011.11.22.

 

2011.12.13.

 

 2012. év jegyzőkönyvei

2012.01.24. 

 

2012.02.21.

 

2012.03.26.

 

2012.05.02.

 

2012.05.22.

 

2012.06.26

 

2012.07.26.

 

2012.09.25.

 

2012.11.26.

 

2012. 12.18. 

 2013. év jegyzőkönyvei

2013.02.26.

 

2013.02.28.

 

2013.04.23.

 

2013.06.25.

 

2013.09.24.

 

2013.10.01.

 

2013.11.26.

 

2014. év jegyzőkönyvei

 

2014.01.17.

 

2014.03.03.

 

2014.04.22.

 

2014.06.24.

"
"

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2011. október 25-én (kedden) 17 órai kezdettel

a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211 Bp. Szent Imre tér 10. fszt. 5.)

tartandó alakuló ülésére

 

 

Napirend-tervezet 1. pontja:
Javaslat a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság ügyrendjére
Előterjesztő:  Pákozdi József bizottsági elnök

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (269. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (272. sz. előterjesztés)
Javaslat ideiglenes szabadtéri jégpálya létesítésére és üzemeltetésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (271. sz. előterjesztés)
Javaslat bűnelkövető elfogásában közreműködő rendőr jutalmazására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (270. sz. előterjesztés)
Javaslat „Támogatás nyújtására alapítvány részére”
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (267. sz. előterjesztés)
Javaslat a Népművészeti és Kézműves Óvoda attika panel elmozdulás helyreállítási és homlokzati hőszigetelési munkáira
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (266. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Piac beruházásaira vonatkozó üzleti terv alapítói jóváhagyására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (265. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjának 2012. évi megállapítására
Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (264. sz. előterjesztés)
Javaslat Együttműködési Megállapodás megkötésére Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (262. sz. előterjesztés)
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat bírálóbizottság tagjainak megválasztására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (263. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2011/2012. tanév indításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (268. sz. előterjesztés)
Javaslat háziorvosi, illetve fogászati alapellátás végzésére irányuló megbízási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (275. sz. előterjesztés)
Javaslat a Kerek Világ Óvodába járó gyermekek elhelyezésére, és a következő nevelési években jelentkező óvodai férőhely-kapacitás biztosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (274. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja:
Javaslat a 2010. évi önkormányzati vagyonváltozás Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsági értékeléshez
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 16. pontja:
Javaslat a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság 2011. II. féléves munkatervére
Előterjesztő:  Pákozdi József bizottsági elnök

 

Napirend-tervezet 17. pontja:
Egyebek

 

 

Budapest, 2011. október 25.

 

                                                                                                            Pákozdi József sk.
                                                                                                                     elnök

"
"

M E G H Í V Ó

2011. október 24-én (hétfő) 17.00 órai

tartandó ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

ZÁRT ülés:


Napirend-tervezet 1. pontja: (259. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (260. sz. előterjesztés)
Javaslat kiskorúak támogatása ügyében benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (261. sz. előterjesztés)
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja:
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja:
Versenytárgyalási felhívásra beérkezett pályázatok eredményhirdetése
Előterjesztő: CSEVAK Zrt.


NYÍLT ülés:

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (269. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (267. sz. előterjesztés)
Javaslata Népművészeti és Kézművel Óvoda attika panel elmozdulás helyreállítási és homlokzati hőszigetelési munkáira
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (262. sz. előterjesztés)
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat bírálóbizottság tagjainak megválasztására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (263. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2011/2012. tanév indításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (264. sz. előterjesztés)
Javaslat Együttműködési Megállapodás megkötésére Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (265. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjának 2012. évi megállapítására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató, CSEVAK Zrt.

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (268. sz. előterjesztés)
Javaslat háziorvosi, illetve fogászati alapellátás végzésére irányuló megbízási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja:  
Javaslat a 144/2010.(V.18.)SZLEB számú határozat módosítására
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja:  
Javaslat a Vermes Miklós Általános Iskola Házirendjének és a Csepel Galéria Művészetek Háza Szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja:
EgyebekBudapest, 2011. október 24.

                                                                                                                   Tenk András s.k.
                                                                                                                          elnök

"
"

 

M E G H Í V Ó

2011. október 5-én (szerda) 17.00 órai
tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

 

Nyílt ülés:


Napirend-tervezet 1. pontja:
Javaslat a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság Ügyrendjére
Előterjesztő: Tenk András elnök

Napirend-tervezet 2. pontja:
Javaslat a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság 2011. II. félévi munkatervére
Előterjesztő: Tenk András elnök

Napirend-tervezet 3. pontja:
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat Szakmai programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 4. pontja:
Javaslat az Egyesített Bölcsődék Szervezeti és működési szabályzatának és Szakmai programjának jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 5. pontja:
Egyebek

Budapest, 2011. október 4.


                                                                                                                              Tenk András s.k.
                                                                                                                                    elnök

 

"
"


M E G H Í V Ó

az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozati Bizottság
2011. szeptember 28-án (szerda) 17.00 órai
tartandó ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Kistanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I/5)

 

Nyílt ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja: (206. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az anyakönyvi események szolgáltatási díjairól szóló 6/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (231. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a közterületek rendjéről és használatáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (235. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről szóló 26/2011. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (223. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a helyi rehabilitációs terület kijelöléséről és a területen rehabilitáció megvalósításáról szóló 29/2009. (IX.22.) Kt. számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (222. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a burkolatbontások engedélyezésének rendjéről szóló 15/2008. (V.15.) Kt. számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (226. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Kt. számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (209. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló 23/2009. (VI.18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (208. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003. (X.21.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (213. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fogorvosi, a gyermek-fogorvosi, valamint a védőnői ellátás körzeteinek megállapításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (236. sz. előterjesztés) – Gazdasági Program 2011-2014.
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Programjára
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (214. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2012. évi fasorfenntartási feladat finanszírozásának kötelezettség vállalására
Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató


Napirend-tervezet 12. pontja: (242. sz. előterjesztés)
Javaslat a CSEVAK Zrt. pénzügyi és vagyoni helyzetéről szóló jelentéseinek elfogadására a Csepeli Piac Kft. beolvadásával összefüggésben
Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (207. sz. előterjesztés)
Javaslat képviselő-testületi állásfoglalásra a Budapest XXI. Kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendelet módosítására érkezett kormányhivatali észrevételre
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (240. sz. előterjesztés)
Javaslat intézkedések megtételére a Budapest XXI. Kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendelet módosítására érkezett Kormányhivatali észrevétel kapcsán
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (228. sz. előterjesztés)
Javaslat a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. nevének és működési formájának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (216. sz. előterjesztés)
Javaslat az Alfa Rehabilitációs Non-Profit Kft. és a Lux-Rehab Non-Profit Kft. óvadék megfizetése alól való mentessége iránti kérelme elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (237. sz. előterjesztés)
Javaslat az Önkormányzat intézményeinek használatában lévő gépjárműpark korszerűsítésére, illetve az elhasználódott gépjárművek lecserélésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (215. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2006609/3 hrsz. 800/2671 tulajdoni hányada, a 2006609/4 hrsz., 2006609/5 hrsz. Budapest XXI. kerület Csillag utca, a 200094 hrsz. Budapest XXI. kerület Tindódi utca – Murányi utca és a 208491/5 hrsz. Budapest XXI. kerület Deák Ferenc tér 1. alatt nyilvántartott ingatlanok vagyonkezelésbe történő adására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (225. sz. előterjesztés)
Javaslat egyszeres bérlőkijelölési jog ismételt biztosítására a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság részére a Budapest XXI. Kerület Kossuth Lajos u. 170. X. 49. szám alatti ingatlanra
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (233. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitáció című pályázat Támogatási Szerződéséhez szükséges határozatok meghozatalára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (224. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapesti Kerületek Országos Önkormányzati Szövetsége megszüntetésével kapcsolatos döntéshozatalra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (227. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2011. évi költségvetés első félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (234. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Hírmondó kétheti megjelentetésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 24. pontja: (232. sz. előterjesztés)
Javaslat az 540/2011. (VI.30) Kt. és 541/2011. (VI.30) Kt. számú határozatok módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (241. sz. előterjesztés)
Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés – 2010. év
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 26. pontja: (210. sz. előterjesztés)
Javaslat a 695/2010. (XII.16.) Kt. számú határozat módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 27. pontja: (230. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 28. pontja: (212. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat hatáskörében megállapítható térítési díjak megállapításának, nyilvánosságra hozatalának és befizetésének rendjéről szóló szabályzata jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 29. pontja: (218. sz. előterjesztés)
Javaslat a Szociális és Egészségügyi Ágazati Stratégiai Terv 2012-2014. jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 30. pontja: (238. sz. előterjesztés)
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2012. évi folytatásához
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 31. pontja: (219. sz. előterjesztés)
Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 32. pontja: (217. sz. előterjesztés)
Javaslat a Kék Általános Iskola Igazgatói állás kiírására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 33. pontja: (211 sz. előterjesztés)
Javaslat hozzájárulás megadására a Jedlik Ányos Gimnáziumban sportosztály valamint természettudományos tagozat indításához
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 34. pontja: (229. sz. előterjesztés)
Javaslat „Biztonságosan közlekedni egy életúton” közlekedésbiztonsági és oktató program támogatására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 35. pontja: (     sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 36. pontja:
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület Ügyrendi és Vagyonnyilatkozati Bizottság 2011. II. féléves munkatervére
Előterjesztő: Balogh Ernő bizottsági elnök

 

Napirend-tervezet 37. pontja:
Egyebek

 


Budapest, 2011. szeptember 26.


                                                                                                                           Balogh Ernő s.k.
                                                                                                                             bizottsági elnök

"

2011.09.27. Fenntartható Fejlődés Bizottsága

Írta: 2011. szeptember 23. péntek, 16:39
"

Meghívó 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Fenntartható Fejlődés Bizottsága 2011. szeptember 27-én (kedden) 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. I. emelet 5.) tartandó ülésére.

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (231. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a közterületek rendjéről és használatáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 2. pontja: (235. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről szóló 26/2011. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 3. pontja: (223. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a helyi rehabilitációs terület kijelöléséről és a területen rehabilitáció megvalósításáról szóló 29/2009. (IX.22.) Kt. számú rendelet módosítására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 4. pontja: (222. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a burkolatbontások engedélyezésének rendjéről szóló 15/2008. (V.15.) Kt. számú rendelet módosításáról

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 5. pontja: (226. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Kt. számú rendelet módosítására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 6. pontja: (236. sz. előterjesztés) – Gazdasági Program 2011-2014.

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Programjára

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 7. pontja: (207. sz. előterjesztés)

Javaslat képviselő-testületi állásfoglalásra a Budapest XXI. Kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendelet módosítására érkezett kormányhivatali észrevételre

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend-tervezet 8. pontja: (240. sz. előterjesztés)

Javaslat intézkedések megtételére a Budapest XXI. Kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendelet módosítására érkezett Kormányhivatali észrevétel kapcsán

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 9. pontja: (215. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2006609/3 hrsz. 800/2671 tulajdoni hányada, a 2006609/4 hrsz., 2006609/5 hrsz. Budapest XXI. kerület Csillag utca, a 200094 hrsz. Budapest XXI. kerület Tindódi utca – Murányi utca és a 208491/5 hrsz. Budapest XXI. kerület Deák Ferenc tér 1. alatt nyilvántartott ingatlanok vagyonkezelésbe történő adására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 10. pontja: (227. sz. előterjesztés)

Beszámoló a 2011. évi költségvetés első félévi teljesítéséről

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester 

Napirend-tervezet 11. pontja:

Egyebek

 

Budapest, 2011. szeptember 23.

 

 Zupkó János sk.

   bizottsági elnök

                                                                                   

"

2011.09.26. Humánerőforrás Bizottság

Írta: 2011. szeptember 23. péntek, 16:30
"


M E G H Í V Ó


a Humánerőforrás Bizottság
2011. szeptember 26-án (hétfőn) 18.00 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében tartandó ülésére
(1211 Bp. Szent Imre tér 10. fszt. 5.)

ZÁRT ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja: (221. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 2. pontja: (220. sz. előterjesztés)
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 3. pontja: (239 sz. előterjesztés)
Javaslat kiskorú támogatásának ügyében benyújtott fellebbezés tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 4. pontja:
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmek és otthonmegőrző szolgáltatás iránti kérelem elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 5. pontja:
Javaslat lakbér, illetve közüzemi díjak meg nem fizetése miatt jogcím nélkülivé vált lakáshasználókkal való lakáshasználati szerződés megkötésére
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester


NYÍLT ülés:

Napirend-tervezet 6. pontja: (235 sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről szóló 26/2011.(VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 7. pontja: (226. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Kt. számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 8. pontja: (209. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló 23/2009. (VI.18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 9. pontja: (208. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003. (X.21.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 10. pontja: (213. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fogorvosi, a gyermek-fogorvosi, valamint a védőnői ellátás körzeteinek megállapításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 11. pontja: (236. sz. előterjesztés) – Gazdasági Program 2011-2014.
Javaslat XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Programjára
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 12. pontja: (227. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2011. évi költségvetés első félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 13. pontja: (210. sz. előterjesztés)
Javaslat a 695/2010. (XII.16.) Kt. számú határozat módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 14. pontja: (230. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 15. pontja: (212. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat hatáskörében megállapítható térítési díjak megállapításának, nyilvánosságra hozatalának és befizetésének rendjéről szóló szabályzata jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 16. pontja: (218. sz. előterjesztés)
Javaslat a Szociális és Egészségügyi Ágazati Stratégiai Terv 2012-2014. jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 17. pontja: (238. sz. előterjesztés)
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2012. évi folytatásához
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 18. pontja: (219. sz. előterjesztés)
Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 19. pontja: (217. sz. előterjesztés)
Javaslat a Kék Általános Iskola Igazgatói állás kiírására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 20. pontja: (211 sz. előterjesztés)
Javaslat hozzájárulás megadására a Jedlik Ányos Gimnáziumban sportosztály valamint természettudományos tagozat indításához
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 21. pontja: (229 sz. előterjesztés)
Javaslat „Biztonságosan közlekedni egy életúton” közlekedésbiztonsági és oktató program támogatására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 22. pontja:
Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások költségelvű bérbeadására irányuló „Versenytárgyalási felhívás” kiírására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

Napirend-tervezet 23. pontja:
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Kossuth Lajos utca 103. sz. Társasház (1212 Budapest, Kossuth Lajos utca 103.) az ÖKO-Program keretében történő támogatása vonatkozásában hozott 313/20009.(VII.13.)SZLEB számú határozat módosítására
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 24. pontja:
Javaslat az Oktatási Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 25. pontja:
Javaslat a Humánerőforrás Bizottság 2011. II. félévi munkatervére
Előterjesztő: Szuhai Erika elnök

Napirend-tervezet 26. pontja:
Egyebek

 

 

 


                          Szuhai Erika s.k.
                                  bizottsági elnök

"

2011. 09. 26. Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottság

Írta: 2011. szeptember 21. szerda, 09:02
"


M E G H Í V Ó
a Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottság
2011. szeptember 26-án (hétfőn) 16.30 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében (1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. 5.)
 tartandó ülésére

 


Napirend-tervezet 1. pontja:
Beszámoló a 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja:
Javaslat Gazdasági Beszámoló elfogadására, az Egészségügyi Szolgálat 2011. I. félévi tevékenységéről
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja:
Javaslat sürgősségi ügyelet problematikájának megoldására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja:
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat Szakmai Programjának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja:
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja:
Javaslat Gazdasági Beszámoló elfogadására a Csepeli Szociális Szolgálat 2011. I. félévi tevékenységéről
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend-tervezet 7. pontja:
Tájékoztató a szociális és egészségügyi ellátó rendszer változásairól
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja:
Javaslat ágazati szintű intézményi szakmai és szervezeti hatékonysági vizsgálatok elfogadásáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja:
Javaslat ágazati szintű stratégiai terv kidolgozására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja:
Javaslat a 2011. június 16-án elfogadásra került Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása alapján a Családtámogatási Iroda létrehozására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja:
Javaslat a Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottság 2011. II. féléves munkatervére
Előterjesztő: Pákozdi József bizottsági elnök

 

Napirend-tervezet 12. pontja:
Egyebek

 

Budapest, 2011. szeptember 19.

 

 

 


                                                                                                             Pákozdi József sk.
                                                                                                                      elnök

"

"

 

M E G H Í V Ó

 

az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozati Bizottság

2011. szeptember 19-én (hétfő) 16,30 órai kezdettel

tartandó rendkívüli zárt ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Kistanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I./5.)

 

 

 

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja:

A civil szervezetek által – 2011. évi pályázati kiírásra – benyújtott pályázatok elbírálására, támogatására

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja:

Egyebek

 

 

 

Budapest, 2011. szeptember 12.

 

 

 

 

 Balogh Ernő s.k.

                                                                                                                             elnök

"